Zbor Psi

Všetky rasy okrem Narnov majú telepatov. Narnskí telepati boli vyhladení Tieňmi v ich prvej vojne.

Telepatia je popisovaná ako "byť v hotelovej izbe, kde môžete počuť ľudí odvedľa". Pre telepatov je to tu vždy, aj keď sa to snažia umlčať, takže existujú určité pravidlá regulujúce používanie ich schopností.

Nemôžu načúvať, pokiaľ nie sú pozvaní. Náhodné myšlienky sa dajú ľahko zablokovať, ale silné emócie už nie. Čím je telepat silnejší, tým je pre neho ľahšie "počúvať hlasy", ale tiež ťažšie zablokovať ich. Čím je človek bližšie k telepatovi, tým je pre telepata ľahšie prečítať mu myšlienky.

Telepatický útok sa skladá zo stláčania mentálnych "tlačítok" na stimulovanie niekoho pamäte. Útoky trvajú sekundu alebo dve a môžno sa z nich rýchlo spamätať. Avšak sú aj iné formy útoku, ktoré môžu stimulovať centrá bolesti v mozgu.

Informácie v mysli každého sú individuálne: pre telepata je ľahšie získať zreteľnú informáciu skrz vizuálne a sluchové impulzy, nie zjavne otvorené na ovplyvnenie subjektívnymi aspektami.

Ak je skenovaná osoba nevyrovnaná, telepat sa nebude cítiť dobre a bude vidieť farby, halucinácie a preludy. Len dobre trénovaní telepati si vedia poradiť s nevyrovnanými osobnosťami.

Nútené telepatické skeny môžu byť pre niekoho senzitívneho na psionické sily bolestné. Skeny sa tiež môžu použiť na dobré veci, napríklad na upravenie alebo opravenie bolestivých alebo poškodených spomienok.

Len jeden z tisícky ľudí má telepatické schopnosti, takže telepati sú v menšine. Rozvinutí telepati boli objavení pred 125 rokmi (medzi 2100 a 2110). Pokusy o vydanie zákonov týkajúcich sa telapatov boli neúspešné.

SignZaloženie Zboru PSi inicioval prezident Pozemskej aliancie Robinson po tom, čo mu život zachránil práve telepat. V roku 2150 boli spojené vládne agentúry, ktoré riadili a dohliadali na telepatov, a vznikol Zbor Psi - inštitúcia na vyhľadávanie a licencovanie telepatov pre komerčné a vojenské účely. Zbor Psi bol oficiálne založený v roku 2261, kedy tiež prijal grécke písmeno psi (ψ).

Zaviedli sa genetické testy na kontrolu génov súčasných alebo ďalších recesívnych schopností. Bol schválený zákon, podľa ktorého musia všetci telepati kontaktovať Zbor, čo znamenalo, že väčšina členov Zboru Psi začínala už v mladom veku.

Existujú rôzne obmedzenia určujúce používanie telepatie. Nemali by byť vykonávané neschválené skeny, a malo by byť získané povolenie osoby (písomné, ústne, alebo dané niekym príbuzným). Existuje niekoľko výnimiek.

Telepatom nie je dovolené sa dotýkať iných alebo zájsť do častí mysle, ktoré nesúvisia s povoleným skenom. Tiež majú zákaz hrania hazardných hier. Členovia zboru majú tiež zakázané zastávať politické stanovisko alebo podporovať kandidátov. Takisto majú zakázané zvýrazňovať intenzívne pocity ako lásku alebo bolesť, aby prinútili niekoho k spolupráci.

Schopnosti telepatov sa v hyperpriestore znásobujú, preto nemôžu opustiť v skafandri loď. Účinky hyperpriestoru však telepat pocíti aj vo vnútri lode. Tento fakt však držal Zbor dlho v tajnosti, len málokto mimo neho o nej vie.

Všetci členovia zboru nosia medzi netelepatmi znak, začínajúc už od mladého veku, kedy sú priradení k staršiemu trénerovi v prvom roku na akadémii, kde sa naučia, že "zbor je matka, zbor je otec".

Ak telepat odmietne pridať sa k zboru, je donútený brať drogy na potlačenie svojich schopností. Tieto pravidelné injekcie sa nazývajú spáči.

Zbor sponzoruje tiež "pracovný program", aby vedel, čo robia telepati v spoločnosti. Slúžia obchodnej verejnosti, vláde a niektorým vládnym agentúram. Telepati nikdy nemôžu opustiť Zbor.

V kriminálnych prípadoch nemôžu telepati skenovať obžalovaných pred alebo počas súdu, aby zistili vinu či nevinu, pretože by to porušovalo riadny súdny proces. Môžu skenovať obeť útoku, aby získali podrobnosti o ňom, ale tieto informácie musia byť podložené fyzickým dôkazom, inak sú na súde neprípustné.

Telepati majú rôznu klasifikáciu. Čím vyššie číslo, tým skúsenejší telepat a tiež má viac schopností. Napríklad telepati klasifikovaní ako P5 potrebujú so skenovaním menšiu pomoc (musia byť blízko cieľa).

