Veľká vojna

Táto vojna sa konala v roku 1250 (približne) medzi zostávajúcimi Prvými a Minbarijmi proti Tieňom (ktorí boli tiež často nazývaní "starovekí"). Aliancia uspela v zahnaní Tieňov, ktorí sa stiahli do skrýše, zanechajúc množstvo svojich lodí na svetoch v celej galaxii. Zostávajúci Prví (s výnimkou Vorlonov a niekoľkých ďalších) opustili známy vesmír a odišli za Okraj.

↑ Hore