Pozemská občianska vojna - Odtrhnutie Babylonu 5 od Pozemskej aliancie

"... a my nie sme schopní zistiť, koľko ľudí bolo zabitých pri nedávnych útokoch Pozemských síl na Mars. Prezident Clark oznámil, že útoky budú pokračovať dokiaľ Dočasná vláda na Marse neprijme stanné právo. Až doteraz sme nezaznamenali žiadne reakcie od žiadnej vonkajšej kolónie týkajúce sa týchto útokov..." "'Prepáč, Jane. Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím... kolónie na Orion 7 a Proxime 3 sa práve oddelili od Pozemnskej aliancie na protest proti bombardovaniu Marsu. Vyhlásili sa za nezávislé štáty dokiaľ nebude prezident Clark obvinený z velezrady. Clark nechcel túto informáciu prezradiť, ale musíme sa rozlúčiť s touto informáciou, lebo nevieme ako dlho ešte budeme vysielať. Ozbrojení vojaci práve vtrhli do vysielacieho centra ISN tu v Ženeve. Práve sme ich videli za rohom. Skúsime zaznamenať s kamerou to, čo sa tu deje. Práve som počul streľbu, hore na štrnástom poschodí. Počúvajte ma, tu sú informácie, ktoré ste nemali mať, ktoré sa stali za posledný rok a my sme vám ich nemohli povedať..."
-reportér ISN, epizóda "Severed Dreams"

Vyhlásenie po tom, čo Proxima 3, Orion 7 a Babylon 5 vyhlásili svoju nezávislosť.

"Prosím o pozornosť. V posledných hodinách sme sa dozvedeli, že vojnové lode zo Zeme miera k nám. Ich poslaním je prevziať násilím kontrolu nad Babylonom 5. Ako veliaci dôstojník a vojenský predstaviteľ, to nemôžem pripustiť. Prezident Clark porušil Ústavu Pozemskej aliancie tým, že rozpustil senát, vyhlásil stanné právo a osobne rozkázal bombardovanie civilných cieľov na Marse. Je osobne zodpovedný na smrť tisícok nevinných ľudí. Následkom týchto útokov sa Orion 7 a Proxima 3 oddelili od Pozemskej aliancie a vyhlásili nezávislosť. Teraz sa k nim pridá i Babylon 5. A dnes...Babylon 5 vystupuje z Pozemskej aliancie. Budeme nezávislým štátom, dokiaľ nebude prezident Clark zbavený úradu. Na konci tejto krízy, ktokoľvek si bude priať opustiť stanicu, tak môže slobodne urobiť. Medzitým, pre vašu vlastnú bezpečnosť, prosím každého aby zostal vo svojich ubykáciach, pokiaľ sa toto neskončí. To je všetko.
-príhovor Sheridana k obyvateľom stanice, epizóda "Severed Dreams"

Prílet lode AGRIPA k Babylonu 5
Prílet lode AGRIPA k Babylonu 5
Clark prikázal silám Pozemskej aliancie, aby prevzali nad Babylonom 5 kontrolu. Zakrátko po odtrhnutí B5 prišlo do blízkosti stanice niekoľko torpédoborcov triedy Omega a krížnikov triedy Hyperion. Kapitán Sheridan odmietol odovzdať velenie B5 lojálnym silám Pozemskej aliancie. Krátko nato obe strany vypustili svoje stíhačky. Sheridan prikázal svojim, aby nestrieľali prví. Nechcel začať streľbu, ale chcel ju skončiť.

Mnoho ľudí zomrelo, keď sa lojálne sili pokúšali dostať na palubu stanice. Prišlo tiež k brutálnemu boju medzi vojakmi Pozemskej aliancie a bezpečnostnými jednotkami stanice. Nakoniec sa bezpečnosti podarilo vojakov poraziť.

Obrana Babylonu 5 pripravená
Obrana Babylonu 5 pripravená
Prvá vlna bola zničená dvoma torpdédoborcami Churchill a Alexander, ktoré prebehli na Sheridanovu stranu. Churchill pod velením kapitánky Sandry Hiroshihovej bol v boji zničený a Alexander pod velením majora Ryana bol ťažko poškodený.
Torpédoborce Omega na ústupe
Torpédoborce Omega na ústupe
Vyzeralo to, že Sheridan a ďalší prebehlí velitelia vyhrajú, keď dorazila druhá vlna lodí lojálnych Pozemským silám. Teraz už nebola šanca na víťazstvo. Sheridan sa chcel práve vzdať, keď veľvyslankyňa Delennová na palube Whitestar prišla na pomoc aj s tromi minbarijskými krížnikmi triedy Sharlin.

"Tu je veľvyslankyňa Minbari, Delennová. Babylon 5 je pod našou ochranou. Vzdajte sa... alebo budete zničení."
"Negatívne, máme povolenie. Nenúťte nás napadnúť vaše lode."
"Prečo nie? Len jeden pozemský kapitán prežil bitku s minbarijskou flotilou. A ten je na mojej strane, proti vám. Ak si vážite svoje životy...buďte niekde inde."

-Delennová a kapitán lode Pozemskej aliancie, epizóda "Severed Dreams"

Torpédoborce Omega na ústupe
Torpédoborce Omega na ústupe
Kapitán síl Pozemskej aliancie nechcel riskovať bitku s lepšími minbarijskými loďami a opustil priestor Babylonu 5.

Späť

↑ Hore