ISA-Centaurská vojna

Keď Tiene odišli, opustili tak svojich spojencov, ktorí zobrali každú technológiu Tieňov akú našli a opustili Z'Ha'Dum skôr ako sa zničil. Keď Centaurovia zničili flotilu Tieňov na Centauri Prime a popravili ich zástupcu, Drakhovia (jeden zo spojencov Tieňov) hľadali ako sa im pomstiť.

Prevzali kontrolu nad centaurským regentom pomocou 'strážcu' a prikázali mu vybudovať obrovskú flotilu centaurských bojových lodí, ktoré boli na diaľku kontrolované použitím jednej z technológie Tieňov. Kontrolujúc túto flotilu, Drakhovia napadali všetky obchodné trasy aliancie, či viezli lode materiál alebo ľudí a nenechali nikoho nažive. Aliancia napokon zistila, že za útokmi stoja Centaurovia, čo Londo poprel a Centaurská republika vystúpila z aliancie.

Narni a Draziovia útočia na Centauri Prime
Narni a Draziovia útočia na Centauri Prime
Bez toho, aby skutočne vedeli prečo Centaurovia na nich útočia bez osobného zisku, narnská a drazijská flotila skočila k Centauri Prime a začala planétu ostreľovať z orbity. Tesne pred útokom centaurský ministerský predseda povedal Londovi, že mu Drakhovia prikázali vypnúť planetárnu obrannú sieť a poslať preč obrannú flotilu. Ministerský predseda mu tiež povedal, že čoskoro zomrie a Londo sa stane cisárom. Tiež povedal, že ho Londo môže obviniť z centaurských útokov na obchodné trasy a povedať, že sa zbláznil. Potom jeho strážca opustil telo a on zomrel. Drakh prikázal Londovi prijať strážcu, čo on spočiatku odmietol, ale keď sa dozvedel, že inak drakhovia nechajú vybuchnúť bomby po celej Centauri Prime, ktoré by zabili milióny jeho ľudí, súhlasil a nechal sa ovládnuť strážcom.

Keď sa centaurská obranná flotila vrátila a chcela zaútočiť na Narnov a Draziov, Londo ich zastavil a ukončil tak vojnu.

Centaurovia zostali mimo Medzihviezdnej aliancie.

↑ Hore