Zoznam sektorov znmeho vesmru

Sektor 1 (Tigris)
Neutrlny priestor. Nachdza sa tu planta Tigris a zklada Pozemskch sl. Sused so sektorom Euphrates. Abel Horn tvrdil, e strvil nejak as skrvan sa v sektore Tigris po tom, o bola jeho lo znien pri maranskom mesiaci Phobos v Sektore 100.
Sektor 5
Nachdza sa tu systm Proxima
Sektor 7
Blzko priestoru Babylon 5. 10 stupov proti smeru hodinovch ruiiek od staninej osi
Sektor 10
Blzko priestoru Babylon 5. 30 stupov proti smeru hodinovch ruiiek od staninej osi
Sektor 14
Oblas vesmru pribline tri hodiny letom z Epsilonu III normlnym priestorom, nachdzala sa tu asov trhlina
Sektor 15
V roku 2258 ukradol v tomto sektore lo Jason Ironheart a odletel na Babylon 5. Sektor je dva skoky aleko od skokovej brny v Epsilon III
Sektor 16
Nachdza sa tu systm Abba, vrtane Abbai IV, domovskho sveta Abbai Matriarchate
Sektor 18
Poas Pozemsko-Minbarijskej vojny bola medzi starobylmi ruinami na mesiaci v sektore 18 na 70 na 59 vybudovan zklada Pozemskej aliancie za elom monitorovania nealekej nedvno zriadenej minbarijskej zkladne. Zklada bola neskr takmer plne vyhladen Vojakom Temnoty, preil len marik Amis
Sektor 19
Sporn narsko-centaursk sektor. V roku 2259 sa Zem a Minbar poksili zakroi ako sprostredkovatelia vyjednvania.
Sektor 21 (Shlassen)
Znmy tm, e je strategicky blzko k narnskmu aj centaurskmu priestoru. Nachdza sa tu planta Akdor. Po spenej Opercii Nhla smr bolo Pozemskej aliancii povolen zriadi tu stlu prtomnos. alia najbliia Zemou kontrolovan skokov brna je pri Babylone 5
Sektor 23
Znmy kvli zmiznutiu markabskej lode Karti, v mrieke 230 na 9 na 40, dev dn po opusten markabskho domovskho sveta
Sektor 24
Sektor Ligy, dobit dilgarskmi invazijnmi silami vedench Majstrom vojny JhaDur v 2230
Sektor 29
Nachdza sa tu narnsk kolnia napadnut poas Narnsko-Centaurskej vojny. Niekoko stoviek uteencov dorazilo v polovici roku 2259 z tohto sektora na Babylon 5
Sektor 39
Sektor Ligy, dobit dilgarskmi invazijnmi silami vedench Majstrom vojny JhaDur v 2230
Sektor 40
V roku 2260 bol telepat NaKaree poslan Armdou svetla aby sa v tomto sektor stretol s narnskm hnutm odporu
Sektor 43
Sektor Ligy, dobit dilgarskmi invazijnmi silami vedench Majstrom vojny JhaDur v 2230
Sektor 45
Septis - domovsk svet MarkabovNachdza sa blzko Sektora 801. Njdete tu plantu Septis, bval domovsk svet Markabov
Sektor 47
Oblas minbarijskho priestoru. V roku 2258 cestovala z tohto sektora na Babylon 5 JhaDur pod aliasom Gyla Lobos po tom, o strvila niekoko poslednch dekd medzi Veternmi memi
Sektor 49
Sektor Pozemskej aliancie stren zkladou Pozemskch sl, ktor ski ako posledn zastva pre lode cestujce medzi Zemou a Babylonom 5.
Sektor 50 (Antares)
V roku 2257 navtvil Antaresk sektor Del Varner a priviezol si odtia na B5 maskovaciu sie
Sektor 56 (Damocles)
Zdroj jedu florazyn, ktor je efektvny voi Vorlonom.
Sektor 57
V roku 2261 v dsledku stupujceho sa konfliktu medzi Tiemi a Vorlonmi vyhlsili vetky vldy v Sektore 57 stav medziplanetrnej ndze
Sektor 58
Sektor Ligy, dobit dilgarskmi invazijnmi silami vedench Majstrom vojny JhaDur v 2230
Sektor 70
Po njden tajnej vorlonskej flotily v hyperpriestore ju Susan Ivanov a Marcus Cole nakoniec stratili v sektore 70 na 10 na 53. Neskr zistili, e Arcata VII, zklada Tieov v tomto sektore, bola znien vorlonskm Planetrnym zabijakom. Coriana VI, nachdzajca sa v sektore 70 na 12 na 5 je jedinou obvanou plantou v tomto sektore.
