Technomágovia

História:
Technomágovia sú záhadná skupina, ktorá používa technológiu na vytvorenie efektu mágie. Ich organizácia je staršia než Centaurská republika. Členstvo nie je obmedzené na jednu rasu či svet. Sú medzi nimi napríklad Centaurovia, Ľudia, Vree a aj Pak'ma'ranci. Je veľmi nezvyčajné vidieť ich mimo ich miesta moci. Podľa centaurskej povery ide o zlé znamenie vidieť viac než jedného technomága na jednom mieste. Ale byť podporený technomágom (alebo viacerými) je podľa Centaurov veľmi mocný symbol, ktorý odráža konzultáciu prvého Cisára s troma technomágmi pred jeho nástupom na trón.

Na začiatku roku 2259 sa viac ako sto ľudských technomágov vydalo ku hviezdam. Podľa ich slov sa snažili uniknúť temnote, ktorá sa blížila, aby ich vedomosti neboli zneužité. Nevedeli kam idú a so šťastím sa nevrátia za súčasnej generácie ľudí. Jeden z nich poznamenal, že nemajú čo povedať nikomu na tejto strane Obruče; možno očakávajú, že nájdu niekoho alebo niečo na jeho druhej strane.

Organizačná štruktúra Technomágov nie je známa, vie sa však, že všetky rozhodnutia ohľadom ďalšieho smerovania celej skupiny vykonáva Kruh - približne päť Technomágov, ktorí tiež ukladajú tresty za porušenie niektorého z pravidiel skupiny. Miesto ich stretávania sa je tajné a existuje len veľmi málo ľudí, ktorí Kruh videli. Jedným z nich je John Sheridan, ktorého na stretnutie Kruhu priviedol technomág Galen, aby ho varoval pred útokom Drakhov na Zem.

"Sme idealisti, tvarovači, speváci a tvorcovia. Skúmame tajomstvá lasera a obvodu, kryštálu a skeneru, holografických démonov a výzvy rovníc. To sú nástroje, ktoré využívame a poznáme veľmi veľa. Veľké tajomstvá. Neuveriteľné veci. Štrnásť slov ktorými sa niekto do vás zamiluje na večné časy, sedem slov ktorými sa bezbolestne rozídete, ako povedať zbohom priateľovi, ktorý umiera, ako byť chudobný, ako byť bohatý, ako znovu získať sny, keď vám ich svet ukradne."
- Technomág Elric

Kúzla Technomágov
Technomágovia používajú technológiu novými a odlišnými spôsobmi. Kombinujú vynachádzavosť s technologickými znalosťami rôznych rás a výsledok je prekvapujúci. O tom, akú technológiu používajú a ako ju ovládajú je známo veľmi málo. Treba spomenúť, že nie všetky ich sily vyžadujú technologickú pomoc. Znalosti a inteligencia im poskytujú veľkú výhodu. Nižšie je uvedený zoznam "kúziel", ktorých použitie bolo zaznamenané:

Zničenie technológie - technomág môže skratovať technologické prístroje v svojej blízkosti; dosah kúzla nie je známy

Rekonštrukcia hmoty - technomág môže vytvoriť predmet (dokonca organickej štruktúry) z ničoho, ako sa zdá

Holoprojekcia - môže mať mnoho foriem: od zobrazenia malého obrázku z dlane ruky až po zrkadlový obraz technomága cez celú miestnosť. Tieto obrázky sú sprevádzané zvukom projektovaným z ich umiestnenia

Vycítenie technológie - technomág môže detekovať prístroje v svojej blízkosti

Vyvolanie Holodémona - holodémon je všeobecné pomenovanie série holografických a AI programov vyvolaných technomágom. Niektoré majú zastrašovať, ako napríklad Strážny démon. Niektoré gremlinie programy napáchajú značnú škodu. Niektorí považujú Démonie AI programy za najhoršie. Holodémoní AI program sa votrie do počítačového systému obete a naučí sa o nej všetko. Potom začne robiť všetko, aby obeť trápil (kŕmi sa na súboroch, manipuluje s financiami obete, hrá najnenávidenejšiu hudbu obete). Tento program spôsobí, že sa mnohé obete doslova priplazia k technomágovi, ktorý holodémona vyvolal a prosia o odpustenie.

↑ Hore