Nájazdníci

"Nájazdníci" je všeobecný termín označujúci akúkoľvek vesmírnu pirátsku organizáciu (ľudskú, mimozemskú alebo výnimočne aj zmiešanú). Ich hlavnými cieľmi sú neozbrojené nákladné lode a nebránené kolónie. Väčšina ich zariadenia je ukradnutá, armádne prebytky (získané legálne alebo nie) alebo kúpené od mimozemských predajcov zbraní. ZPH 45e20, orbitálno/atmosférická stíhačka je populárna a lacná hlavná opora ich flotíl. Väčšina má základňu na mobilných vesmírnych zariadeniach alebo materských lodiach, keďže väčšina obývateľných planét blízko bohatých obchodných tratí je kolonizovaná. Financovanie takého dobrodružstva je mimoriadne drahé. Súčasné pozície v organizačnej štruktúre sú piloti, žoldnieri (pre vyloďovacie akcie), podporná posádka a malá sieť špiónov schopná ukradnúť alebo hacknúť tajné skokové trasy komerčných dopravcov. Avšak nájazdnícke skupiny majú zriedka pilotov a vyloďovacie skupiny trénované tak efektívne ako súčasné vojenské organizácie. Je vzácnosťou aby jeden vodca povstal a zjednotil viacero skupín do jednej mocnej sily. Nanešťastie získala jedna skupina dostatok sily, aby významne ovplyvnila dopravu v danom sektore. Vtedy miestna armáda posiela skupinu aby zasiahla, (zvyčajne) s katastrofálnymi následkami pre nájazdníkov.

Jednu z najúspešnejších nájazdníckych skupín viedol muž známy len ako Šesť. Ovládal jednu z najsilnejších nájazdníckych skupín v neutrálnych oblastiach; vlastnil viac ako 20 stíhačiek a materskú loď schopnú skočiť do hyperpriestoru, Lady Fortune. Väčšina jeho výzbroje bola kúpená od Narnov a jeho ciele boli lode v blízkosti hlavných obchodných trás pri Epsilon Eridani. V auguste 2258 sa Šesť stretol s centaurským šľachticom. Lord Kiro si ho najal, aby ukradol centaurskú relikviu známu ako Oko (jej hodnota sa rovnala malej obývateľnej planéte) a jeho vzal ako "rukojemníka". Podľa jedného centaura sa malo Oko čoskoro objaviť na stanici Babylon 5. Kiro dobre zaplatil, takže Šesť súhlasil. Po kúpe technických vylepšení a Lady Fortune (šetrili na ňu päť rokov), sa plán rozbehol. Malý tím umiestnený na stanici ukradol Oko a uniesol Kira. Na rozptýlenie zaútočila skupina ich stíhačiek na stanicu. Kým sa stanica bránila, tím zo stanice uniesol Kirov transport. S Kirom a Okom v pristávacom doku materskej lode nájazdníkov sa plán aj napriek ťažkým stratám na stíhačkách podaril (jedenásť lodí bolo zničených a štyri zajaté). Lord Kiro sa neskoro dozvedel, že namiesto toho, aby po platbe za služby odišiel s Okom, Šesť plánoval jeho aj Oko predať centaurskej vláde za oveľa viac kreditov, než by zaplatil Kiro. Nanešťastie zničil BattleCrab Tieňov Lady Fortune a získal Oko pre klienta, Londa Mollariho.

Napriek zničeniu tejto skupiny povstala nová skupina vedená Dananom Shaktim. Ich cieľmi boli transporty naložené morbidiom (dôležitý kov používaný vo fázových plazmových zbraniach prísne kontrolovaných Pozemskou alianciou). Kúpili zoznam trás priamo od AreTech Consolidated Mining (Marťanská ťažobná spoločnosť so sídlom na Zemi). AreTech predal tieto informácie priamo zo svojich kancelárií na Marse. Nájazdníci zaplatili za dodávku trhovú cenu a získali trasu lode, následne predali morbidium s veľkým ziskom na čiernom trhu. S objavením umelého prvku "supermorbidium" AreTech dúfal, že takto zarobí na čochvíľa bezcennom morbidiu. Shaktiho organizácia prichádzala o príjmy a bola prenasledovaná Pozemskou alianciou, tak sa stiahla do oblastí Ligy.

↑ Hore