Svet Babylonu 5 je plný technických informácií, o ktorých sa v prípade záujmu dočítate viac práve v tejto sekcii:

  • Motory - stručná história a opis princípu
  • Ručné zbrane - popis ručných zbraní používaných ľudskou rasou
  • Palubné zbrane - rozbor zbraní, ktoré používajú bojové lode
  • Úžitková technológia - technika využívaná v každodennom zhone
  • Ostatné - nájdete tu to, čo si nenašlo vlastnú podkategóriu
  • Veda, fakty a teórie - ide väčšinou o teórie snažiace sa dokázať fungovanie tej-ktorej veci s využitím dnešných znalostí
↑ Hore