Súťaž - 1. kolo

Tak a je to tu: týmto vyhlasujem prvú súťaž o fanúšikovský príbeh z univerza Babylon 5. Podmienky sú nasledujúce:

  • Min. rozsah: 1 500 slov
  • Max. rozsah: neobmedzený
  • Časové umiestnenie: ľubovoľné
  • Priestorové umiestnenie: ľubovoľné
  • Žáner: ľubovoľný

Čo to znamená?
Poviedka musí mať minimálne 1 500 slov (počet ľahko zistíte v MS Word), maximum je na Vašej fantázii a vôli. Odohrávať sa môže buď počas udalostí v seriáli (roky 2257-2262) alebo môže ísť o prequel či sequel. Čo sa týka miesta, opäť máte voľnú ruku, tj. môže ísť o príbeh odohrávajúci sa na stanici B5, na Zemi, Narne alebo len vo vesmíre. To isté sa týka žánru, môžete teda napísať drámu, romantický príbeh, horror alebo niečo iné.

Ako posielať svoje príspevky?
Svoje príbehy posielajte e-mailom na adresu admin@babylon5.sk. Najlepšie bude, ak pôjde o súbor MS Word (doc, rtf), v emaili treba uviesť:

  • názov poviedky
  • stručný popis - cca 2 až 5 viet
  • časové a priestorové umiestnenie spolu s žánrom
  • o akú výhru máte záujem v prípade výhry - zoznam nájdete v sekcii Ankety
  • nick, pod ktorým bude poviedka zverejnená a súhlas/nesúhlas, či má byť zverejnený s poviedkou aj Váš email (pre prípadné gratulácie/kritiky :-) )

Súťaž končí 31.12.2008 !!

Výsledky:

1. miesto - Hipapheralkus: Talia... Talia? Talia!

↑ Hore