3D modely

Eveliova stránka - niekoľko desiatok modelov v rôznych formátoch (Lightwave, 3D Studio MAXX, ...)
 
Starship Modeler - už z názvu je zrejmé, že tu takisto nájdete nemalé množstvo modelov
 
The Lost Files of G'Kane - nemecká stránka v angličtine s informáciami a modelmi
↑ Hore