Sektor 83
Oblas vesmru uprostred niekokch svetov napadnut Tiemi poas Druhej vojny s Tiemi, bola miestom prvej vekej protiofenzvy vo vojne
Sektor 85
V sektore 85 na 4 na 20 sa nachdza planta Ceti IV
Sektor 87
Relatvne mlo run oblas vesmru a zdroj mnostva zhadnch a pochybnch sprv
Sektor 90
Oblas blzko hranc narnskho priestoru a miesto boja medzi silami Tieov a Armdou svetla
Sektor 92
Vonkaj sektor od Babylonu 5. V roku 2259 zahjili v tomto sektore Streib niekoko prepadovch expedci
Sektor 100
Pozemsk sektor. Zem sa nachdza v sektore 100 na 17 na 3.
Sektor 119
Sporn sektor medzi Centaurmi a Narnami. V roku 2258 vyjednala Minbarijsk federcia obchodn dohodu s Centaurskou republikou, ktor umonila Minbari pouva zadarmo centaursk skokov brnu
Sektor 120
Nachdza sa tu Minbar
Sektor 127
Nachdza sa tu opusten centaursk kolnia. Kolonistov zrejme vyhnali Narni.
Sektor 128
Nachdza sa tu Garesh VII - opevnen centaursk svet
Sektor 130
Sektor Centauri, nachdza sa tu Centauri Prime. Nakaleen pochdza zo sveta v tomto sektore
Sektor 156
Ragesh IIINachdza sa tu Ragesh III, bval centaursk ponohospodrska kolnia
Sektor 157
Nachdza sa tu Kvandrant 37 - bval narnsk zklada, znien Tiemi
Sektor 158
Nachdza sa tu Kvadrant 14 - bval narnsk kolonia blzko centaurskej hranice. Znien Tiemi
Sektor 160
Nachdza sa tu Narnsk domovsk svet
Sektor 202
Nachdza sa tu Dorak VII - zklada Tieov
Sektor 250
Blzko Okraja znmeho vesmru. Nachdzala sa tu planta Zhadum.
Sektor 300
Nachdza sa tu Ikarra VII a miesto jednej z poslednch bitiek Pozemskej obianskej vojny v 2261
Sektor 305
Sigma-957Nachdza sa tu Sigma 957. Sporn sektor blzko narnskho priestoru, GKar pred rokom 2258 niekoko krt cestoval tmto sektorom a zjavne sa stretol s Chodcami zo Sigma-957
Sektor 400
Poas Pozemskej obianskej vojny boli uteenci zo sektorov 400 a 600 prjman lekrskymi kolniami na Beta Durani a MacArthur Midrange.
Sektor 420
Oficilne przdny sektor, bez iadnych znmych kolni, plant alebo stanc. Najbliia skokov brna na mape majkov je pribline 2,5 svetelnho roka od tohto sektora. Neoficilne je tu umiestnen tajn zklada Pozemskch sl pouvan na testovanie a vvoj technolgie Tieov
Sektor 423
Oblas Zemou kontrolovanho priestoru, asi dva skoky od Babylonu 5. V januri 2259 bol v sektore 423 na 27 viden odpadlcka minbarijsk lo Trigati
Sektor 452 (Orion)
Nachdza sa tu systm Orion a Theta 49
Sektor 498
Jeden z prvch sektorov napadnutch Vorlonmi v 2260. Njdete tu Tizino Prime, Dura VII, stanicu Mokafa , drazijsk vskumn stanicu Dredamir, Kazomi VII, DGrn IV, GGnDaort, kolniu Nacambad, 7 Lukantha, Oqmritkz, Velatast, Lesser Krindar a Greater Krindar
Sektor 500
Oblas vesru nealeko hranice Drazi Freehold. V roku 2260 zatoila a zajala v tomto sektora Whitestar 1 Tiemi upraven transport vezci modifikovanch telepatov. Domovsk svet Enphili sa nachdza v sektore 500 na 9 na 13.
Sektor 550
Nachdza sa tu domovsk svet Vorlonov.
Sektor 660:
Poas Pozemskej obianskej vojny boli uteenci zo sektorov 400 a 600 prjman lekrskymi kolniami na Beta Durani a MacArthur Midrange.