Klasifikácia telepatov
Klasifikácia je založená na výsledkoch testov a preverení schopností počas obdobia, kedy trénuje a je neustále pozorovaný. Klasifikácia sa často nemení; napríklad P5 sa môže stať P6. Avšak väčšinou ide o nižšie triedy, vyššie sú zriedkavé. Všeobecná klasifikácia sa pohybuje od 1 po 12.

P1 - minimálna - oficiálne nie sú členmi zboru, keďže schopnosti nemajú skutočnú hodnotu. Sú vystopovaní a zaznamenaní pre genetické účely.
P2 - nie je o moc lepšia. Takisto sú vystopovaní a zaznamenaní.
P3 - Zbor ich považuje za hodnotných a preto ich detailne sleduje
P4 - sa stávajú členmi Zboru. Môžu byť vytrénovaní na P5
P5 - komerční telepati. Môžu zistiť klamstvo a ďalšie povrchové myšlienky. Trik je v tom, ako dostať myšlienky na povrch. Môžu skenovať celkom presne bez fyzického kontaktu. Ak je osoba nejako tienená alebo súd nariadi hĺbkový sken, vyžadujú fyzický kontakt. Hĺbkové skenovanie je možné ale ťažké. P5 sa najčastejšie využívajú pri obchodných transakciách, pretože nemajú silu alebo tréning na zistenie, či bola pamäť zmenená. Tréning na úroveň P5 je ťažký. Veľká časť trénovaných vyhorí, a niektorým umrie mozog.
P6-9 - Vojenskí a vládni telepati. Využívaní na špionáž.
P10 - Vyššia úroveň tréningu Zboru. Môžu sledovať mentálne akcie ostatných telepatov a blokovať niektoré skeny. Dokážu preraziť niektoré bloky a vykonať sken na veľkú vzdialenosť a mnohí majú druhotné schopnosti. Hŕstka má telekinetickú schopnosť, ale je ich minimum a schopnosť je nestála.
P11 - Administrácia
P12 - Špeciálne jednotky Zboru. Dokážu komunikovať s normálnymi ľuďmi prostredníctvom telepatie. P12 môže skenovať P5, aj dvoch ak treba. P12 je horný limit a čokoľvek nad je už vzácnosť.

Zbehlí telepati
Bolo zaznamenaných mnoho prípadov, kedy zbehlí telepati cestovali cez B5 a boli prenasledovaní Zborom Psi. Niektorí opustili Zem kvôli obmedzeniam ohľadom ich používania a kontrole (program "Spáčov"). Ostatní hovoria o krutostiach Zboru Psi. Ide napríklad o príbehy "programu núteného plodenia" používaného vraj na splodenie telepatov lepších než P12.

Jason Ironhart bol P10 inštruktor. Experimentovali na ňom na zvýšenie jeho Psi schopností. Genetické a biochemické úpravy ho nakoniec zmenili v inú životnú formu. Po premene daroval svojej bývalej študentke/milenke Talii Wintersovej schopnosť telekinézy.

Matthew Stoner bol obchodník na voľnej nohe, ktorý cestoval naprieč galaxiou. Bol bývalým členom Zboru Psi, ktorý rezignoval po strate svojich schopností počas jedného experimentu. V skutočnosti boli jeho schopnosti zmenené, stal sa empatom schopným ovládať vôľu ľudí okolo seba. Bol priradení k Talii Wintersovej počas jej prvého roku na Akadémii, a istý čas boli aj manželia, keďže boli geneticky kompatibilní. Keď opustil Zbor, bolo manželstvo anulované.

Samotná Talia Wintersová bola objektom tajného programu Zboru prezývaného "Spáči". Bola jej naprogramovaná podvedomá iná osobnosť, ktorá by sa dala spustiť telepatickým kódom. Jej úlohou bolo špehovať veliaci personál a podávať hlásenia na Zem.

Do určitej miery boli telepati používaní Vorlonmi, napríklad telepatka Lyta Alexanderová boli nimi zmenená vo viacerých ohľadoch. Telepati boli nástrojom vo vojne proti Tieňom. Vedení Lytou Alexanderovou, kedysi komerčnou telepatkou a pomocníčkou vorlonského veľvyslanca Kosha, boli telepati všetkých rás nástrojom v potláčaní síl Tieňov v posledných mesiacoch vojny.

Lyta tiež pomáhala kontrolovať akcie Tieňmi upravených telepatov počas bitky o oslobodenie Marsu. Mnoho z týchto telepatov sa stále nachádza v kryostázi v Medlabe na B5, avšak prebieha výskum, ako ich zbaviť implantátov Tieňov.

Headquarters

Refined Telepathic Headgear (RTH)
RTH bol navrhnutý na zosilnenie slabých telepatických signálov. Pôvodne sa mal slúžiť na posilnenie schopností členov nižších úrovní Zboru Psi, RTH našiel značné uplatnenie na komerčnom trhu.

RTH

Agenti Zboru Psi
Táto psionická polícia bola zriadená, aby "pozorovala pozorovateľov". Ide o telepatov s najvyššou úrovňou Psi, P12, ktorí sledujú a riadia telepatov. Majú povolenie nosiť zbrane a k dispozícii väčšiu voľnosť. Nosia čierne uniformy.

↑ Hore