Minbarijsko/slovenský slovník

Kategória: citoslovce

SLOVENSKÝ VÝRAZ MINBARIJSKÝ VÝRAZ
Ahoj (v pokoji) Sim'wa
áno Vi'is
Ďakujem (formálne) Nusen'taal
ďakujem (neformálne) Su'nahan
Dobrú noc (doslovne - 'nebuď sám na svojich cestách') Nee'zhalen
Mrak nešťastia [je nado mnou]! (Adrih'ie - Hergot! (najbližší ľudský ekvivalent)) Ra'sh ta'al Quith!
nie Nee
Pardon Raha'kaf
Prepáčte Raha'kaf
prosím? Su'rahan?
Šťastnú cestu Kaf'sim Wa
woo hoo Woo'hoo
Zbohom (Nepoužíva sa - Minbariovia nikdy nehovoria zbohom tý, ktorých milujú) Nafe'en Ard
↑ Hore