Sektor 654 (Vega)
Nachdza sa tu systm Vega a jeho zkladne a kolnia.
Sektor 730
Umiestnen pribline 40 hodn, 14 mint a 18 seknd od Babylonu 5 pre Whitestar letiacu hyperpriestorom. Po skonen Prvej vojny s Tiemi bol Babylon 4 opusten a tajne presunut na orbitu planty v sektore 730 na 12 na 9 ako pamtn monumet, kde ho mala chrni Takcha po viac ako 900 rokov
Sektor 800
Oblas na kraji centaurskho priestoru. V roku 2260 zazreli Anlashokovia zhromaujce sa lode Tieov v tomto sektore. Neskr sem umiestnili skener dlhho dosahu, aby zistili, na o sa chystaj. V roku 2262 shlasila vlda Yolu, e nebude brni nezvislosti kolni v sektore 800 vmenou za sub Medzihviezdnej aliancie, e zakro vo vetkch hraninch sporoch v danej oblasti nasledujcich 20 rokov.
Sektor 801
Na drazijsko-centaurskej hranici sa nachdza Zagros VII. Sektor sa nachdza blzko sektora 45.
Sektor 840
Miesto toku Hybridu Tieov na mimozemsk civiln transport.
Sektor 843
Sektor umiestnen pribline 8 dn cestou hyperpriestorom od kolnie Omega. Poas nvtevy vesmrnej stanice Durk 3 poula Lyta Alexanderov zvesti o kolnii v sektore 843, ktor v dvnych asoch zaloili telepati z rznych svetov.
Sektor 857
Kapitn Jack Maynard z EAS Cortez bol raz v tomto sektore na prieskumnej misii spolu so svojim naviganm dstojnkom, porukom Patrickom, ke stretli neznme mimozemsk plavidlo. Poda popisu mohlo s o lo Tieov.
Sektor 858
Nachdzala sa tu planta Ventauri III. V roku 2261 bola znien vorlonskm Planetrnym zabijakom spolu s miestnou skokovou brnou.
Sektor 889
Nachdza sa tu Zestus.
Sektor 900
Oblas blzko Obrue znmeho vesmru. Sektor bol preskman loou EAS Cortez v rokoch 2257 a 2259. Sektor 900 je na hranici vorlonskho priestoru a nachdza sa tu minimlne jedna kolnia, ktor bola vyhladen Oblakom smrti Tieov.
Sektor 919 (Euphrates)
Nachdza sa blzko sektora Tigris a je oficilne uznan ako neutrlne zemie, hoci pod sprvou Pozemskej aliancie. Nachdza sa v sieti Epsilon a njdete v om planty Euphrates, Epsilon III a stanicu Babylon 5. Najnebezpenej mimozeman v sektore je znmy ako Zarg. Poas Pozemsko-Minbarijskej vojny sa star pozemsk odpovacia stanica a bval drazijsk kolnia stala miestom nespenho tajnho stretnutia medzi zstupcami Zeme a Minbaru.
Sektor 1023
Na hranici znmeho vesmru.

Ostatn sektory

Antares
vi Sektor 50
Aries
Nachdza sa tu planta Davo, centaursk svet. Po osloboden sa z otroctva sa Adira Tyree vrtila z Babylonu 5 domov na Davo.
Caliban
Nachdza sa tu planta Omelos. Domovsk sektor Dilgarov.
Centauri
vi Sektor 130
Damocles
vi Sektor 56
Deneb
Nachdza sa tu planta Deneb IV s najvm trhom v oblasti. Ku koncu roku 2258 bol stle sektor zasti nepreskman Pozemskou alianciou. Catherine Sakaiov po ceste na Babylon 5 urobila rchly prieskum sektoru.
Eridani
Nachdza sa tu predkozmick nepomenovan planta. V roku 2267 stretla posdka lode Excalibur pr paranoidnch a nepriateskch mimozemanov z tohto sektora, ktor obviovali ud zo zasahovania do ich spolonosti.
Euphrates
vi Sektor 919
Orion
vi Sektor 452
Omega
Vzdialen oblas vesmru na hranici Obrue, ktor zaha plantu Thenothk IV v systme Tau Omega a plantu Zhadum v systme Alpha Omega.
Shlassen
vi Sektor 21
Tigris
vi Sektor 1
Vega
vi Sektor 654
↑ Hore