Časová línia

Táto časová línia prináša stručný prehľad najdôležitejších udalostí zo sveta Babylonu 5 v rozpätí rokov 2256-2262.

2256

 • Babylon 5 je dokončený a uvedený do prevádzky

2257

 • Vorloni uskutočnili prvý kontakt s Pozemskou alianciou. Vorlonské impérium posiela na Babylon 5 veľvyslanca Kosha Naraneka. Po príchode sa ho pokúsi zavraždiť pozemšťan Del Varner
 • Lyta Alexandrová, rezidentná telepatka na stanici, ktorá ako jediná videla i scanovala Vorlona, je odvolaná spať na Zem

2258

 • Príchod Dr. Stephena Franklina na Babylon 5
 • Luis Santiago sa po znovuzvolení stáva prezidentom na Zemi
 • Narnské ozbrojené sily obsadili Ragesh 3 a krátko nato sú prinútené Sinclairom kolóniu opustiť
 • Londo Mollari stretol Adiru Tyreeovú, ktorá mu ukradla citlivé informácie
 • G'Kar dostal novú pomoc, Na'Toth, po náhlej smrti jej predchodcu
 • Na stanicu prichádza Lennier, Delennovej diplomatický atašé
 • Babylon 5 je po prvý krát "poctený" návštevou Alfreda Bestera, príslušníka Zboru PSI a hlavnou silou stojacou v jeho pozadí
 • Sinclair je vypočúvaný v súvislosti s jeho účasťou v Bitke v línii
 • Vojenská majsterka Jha'Dur sa objaví na Babylone 5. Jej odkaz pre galaxiu je sérum nesmrteľnosti, ktorého hlavnou zložkou je krv z živých bytostí. Zem, ako i iné rasy, by sérum radi získali, ale počas transportu je Jha'Dur i sérum zničené vorlonskou loďou
 • Piráti napadnú Babylon 5 a usadia sa v blízkych sektoroch
 • Prvé stretnutie so zbraňami Tieňov. Pirátska loď je zničená v priebehu niekoľkých sekúnd a Tiene si z nej zoberú artefakt "Centaurské oko", ktoré vrátia Londovi
 • Personál stanice zistí, že planéta, na orbite ktorej je Babylon 5, je pretkaná Veľkým strojom. Minbar Draal prevezme funkciu srdca stroja
 • Babylon 4 sa znovu objaví v Sektore 14. Pred ďalším zmiznutím je posádka evakuovaná na Babylon 5
 • Zack Allan prichádza na Babylon 4
 • Narnská základňa v Kvadrante 37 je kompletne zničená Tieňmi
 • Garibaldi odhalí vražedné sprisahanie, ale je postrelený
 • Prezident Santiago je zavraždený

2259

 • Sinclair je odvolaný na Zem
 • John Sheridan je pridelený na Babylon 5, na stanicu prichádza 8.januára
 • Existencia Tieňov je konečne potvrdená G'Karom, ktorý im len tak-tak unikol
 • Technomaginári cestujú cez Babylon 5 a chcú opustiť známy vesmír
 • Sinclair sa stáva Entil'Zha, veliteľom Rangerov
 • Hlbokovesmírna výskumná loď Cortez na spiatočnej ceste z okraju galaxie navštevuje Babylon 5
 • Babylon 5 dostáva novú letku stíhačiek Starfury na obranu stanice
 • Podzemná sieť (?) telepatov utekajúcich pred Zborom PSI je vystopovaná na Babylone 5
 • Londo Mollari oslavujúci 30. výročie svojho menovania je takmer zavraždený
 • Prví pozemšťania v radoch Rangerov
 • V čase, keď je narnská kolónia v Kvadrante 14 zničená Tieňmi, navštevuje centaurský cisár Babylon 5. Utrpí však smrteľný infarkt a jeho nástupcom je jeho synovec, Cartagia
 • Narni vyhlasujú vojnu Centaurom
 • Námorné sily poskytujúce pomoc Shelessianskému triumvirátu v boji proti rebelom cestujú cez Babylon 5
 • Marcus Cole po smrti svojej rodiny i brata Williama vstupuje medzi Rangerov
 • Spojenectvo Zeme a Lumati
 • Babylon 5 poskytuje tajne pomoc Narnom na domovskej planéte
 • Stanica na (veľmi) krátku chvíľu otvára obchod so suvenírmy
 • Markabská civilizácia je vyhubená vírusovou chorobou, ktorá je (podľa nich) zapríčinená morálnou nečistotou
 • Znovuobjavenie sa Lyty Alexandrovej. Počas ochrany bezpečnostných dôstojníkov je napadnutá neznámym útočníkom. Presvedčí Sheridana, že Zbor PSI má na stanici špióna, ktorý je blízko velenia. Nakoniec ho i odhalí, je ním Talia Wintersová
 • Narnský domovský svet je ničený planetárnym bombardovaním centaurských lodí
 • G'Kar požiada o azyl na Babylone 5
 • Po krátkom pobyte odchádza Lyta Alexandrová zo stanice s cieľom navštíviť vorlonský vesmír
 • Narnský bojový krížnik G'Tok sa skrýva pred Centaurami pri Babylone 5
 • Nočná hliadka informuje Centaurov o G'Toku a tí posielajú vlastný krížnik, aby G'Tok zničil. G'Tok ho s pomocou Babylonu 5 zničí a unikne
 • Podpísaná Dohoda o neútočení medzi Zemou a Centauri

