Rangeri (Anla'Shok)

Insígnia Rangerov
"Sme Rangeri. Žijeme pre Jedného, umierame pre Jedného. Kráčame po temných miestach, kam sa nikto iný neodváži! Stojíme na moste a nikto nemôže prejsť. Entil'zha Veni!"
Motto Rangerov

História:
Anla-shok (vo význame "použitie sily") majú tisícročnú históriu. Krátko po Valenovom príchode k Minbariom bolo vybraných niekoľko členov bojovníckej kasty do elitnej jednotky na boj s Tieňmi. Odvtedy počet Rangerov (ako ich prezývajú v štandardnej angličtine) klesal až do 2258 C.E., kedy sa zistilo, že sa Tiene opäť pohli. Skupina bola vzkriesená veľvyslancom Jeffrey Sinclairom potom, čo otvoril prvé pozemské veľvyslanectvo na Minbare. Rangerom pomáhali Vorloni a isté sympatizujúce štáty.

Pred Sinclairovým prevzatím velenia bol pohyb Rangerov obmedzený na Minbar a slabo organizovaný. Keď bol Jeffrey Sinclair vymenovaný za Anla'shok Na (Ranger Jeden) a neskôr za Entil'Zha (vodca Rangerov ale pravý význam titulu je neznámy), dostali Rangeri príkazy na stráženie hraníc, zbieranie informácií a vykonávali prácu kuriérov citlivých a veľmi dôležitých informácií. Počet členov dramaticky vzrástol. Uvedomujúc si, že bojovnícka kasta bola neochotná zapojiť sa do prichádzajúcej Veľkej vojny, bol umožnený vstup do tejto skupiny aj ľuďom.

Hoci členstvo nebolo obmedzené rasou, spočiatku boli členmi len ľudia Minbariovia. Boli založené tréningové tábory, hlavný sa nachádzal na Minbare. Ale nie všetkým Minbariom sa páčila myšlienka Rangerov. Na zaistenie pokračujúcej podpory Minbariov a bezpečnosť organizácie boli zriadené ďalšie tábory na iných svetoch, ktorých vlády súhlasili s myšlienkou Rangerov. Jedna taká základňa bola umiestnená v drazijskom priestore na planéte Zagros VII. Finančne ju podporovali Minbariovia. Základňa však bola opustená: jej personál evakuovaný skôr než mohol byť zajatý Tieňmi v januári 2260. Po porážke Narnov Centaurami v októbri 2259, získal spolukontrolu nad B5 divíziou Rangerov kapitán Sheridan spolu s veľvyslankyňou Delennovou. V marci 2260 dostali všetci Rangeri príkaz stiahnuť sa z územia Pozemskej aliancie a bol uvedený do platnosti zvýšený stav nebezpečia. Po Sinclairovom odchode v auguste 2260 potrebovali Rangeri nového vodcu.

Zatiaľ čo bývalý člen Šedého koncilu Rathenn bol dobrou voľbou na Entil'zha (bol Sinclairovým asistentom v čase vzkriesenia a výcviku Rangerov), mnohí cítili, že Delennová bude lepšou voľbou. Túto úlohu prijala aj napriek námietkam Kasty bojovníkov vedenou Neroonom. Neroon cítil, že to bola ďalšia časť jej plánu na získanie moci, potom čo bol rozpustený Šedý koncil; cítil, že túži po vojenskej moci aby čelila Kaste bojovníkov. Hoci žiadny Minbari nezabil iného po tisíc rokov, pre dobro svojho ľudu sa Neroon rozhodol porušiť zákon. Ranger Marcus Cole na Lennierovu prosbu zdržal Neroonov útok tým, že ho vyzval na Den'Sha - boj na život a na smrť. Neroon bol lepším bojovníkom, ale nakoniec skončil jeho porážkou. Obyčajný človek bol ochotný zomrieť pre dobrú vec, pre Delennovú a volajúc Valenovo meno, zatiaľ čo Neroon mal v pláne napadnúť jedného zo svojho druhu. To, že v tom momente bol človek viac Minbari než on, mu otvorilo oči a nakoniec prejavil svoj rešpekt aj Delennovej.

