Svet Babylonu 5 je plný technických informácií, o ktorých sa v prípade záujmu dočítate viac práve v tejto sekcii:

  • Motory - struÄŤná histĂłria a opis princĂ­pu
  • RuÄŤnĂ© zbrane - popis ruÄŤnĂ˝ch zbranĂ­ používanĂ˝ch Äľudskou rasou
  • PalubnĂ© zbrane - rozbor zbranĂ­, ktorĂ© používajĂş bojovĂ© lode
  • Úžitková technolĂłgia - technika využívaná v kaĹľdodennom zhone
  • OstatnĂ© - nájdete tu to, ÄŤo si nenašlo vlastnĂş podkategĂłriu
  • Veda, fakty a teĂłrie - ide väčšinou o teĂłrie snaĹľiace sa dokázaĹĄ fungovanie tej-ktorej veci s vyuĹľitĂ­m dnešnĂ˝ch znalostĂ­
↑ Hore