2260

 • Séria bombových útokov na stanici
 • Neznáma sonda hľadajúca (a ničiaca) inteligentné tvory priletí k Babylonu 5. Našťastie je oklamaná a zničená
 • Lyta Alexandrová sa ako prvá vracia z vorlonského vesmíru, kde strávila niekoľko mesiacov. Po príchode na Babylon 5 sa stáva Koshovou asistentkou
 • Vojenská rada rozhodne, že budú potrebovať každú pomoc v boji s Tieňmi a skúšajú sa skontaktovať s Prvými a požiadať ich o pomoc
 • Ivanovová a Marcus sa skontaktujú s "Chodcami zo Sigmy 957", ktorí im sľúbia pomoc
 • G'Kar požičia Garibaldimu G'Quanovu knihu
 • Na Marse je objavená zakopaná loď Tieňov. Pozemská aliancia sa pokúsi loď ovládnuť. Pokus je neúspešný, našťastie priletí Sheridan s Whitestar a neovládateľnú loď zničia
 • Generál Hague, známy pre svoje nesúhlasné názory s politikou Pozemskej aliancie, znizne
 • Nočná hliadka sa pokúša prevziať kontrolu nad Bezpečnostnými funkciami na stanici, ale je zastavená
 • EAS Alexander, loď generála Haguea, je po opustení Orionu VII napadnutá loďou EAS Clarkstown. Hague je v bitke zabitý, ale je nahradený majorom Ryanom
 • Mars sa odmietne podrobiť stannému právu, ktoré vyhlásil prezident Clark na území Pozemskej aliancie, za čo ho začnú bombardovať
 • Proxima 3 a Orion VII sa na protest proti bombardovaniu civilných cieľov na Marse odtrhnú od Pozemskej aliancie , krátko nato ich nasleduje i Babylon 5
 • Bitka o Babylon 5 je ukončená príchodom minbarijských krížnikov
 • Babylonská dohoda, ktorá zaručuje neustálu ochranu stanice je podpísaná Ligou nezávislých svetov
 • Tiene začali otvorenú inváziu v niekoľkých menších svetoch
 • Sheridan požiada Kosha, aby Vorloni zaútočili na Tiene. Prvá veľká bitka je vyhraná v brakirijskom vesmíre
 • Ako odplatu za protiútok Vorlonov je Kosh zabitý na Babylone 5
 • Sinclair sa vráti na Babylon 5, a použije Veľký stroj na Epsilone 3, aby presunul Babylon 4 z jeho času o 3 roky do minulosti a nakoniec do plánovaného času, tj. 1000 rokov do minulosti, kde sa stane základňou pre spojencov v prvej Vojne s Tieňmi, pričom on sa premení na Valena
 • Sheridanovi je predstavená celá letka Whitestar, ktorá ma byť použitá vo Vojne s Tieňmi
 • Anna Sheridanová, "údajne mŕtva" manželka, prichádza na Babylon 5, aby ho odviedla na Z'Ha'Dum. Po ťažkých úvahách sa rozhodne s ňou ísť. Nezabudne si však zobrať na palubu Whitestar i dve 500 kilotonové fúzne bomby

