Ostatné rasy

Children of Time - žena

Children of Time

Hlbokoveriaca rasa, ktorá verí, že boli Vyvolení a pretože ich spoločnosť je veľmi založená na Svätom písme. Podľa písma nemajú povolené rozprávať sa o svojom náboženstve s neveriacimi a musia sa vyhnúť kontaktu s inými náboženstvami. Všetky druhy operačných zákrokov sú tiež zakázané, aby sa zabránilo úniku duše z tela.
Children of Time - muž
 
Dilgarská žena

Dilgar

Inteligentná ale krvilačná rasa, ktorá v roku 2230 začala napadať ostatné rasy, hlavne členov Ligy nezávislých svetov, používajúc vojenských väzňov ako pokusné osoby v svojich experimentoch. Ich moc skončila, keď Zem poskytla Lige vojenskú pomoc. Tých niekoľko Dilgarov, čo prežilo vojnu, zomrelo čoskoro, keď sa slnko v ich domovskom systéme zmenilo na novu. Jediným preživším Dilgarom bola Jha'Dur, vojenský vodca a vedkyňa, ktorej odborná znalosť zahŕňala biochémiu, biogenetiku a kyberorganické zbrane. Po vojne jej poskytol klan minbarijskej bojovníckej kasty útočisko a ona bola schopná vytvoriť antiagaptické sérum - drogu, ktorá ochraňovala užívateľa pred chorobami a dokonca zvracia proces starnutia. Nanešťastie najdôležitejšia prísada séra sa dá získať len z mozgu živej bytosti a nemôže byť syntetizovaná. Vorloni zabili Jha'Dur v roku 2258, aby zabránili mladším rasám v získaní séra.
 
Pár Enphili

Enphili

Primitívna a mierumilovná rasa, ktorej domovský svet leží blízko hraníc drazijského vesmíru. Celé roky boli utlačovaní pirátmi (spolupracujúcimi s Drazijmi) až do roku 2262, kedy sa Medzihviezdna aliancia dozvedela o ich stave a uvoľnila ich z drazijskej nadvlády.
 
Golianský muž

Golian

Rasa, ktorú kedysi zotročili Centaurovia.
 
Hyachská žena

Hyach

Hyachovia museli zdieľať svoj domovský svet s ďalšou rasou, Hyach-Doh, ale ich mierumilovná koexistencia skončila, keď Hyachovia zakázali medzirasové manželstvá a nakoniec úplne vyhladili druhú rasu. Neskoršie generácie potom prepísali históriu, aby zahladili všetky dôkazy o ukrutnostiach predkov. Nakoniec zaplatili Hyachovia za svoje zločiny smrteľnú daň - Hyach-Dohovia niesli gén dôležitý pre Hyachov a bez neho pôrodnosť Hyachov začala prudko klesať.

Hyachovia sa stali členom Ligy nezávislých svetov, bojovali vo Vojne s Tieňmi a boli jednou z prvých rás, ktoré sa pripojili k Medzihviezdnej aliancii. Ich civilizácia je viac ako 7000 rokov stará (hoci len posledných 800 rokov ich histórie je verejne známych) a ich spoločnosť je gerentokratická - vedie ich skupina starších známa ako 'shh-ba'.
 

Ikaara

Vnímajúca rasa z Ikarry 7 bola vo svojom vývojovom rozkvete priekopníkom v organickej technológii. Po opakovaných útokoch iných rás vytvorili Ikaarani dvanásť bojových strojov na svoju ochranu. Tieto stroje boli naprogramované, aby poslúchali len čistých Ikaaranov a zničili kohokoľvek iného. Nanešťastie nebolo nič také, ako čistý Ikaaran a stroje sa obrátili proti svojim tvorcom. Nakoniec bola rasa Ikaaranov zničená.
 
Lorkanský muž

Lorkan

Rasa obývajúca Lorkan 7, planétu umiestnenú v brakirijskom vesmíre. Lorkani pôvodne nepochádzajú z tejto planéty, ale presunuli sa na ňu niekedy v 18. storočí (pozemského času) a prisvojili si opustené mestá a kultúry bývalých obyvateľov planéty. Veria, že náboženská postava známa ako "Najsvätejší" vedie čistých do zasľúbenej zeme a táto nesmrteľnosť im odhalí osud bývalých obyvateľov planéty. Aby zabránili 'kontaminácii' svojej kultúry duchovne nižšími životnými formami, Lorkani neumožnili ostatným rasám vstúpiť na Lorkan 7 pred rokom 2267.
 
Lumatský muž

Lumati

Vyspelá rasa, ktorá je presvedčená o svojej vlastnej nadradenosti a potrebe evolúcie. Podľa ich názoru je správne, že slabšie rasy vymrú, zatiaľčo silnejšie rasy sa stanú silnejšími. Lumati nie sú radi v kontakte s 'podradnejšími' rasami.
 
