Príchod Tieňov

2x09 - The Coming of Shadows

Synopsa:
Na návštevu stanice prichádza centaurský cisár, o ktorého život sa usiluje niekoľko osôb naraz. Aj Garibaldi dostane tajomnú návštevu. Zdá sa, že temnota pomaly prichádza...
Réžia: Janet Greek
Scenár: J. Michael Straczynski
Premiéra: 02.02.1995
Prod. č.: 209
Hrajú:
Neil Bradley (Kha'Mak)
Jonathan Chapman (narnský pilot #2)
Kim Strauss (narnský pilot #1)
Jeff Conaway (Zack Allan)
William Forward (Refa)
Ardwight Chamberlain (Kosh)
Fredric Lehne (Ranger)
Malachi Throne (centaurský Ministerský predseda)
Turhan Bey (centaurský cisár)
Michael O'Hare (veľvyslanec Jeffrey Sinclair)
Bryan Michael McGuire (strážnik na colnici #1)
Obsah
Po správe o príchode cisára na stanicu za Sheridanom prichádza G'Kar s protestom, kvôli rozhodnutiam jeho predchodcov. Kapitán sa ho snaží presvedčiť, že ide o výbornú príležitosť začať rozhovory medzi Narnami a Centaurmi.
Za Mollarim prichádza lord Refa, oboznamuje ho s dianím na Centauri Prime. Refovi ľudia pre Londa pripravili aj príhovor, ktorý ma prečítať. Zdá sa, že Refa pripravuje zradu a myslí pritom na cisárovo chabé zdravie. Znepokojuje to ako Londa, tak aj Vira.
Vláda Narnského režimu Khari súhlasí s G'Karovým plánom na zabitie cisára tesne pred jeho prejavom na uvítacej slávnosti. G'Kar hovorí, že má tri možnosti: buď zahynie on aj cisár, zomrie cisár a on sa dostane do väzenia, alebo cisár zostane nažive a on sklame.
Cisár v rozhovore so Sheridanom povie, že sa chystá zmeniť dejiny, pretože počas jeho života mohol urobiť niektoré veci inak.
Na recepcii však cisár skolabuje a je prevezený do Medlabu. Keďže cíti, že sa blíži jeho smrť, správu s ktorou chcel vyjsť na recepcii povie Franklinovi.
Londo a Refa sa rozprávajú. Refa sa bojí, že trónu sa zmocnia ich politickí nepriatelia. Londo sa preto rozhoduje s pomocou Mordena napadnúť narnskú základňu v sektore 14. Refa je spokojný, Vir však vie, že týmto činom vstúpia do vojny.
G'Kar je nahnevaný, keďže sa mu nepodaril jeho plán, prichádza za ním Franklin a povie mu, že cisár sa chcel Narnom verejne ospravedlniť. G'Kar je prekvapený a nadšený, netuší však, že v tom momente je zničená ich základňa.
Londo spí a sníva. Sníva sa mu, že vidí narnský útok, ruku, ktorá sa k nemu naťahuje z hviezd, vidí seba pozerať sa na loď Tieňov a neskôr v cisárskom rúchu, ako ho G'Kar škrtí...
Neskôr sa opäť stretáva s Refom, ktorý mu povie, že v domovskom svete je ešte jedna prekážka a to premiér, ktorého dajú zavraždiť. Potom ide Mollari do baru, kde stretne G'Kara v dobrej nálade a dajú si pohárik. Zatiaľ netuší, čo Londo urobil...
Niekoľko narnských stíhačiek sa vracia k základni, ktorú však nájdu zničenú a nájdu aj zopár centaurských lodí, ktoré tam poslal Refa.
Garibaldiho po stanici prenasleduje nejaký muž, z ktorého sa vykľuje posol Sinclaira. Po prevzatí odkazu, v ktorom ho informuje, že okrem vládnej úlohy má na Minbare aj inú o ktorej nevie ani prezident Clark. Tiež mu odkazuje, že Temnota prichádza a posol je ranger, zo skupiny, ktorá sa systematicky pripravuje na boj proti temnote. Odporúča mu, aby sa držal v blízkosti Kosha.
G'Kar sa dozvie o útoku Centaurov a chce sa Londovi okamžite pomstiť, je však zadržaný ochrankou na čele so Sheridanom.
Garibaldi rozpráva Ivanovej a Sheridanovi obsah odkazu, nepovie však, od koho je. Tvrdí im, že v okolí sa motá silná rasa, ktorá je v spojení s Centaurami. Sheridan verí, že tieto informácie im môžu pomôcť.
Tesne pred cisárovou smrťou ho oboznámia s útokom na Narnov, cisár však Refu aj Londa prekľaje a umrie. Londo však šepot vyloží ako požehnanie ich činu.
Na zasadnutí Snemu B5 G'Kar oznámi, že od tej chvíle je Narnský režim vo vojnovom konflikte s Centaurskou republikou. Na jej trón nastúpil cisárov synovec s názormi podobnými, ako má Refa.
Ranger odlieta, musí však Garibaldimu sľúbiť, že ho budú informovať o celom dianí. Nevie však, že rovnaký odkaz od Sinclaira dostala aj Delennová.