2261

 • Garibaldi, ktorý bol v posledných dňoch minulého roka unesený loďou Tieňov, je odovzdaný Zboru PSI
 • Bester sa rozhodne použiť ho na odhalenie konšpirácií proti Zboru PSI
 • Počas pátrania po Prvých nájdu Marcus a Ivanovová vorlonskú flotilu schovanú v hyperpriestore
 • Sheridanovo zmŕtvychvstanie. Pri návrate na Babylon je sprevádzaný Lorienov, posledným prvým.
 • Cartagia je zavraždený na Narne, dočasným vládcom sa stáva Londo Mollari
 • Vorloni a Tiene sa pustili do šialeného ničenia sa, zanechávajúc za sebou spustošené svety
 • Aby zabránil Londo zničeniu Centauri Prime, zničí lode Tieňov na planéte a nechá zabiť Mordena
 • Druhý vek ľudstva sa blíži ku koncu. Vojna s Tieňmi sa chýli ku koncu po intervencii Loriena
 • Londo sa vracia na Babylon 5, jeho dočasným nástupcom je Regent
 • Zvyšky spojencov Tieňov začínajú útočiť na lode
 • Garibaldi sa vzdáva funkcie šéfa bezpečnosti
 • "Hlas hnutia odporu" začína svoje vysielanie z Babylonu 5
 • Sheridan pomocou diplomatickej ľsti "donúti" Ligu nezávislých svetov k podpisu obrannej zmluvy. Letka Whitestar sa stáva policajnou silou
 • Delennová obnoví Šedý koncil, najväčší vplyv má Kasta robotníkov. Pozícia vodcu je rezervovaná pre "Toho, ktorý príde"
 • Sheridanove sily oslobodia Proximu 3...
 • ... a hneď nato i kolóniu Beta Durani
 • Garibaldi opúšťa Babylon 5 a vracia sa na Mars do služieb Williama Edgarsa, ktorý plánuje biologicky zotročiť všetkých telepatov. Aby sa o tom dozvedel, musí zradiť Sheridana
 • Sheridan je s pomocou Garibaldiho zajatý Pozemskými silami. Garibaldi prezrádza Edgarsov plán Zboru PSI, ktorý Edgarsa eliminuje
 • Ivanová sa stretne s novým typom pozemského torpédoborca, ktorý používa pancierovanie Tieňov a je smrteľne zranená, keď sa ich všetky snaží zničiť
 • Sheridan je s pomocou Garibaldiho, Franklina, Lyty a Hnutia odporu na Marse oslobodený
 • Sheridan vedie posledný útok na Solárny systém. Marcus sa dozvie o prenášači energie a odlieta s Ivanovou na Babylon 5, kde sa obetuje na záchranu Ivanovovej
 • Flotila čakajúca pri Marse Sheridana, je zneškodená telepatmi upravenými Tieňmi. Sheridanove sily oslobodzujú Zem, Clark sa radšej zastrelí
 • Sheridan sa vzdáva novovytvorenej vláde. On i jeho posádka dostávajú amnestiu
 • Založená Medzihviezdna aliancia, jej prezidentom sa stáva Sheridan
 • Sheridan a Delennová sa zosobášia

2262

 • Novým komandérom na stanici sa stáva Elizabeth Lochlyová
 • Susan Ivanovová opúšťa Babylon 5, aby našla zmysel svojho života, a zároveň sa vyrovnala so smrťou Marcusa
 • G'Kar navrhne pre alianciu Deklaráciu princípov
 • Na stanicu prichádza skupina telepatov na čele s Byronom
 • Časť stanice zakúsi počas brakirijského "Dňa mŕtvych" niečo ako priestorový záblesk minulosti
 • Byronovi telepati žiadajú vlastný domovský svet
 • Za to, že Sheridan odmietol ich žiadosť, vyhráža sa Byron aliancii, že odhalí ich tajomstvá, ktoré získal
 • Telepati sa stávajú čoraz viac neovládateľnými. Lochlyová preto žiada Bestera o pomoc
 • Niektorí Byronovi telepati sa ozbroja, pretože Bester priviedol "sliedičov". Mnoho telepatov je chytených, väčšina tých, ktorí boli verní Byronovi spácha s ním samovraždu
 • Garibaldi odlieta na Drazijský domovský svet, aby zistil, kto stojí za útokmi na lode aliancie
 • Lennier prináša dôkazy, že za útokmi sú Centaurovia. Centaurská republika vystupuje z aliancie a prijíma sankcie za útoky
 • Garibaldi naposledy odchádza na Mars, novým šéfom tajnej služby aliancie sa stáva Číslo 1 z odboja na Marse, Sheridan s Delennovou odchádzajú na Minbari
↑ Hore