Vojna telepatov

Vojna telepatov sa konala v rokoch 2264-2265, čo je už po udalostiach v Babylone 5 a pred udalosťami v Crusade. Takže zatiaľ presne nevieme, čo sa stalo, možno by sme sa to dozvedeli v seriáli Crusade.

Jediné, čo je známe je to, že vojnu začali telepati a nakoniec boli porazení.

↑ Hore