Autor: spion

Čo sme sa dozvedeli:
* Epizóda "Príchod Tieňov" získala v roku 1996 cenu Hugo za najlepší dramatický počin
* Ranger, ktorý odovzdal Garibaldimu odkaz od Sinclaira, bol na stanici už tretíkrát za dva mesiace. Z jeho slov vyplýva, že na stanici nie je sám, ale sú tu aj ďalší Rangeri
* Rangeri sú zložení z ľudí a Minbariov
* Velenie B5 - konkrétne Sheridan, Garibaldi a Ivanová - teraz vedia, že sa "okolo" potuluje mocná cudzia ras. Poznajú aj väzbu medzi priateľmi pána Mordena a Centaurmi. Netušia ale, že spojkou je Londo Mollari
* Sheridan vstúpil do pozemských síl na vlastnú žiadosť niekoľko rokov pred vojnou s Minbari. Planetárne odvody začali počas vojny
* Centauri poslali do vorlonského priestoru mnoho lodí, ale ani jedna sa nevrátila
* Centaurský cisár má k dispozícii štyri telepatky, ktoré spolu vyrastajú od detstva. Sú v spojení 24 hodín denne bez ohľadu na vzdialenosť. Je tradíciou, že keď cisár odcestuje, dve idú s ním a dve zostávajú na dvore.
* Rod centaurského cisára je podľa G'Kara priamo zodpovedný za vyťaženie narnských zdrojov a jeho otec dal príkaz k poprave stoviek tisíc Narnov
* Lord Refa má zrejme záujem o vysokú pozíciu v rámci centaurského dvora. Zdá sa, že jeho nitky vedú dosť ďaleko. Vražda centaurského premiéra musela byť dopredu dobre pripravená
* Správy o práci velenia B5 sa objevili aj na centaurskom dvore
* Výrok Sheridanovho otce: "Keďž miluješ, miluj bezvýhradne. Keď bojuješ, bojuj bez strachu."
* Morden bol pravdepodobne v dobe tejto epizódy na stanici, keďže Londo prikázal Virovi "Nájdi pána Mordena. Priveď ho sem."
* Vir teraz už jednoznačne nesúhlasí s Londom ohľadom jeho expanzívnej politiky
* Velenie B5 neodpočúva veľvyslanecké linky
* Kolónia v kvadrante 14, ktorá bola najväčšou narnskou "civilnou" základňou, slúžila dlho ako výzvedná stanica
Ukážky
"Áno. Je to neobvyklý pocit Kha'Mak, zrazu vedieť, že všetky rozhodnutia vo vašom živote vás priviedli na toto miesto. Už nie sú žiadne pochybnosti alebo neistota. Budúcnosť môže priniesť len tri možnosti. ... V okamihu keď zaútočím, cisár a ja, obaja zomrieme. Alebo zomrie on a ja strávim zbytok svojho života vo väzení. Alebo zlyhám a zomriem. Po prvý krát v živote je moja cesta jasná."
- G'Kar

"Áno, musíte. Londo prosím, prosím, prosím, viem, že ma nepočúvnete, ale prosím vás poslednýkrát. Nerobte to. Keď sa raz vyberiete touto cestou, už sa nebudete môcť vrátiť späť."
- Vir
↑ Hore