Účel svätí prostriedky

1x12 - By Any Means Necessary

Synopsa:
Keď netrpezlivý kapitán narnskej lodi spanikári, spôsobí katastrofickú čelnú zrážku v staničnom vesmírnom doku, čím zničí svoju loď a zabije niekoľko dokárov. Hovorca robotníkov odmietne všetky Sinclairove návrhy na riešenie a začína sa štrajk - zo Zeme prichádza správa, podľa ktorej majú dokári s vládou zmluvu a akýkoľvek štrajk je označený za ilegálny a môže sa uplatniť Donucovací zákon, ktorý oprávňuje vládu donútiť robotníkov vrátiť sa do práce alebo čeliť zatknutiu. Zem posiela na stanicu vyjednávača v nádeji, že situáciu prijateľne vyrieši, ale zdá sa až príliš dychtivý dať Garibaldiho jednotkám príkaz na vykonanie Donucovacieho zákona. Sinclair sa rozhodne vyriešiť situáciu riskantným a jedinečným spôsobom výkladu Donucovacieho zákona
Réžia: Jim Johnston
Scenár: Kathryn M. Drennan
Hudba: Christopher Franke
Premiéra: 11.05.1994
Prod. č.: 114
Hrajú:
Michael McKenzie (Narnský kapitán)
Marianne Robertson (Tech #1)
Katy Boyer (Neeoma Connallyová)
John Snyder (Orin Zento)
Aki Aleong (Senátor Hidoshi)
Patricia Healy (Mary Ann Cramerová)
Jose Rey (Eduardo Delviontos)
Ricardo Martinez (Pracovník #2)
Jim Johnston (Dokár)
MaCaulay Bruton (Jack)
Floyd Vaughn (Pracovník #1)
Obsah
Doky Babylonu 5 sú preťažené a čoskoro dochádza k incidentu, pri ktorom narnský krížnik naštartuje motory v pristávacej rampe a poškodí aj náklad pre veľvyslanca G‘Kara, rastlinu G‘Quan Eth. Pri nehode zahynú aj dvaja dokári, pričom jeden z nich je brat predáka Eduarda Delviontosa, Alberto.
G'Kar sa modlí, keď ho vyruší Na‘Toth a oznámi mu, že rastlina potrebná k obradu pri sviatku G‘Quan bola zničená pri nehode.
Connallyová, vedúca odborov, sa háda s velením B5 a žiada o uvoľnenie peňazí z rozpočtu pre dokárov, ktorí sú prepracovaní a unavení. Sinclair síce požiadal o uvoľnenie peňazí zo štátneho rozpočtu, vláda však doposiaľ nereagovala.
G‘Kar na trhu zháňa rastlinu, no Na‘Toth mu oznámi dobrú správu - na stanici je osoba, ktorá vlastní tento kvet. Zlou správou však bolo, že tá osoba je Londo Mollari.
Senátor Hidoši oznámi Sinclairovi, že vláda neuvoľní peniaze. Dokári nenastúpili do práce, pretože „ochoreli“ a tým začali nepovolený štrajk. Do dokov prichádza Sinclair a Garibaldi, aby upokojili situáciu. Sinclair povie, že ak sa situácia nezlepší, bude musieť uplatniť Donucovací zákon. Connallyová však odmieta znovuobnoviť prácu, kým podmienky nebudú vyhovujúce.
G‘Kar čaká Londa v jeho ubikácii a chce kúpiť od Londa kvet. Londo ho skryl a žiada zaňho sumu 50 000 kreditov, načo G‘Kar nazúrený odchádza.
Senátor Hidoši dostal správu o nepovolenom štrajku dokárov na Babylone 5 a Komisia vyslala na stanicu vyjednávača, Orina Zenta, ktorý príde A HNEĎ SA CHCE STRETNÚŤ s Connallyovou.
G‘Kar sa ozve Londovi, že kvet napokon kúpi, no Londo povie, že už nie je na predaj a pokladá to za pomstu za narnský útok na Ragesh 3.
Zento hovorí s dokármi o tom, že na Zemi je kríza a musí sa škrtať rozpočet. Connallyová však namieta tým, že peniaze na vojenské účely sa aj napriek kríze našli. Zento ich uistí, že experti zo Zeme vypočítali, že súčasný rozpočet úplne postačuje. Vyhráža sa použitím Donucovacieho zákona, Sinclair však zakročí a dohodne novú schôdzu na druhý deň. G‘Kar poprosí Sinclaira o pomoc. Vysvetlí mu, že obrad G‘Quan sa koná v momente, keď sa slnečné lúče pri východe slnka dotknú posvätnej hory a pri tomto obrade potrebuje kvet. Sinclair hovorí s Londom, no ten sa vyjadrí, že radšej ten kvet spáli, akoby ho mal dať G‘Karovi.
Connallyová a Zento sa hádajú a napokon Zento uvedie do platnosti Donucovací zákon. G‘Kar dá s pomocou Na‘Toth ukradnúť posvätnú sošku z centaurského chrámu. Garibaldiho muži prídu do dokov uplatniť Donucovací zákon a začne sa bitka. Sinclair zakročí. Povie, že podľa zákona má právo ukončiť štrajk akýmkoľvek spôsobom. Preto z vojenského rozpočtu uvoľní dostatočnú sumu pre dokárov a udelí všeobecnú amnestiu pre dokárov a dokári sa vrátia do práce.
Zento je pobúrený a povie, že Sinclair zákon prekrútil.
Sinclair napokon vyrieši aj problém G‘Karovho kvetu. Donúti G‘Kara vrátiť sošku Londovi a Londo musí odovzdať kvet, pretože naňho nemal povolenie.
G‘Kar však hovorí, že na obrad je už aj tak neskoro. Sinclair ho však upokojí, pretože Narna je vzdialená od Babylonu 5 na celé svetelné roky, preto ešte nie je neskoro a obrad sa koná. Sinclair príde do ubikácie, volá mu senátor Hidoši, ktorý mu pogratuluje k šikovnému vyriešeniu krízy, ale ho aj upozorní, že si narobil ešte viac nepriateľov vo vláde, ako mal doteraz.

Autor: spion

Čo sme sa dozvedeli:
* Garibaldiho babička bola policajtkou v Bostone
* Garibaldi nie je vojakom z povolania
* vzdialenosť Narny od Babylonu 5 je 12,5 svetelných rokov
* otec Na'Toth je veriaci G'Quana, jej matka je ateistka
* ekonomika na Zemi je v recesii
* rastlina G'Quan Eth má asi halucinogénne účinky
Ukážky
G'Kar: "Nie je to len kvet, je to symbol mojej viery. Všetci nasledovníci G'Quana musia raz do roka, keď naše slnko vychádza presne nad horou G'Quan, vykonať rituál. Každý veriaci si musí zaobstarať na slávnosť novú rastlinu."
Galéria obrázkov:
↑ Hore