Úrad 13

Úrad 13 bola extrémne nebezpečná a tajná a nezákonná zložka vlády Pozemskej aliancie a bola napojená na prezidenta Clarka. Predpokladá sa, že jej základňa bola v pustinách San Diega a mala bezproblémový prístup ku komunikačným systémom a počítačom Babylonu 5.
Úrad 13 bol zodpovedný za smrť Tara Isogiho, podnecovanie aktivít Domobrany, pokuse o vraždu prezidenta v spolupráci s viceprezidentom Clarkom a za incident s Jasonom Ironheartom.

Vražda prezidenta bola na Zemi zatajovaná a bola jedným z dôvodov pre zakázanie cestovania na a z Babylonu 5. Bývalý šéf, Garibaldi, odhalil sprisanie na vraždu prezidenta, ale bol postrelený jedným zo svojich starších dôstojníkov, Jackom. Po odhalení a zatknutí Jacka ho na prezidentov príkaz poslali na Zem. Úrad 13 bol pozemským krytím pre Tiene, ktoré systematicky menili politickú situáciu na Zemi spolu s prezidentom Clarkom. Bol to ich nápad reorganizovať Senát a zriadiť Výbor pre proti-zemské aktivity.

Veliteľka Úradu 13

↑ Hore