Hlavným dopravným prostriedkom Rangerov sú lode triedy WhiteStar, bojová loď strednej veľkosti kombinujúca minbarijskú a vorlonskú technológiu. Aliancia však už má plány na novšie bojové lode triedy Victory.

Štandardnou výbavou Rangerov je ich uniforma, 2-týždenné zásoby potravín, núdzové zdravotnícke zásoby, osobné veci a ďalšie potrebné vybavenie (podľa misie), minbarijská bojová tyč a minbarijský bojový nôž.

Ako bolo možno vidieť v televíznom filme "Legenda Rangerov", organizácia má prostoduchý pohľad na ústup z boja za akýchkoľvek podmienok, dokonca aj keď je to to najmúdrejšie v danej situácii. Napríklad Ranger David Martel prevzal po smrti kapitána velenie na lodi a rozhodol sa stiahnuť z boja, keďže jeho loď bola kriticky poškodená. Dokonca aj keď loď nebola schopná boja ani opravy v teréne a zostať sa rovnalo samovražde, Martel bol súdený Vládnucim koncilom Rangerov. Za tento čin mu hrozilo vylúčenie, našťastie veľvyslanec G'Kar sa ho zastal poukazujúc na nezmyselné rozhodnutie koncilu. Keď sa Martel a jeho posádka stali hrdinami za záchranu veľvyslaneckého zboru pred Hand, rozhodol sa koncil prehodnotiť ich predchádzajúce rozhodnutie.

Tréning
Rangeri, či už Ľudia alebo Minbariovia, sa učia to isté. Ľudia vyžadujú viac tréningu, pretože sa musia tiež naučiť minbarijský spôsob vykonávania určitých vecí. Učia sa radosti, rešpektu a súcitu. Učia sa, že aby činy boli pravé, musia sa vykonať podľa príkazu, s trpezlivosťou a silou. Rangeri sa učia ako žiť, dýchať, bojovať, zomierať a tiež ako čeliť a využívať strach.

Tréning bojových umení zahŕňa výučbu Denn'na, alebo boj s tyčou. F'hursna Sech Durhan, legenda s minbarijskou bojovou tyčou, učí len študentov, ktorých považuje za vhodných na učenie. Tí, ktorí splnia jeho vysoké štandardy sú odmenení a dostanú svoju vlastnú tyč.

Preto je bojová tyč (Denn'Bok) preferovanou zbraňou v boji na blízko. Je dosť pevná, ľahko sa prenáša, a možno ju zmeniť na obávanú zbraň. Nie je závislá na energetickom zdroji, na rozdiel od PPG zbraní používaných personálom Pozemských síl. Na efektívne a relatívne bezpečné ovládanie tyče treba značný tréning a schopnosti. Väčšina tyčí je dosť stará - tyč Marcusa Colea je prinajmenšom 700 rokov stará. Keďže sa zbraň dedí z generácie na generáciu, ich výroba je pomerne obmedzená. Kvôli snahe udržať bojové tyče čo najďalej od nesprávnych rúk, môžu na čiernom trhu vyniesť predávajúcemu značnú sumu.

Uniforma:
Uniforma Rangerov je dosť podobná tým, ktoré nosia členovia Kasty bojovníkov; dizajn odzrkadľuje spoluprácu Ľudí a Minbariov. Hlavnou časťou odevu je šperk. Štylizovaný ľudský a minbarijský rám na modrom drahokame. Figúry spojené v strede znamenajú dve polovičky ich duše spojenej v bitke proti nepriateľovi. Figúry sú vsadené do kovu a držia drahokam. Šperk sa nazýva Isil'Zha; čo znamená budúcnosť, narodenie, začiatok a úsvit novej éry. Podľa legendy je kovaný v bielom horúcom ohni. Potom je šperk chladený v troch nádržiach: prvá obsahuje starodávnu svätú vodu, ďalšia minbarijskú krv a posledná ľudskú krv. Vraví sa, že ak Ranger zomrie, obe figúry vyronia tri slzy: jednu vodovú a dve krvavé.

↑ Hore