Minbarijsko/slovenský slovník

Kategória: prídavné mená

SLOVENSKÝ VÝRAZ MINBARIJSKÝ VÝRAZ
(smer) južný Pi'wris
(smer) ľavý Neren
(smer) ľavý bok Zock
(smer) pravý Hiren
(smer) pravý bok Mi'rok
(smer) severný Pi'khon
(smer) západný Pi'ard
anglický Ingliss
blízky Ull'ier
chápavý Dul
ctený A'va
čistý Nee'arne
dlhý Unn'an
dobrý Felis
dolný Shai'
duchovný Sus'te
hlasný Betov
jasný Ard
kláštorný Chu
krátky Ull'an
ľahký Ard
lojálny Lil
ľutujúci Vitrosh
malý Niall
maximálny Zeni
nádherný Ker'shan
neočakávaný Vas'hana
nepokojný Shak
nepríťažlivý Nee'shan
nesmelý Siar'wa
nesprávny Nee'te
nevedomý Tedum
nižší Shai'
nový Ma
odlúčný Ver'kaff
odvážny Sar
opačný Fais
opatrný Cala
osobný Noor
otvorený Haksim
pekný Fel'shan
plachý Neri
pôvabný pre oko (krásny) Ker'shan
pravdivostný Wynd
prebúdzajúci sa (sexuálne) Li'rans
prekvapivý Vas'hana
presný Hie'te
priezračný Nee'arne
príťažlivý Fel'shan
prudký Shak
prvotný Ze'fann
rozhodný Raka
rýchlostný Lawa
silný (tiež sila) Hel
sklamaný Dum'velo
smutný Dum'velo
spiaci Tedum
spodný Duv
spokojný Wa'velo
spoľahlivý Rath
spoločný Ri
správny Hie'te
srdečný Wris
starobylý Sher
starý Sher
statočný Ner
studený Khon
súkromný Noor
Šedý koncil Del'Saezha
škaredý Nee'shan
šťastný Wa'velo
temný Vad
tichý Siar'wa
tmavý Drala
trieslový Torra'dan
večný Yed
večný De'Sher
veľký Shar
verejný Fornor
východný Pi'vad
vysoký Sus'
vyvýšený Sus'
vzdialený Unn'ier
vznešený A'va
zamknutý Hakver
zaostrený He'da
zatvorený Hakver
zhora uvedený Sus'
zlomený Z'ha
zlostný Te'betov
zlý Morect
zvedavý Kat
ženský Sal
↑ Hore