Maratský muž

Marata

Tak ako Lorkani aj Marata si tiež cenia vysoké morálne štandardy a sú presvedčení o svojej nadradenosti nad ostatnými rasami. Ich zákony dokonca zakazujú učenie sa nemaratanských jazykov (hoci nejakí tlmočníči existujú, aby zabezpečili medzihviezdne vzťahy). Počas 60. rokov 23. storočia rozhodla maratanská vláda, že umenie je nemorálne a zbytočné a vydala rozkaz zničiť všetky stopy maratanského umenia. Ich pokusy však boli neúspešné, pretože sa jednému mužovi podarilo utiecť z planéty a priniesol záznamy a kópie ich umenia Medzihviezdnej aliancii.

Marata nie sú členom Medzihviezdnej aliancie.
 
Markabský muž

Markab

Člen Ligy nezávislých svetov do roku 2259, kedy bola celá rasa vyhubená vysokonákazlivou chorobou nazývanou 'drafa'. Duchovný Markab považoval chorobu za tabu a veril, že len nemorálny jedinci môžu byť nakazený. Keďže každý Markab veril s svoju imunitu, choroba sa čoskoro rozšírila na všetkých kolóniách a nakoniec bola celá rasa vyhynula. Len niekoľko Markabov prežilo v izolovaných kolóniách a základniach, ale všeobecne je rasa považovaná za mŕtvu.
 

Norsai

Mierumilovná poľnohospodárska rasa pod ochranou minbarijskej náboženskej kasty.
 
Ralga

Ralga

Vysokovyvinutá rasa, ktorá napriek svojej pokrokovej civilizácii nikdy neopustila svoju planétu. Práve sa chystali dosiahnuť ďalší stupeň svojej evolúcie, zmenu na bytosti energie bez tela, keď prišli na ich planétu Lovci duší. Tí mylne verili, že celá rasa umiera a zachytila ich duše. Desaťtisícročia Ralga žili v guli v 'Galérii šepotu' a každý rok viac a viac myslí Ralga strácalo duševné zdravie. Tak to bolo až do roku 2263, kedy boli schopní uskutočniť kontakt s vonkajším svetov prostredníctvom vedca, ktorý guľu ukradol. Nakoniec Lovci duší pripustili svoj omyl a sľúbili Ralga slobodu.
 

Shadows of the One

Rasa čistej energie, ktorá verí, že pochádza z jedinej bytosti. Aby prežila, títo paraziti potrebujú hostiteľské telo a rozmnožujú sa delením do nových hostiteľov. Shadows of the One poslali sondy k vonkajšiemu vesmíru na zväčšenie svojej sféry vplyvu tak, že zotročili všetky vnímajúce tvory, ktoré stretli.
 
Lovec duší

Soul Hunters (Lovci duší)

Záhadná rasa, ktorej sa väčšina mladších rás bojí. Viac o nich nie je známe okrem toho, že žijú stovky rokov a veria v existenciu duší, presnejšie v to, že duša bude navždy stratená, ak nie je zachytená v okamžiku smrti. Kvôli tejto viere cestujú Lovci duší naprieč galaxiou, aby zachytili duše umierajúcich v lodiach, a potom tieto duše uchovávajú v dobre stráženej 'Galérii šepotu'. Zvyčajne cestujú sami a pokúšajú sa 'zachrániť' ak nie všetky, tak aspoň duše významných ľudí, hoci najmenej trikrát sa im podarilo zachytiť celú rasu (jednou z nich bola Ralga).
 

Streib

Streibovia často posielajú prieskumné lode po galaxii, aby unášali a skúmali členov iných rás. Chceli tak nájsť ich slabiny a vidieť, či je rasa vhodná na pripojenie k ich 'impériu'.
 
Vindrizi na hostiteľovi

Vindrizi

Umelá životná forma, ktorá bola vytvorená pred miliónmi rokov. Títo paraziti, skladajúci sa len z geneticky neutrálneho tkaniva, sú schopní splynúť so svojimi hostiteľmi nielen fyzicky, ale určitým spôsobom sa ich spomienky a vedomie stane jedným. Vindrizi si za hostiteľov berú len dobrovoľníkov, a potom cestujú galaxiou v ich telách a zbierajú informácie.
 

Vinzini

Hmyzoid s ôsmimi nohami a zloženými očami.
 
Zanderská žena

Zander

Rasa, ktorá napriek svojej neutralite vo Vojne s Tieňmi bola medzi dvoma bojujúcimi stranami a nakoniec sa stala obeťou Oblaku smrti Tieňov. Tiene zničili Zander Prime a verilo sa, že celá rasa bola zničená. V roku 2267 výskumná loďExcalibur našla skupinu Zanderov na planéte Theta 49. Táto malá kolónia pozostávala z ľudí, ktorých predkovia prišli na planétu pred stáročiami, kedy Zanderi ešte stále cestovali na mimozemských lodiach. Títo Zanderi boli na ceste za založením kolónie, keď bola ich loď napadnutá Tieňmi a oni uviazli na Thete 49. Posádka Excaliburu však neboli jediní ľudia, ktorí prišli v roku 2267 na Thetu 49. Krátko predtým skupina ľudí, infikovaná drakhským morom, sem prišla, aby sa ukryla a nevedomky infikovala zvyšných Zanderov. Vzhľadom na ich odlišnú biológiou mali Zanderi len jediný rok života, než sa pre nich stal mor smrtiacim.
↑ Hore