Vznik Medzihviezdnej aliancie

Na konci Pozemskej občianskej vojny bola vytvorená Medzihviezdna aliancia a John Sheridan bol zvolený za jej prezidenta. Aliancia zahrňovala Minbariov, Centaurov, Narnov, Ligu nezávislých svetov a Pozemskú alianciu (ktorej aliancia ponúkla za vstup minbarijskú technológiu). Aliancia mala súbor princípov a mala by pomáhať každej z členských rás s obchodom a vojnami, hoci nebude zasahovať do politiky jednotlivých vlád.

↑ Hore