Minbarijsko/slovenský slovník

Kategória: číslice

SLOVENSKÝ VÝRAZ MINBARIJSKÝ VÝRAZ
desať Ril
deväť Sae
deväťdesiat Sae'Ril
dva Kas
dvadsať Kas'Ril
jedna Zha
nula Oss
osem Nek
osemdesiat Nek'Ril
päť Chwa
päťdesiat Chwa'Ril
sedemdesiat Chen'Ril
seden Chen
sto Zha'A'Ril
šesť Lan
šesťdesiat Lan'Ril
štyri Fes
štyridsať Fes'Ril
tisíc Zha'E'Ril
tri Dar
tridsať Dar'Ril
↑ Hore