Minbarijsko/slovenský slovník

Kategória: podstatné mená

SLOVENSKÝ VÝRAZ MINBARIJSKÝ VÝRAZ
Anličtina (Ľudský jazyk) Ingliss
atmosféra (planetárna) Bar'vonn
autorita Defa
Babka Av'sala
báseň Teela
bo (bludná zbraň) Denn'bok
boj Linn
boj na smrť Den'shah
bojazlivosť Ner'is
bojovnícky jazyk Len'ah
Bojový mních (subklan Náboženskej kasty, ktorý v minulosti sprevádzal Bojovníkov do bitky. V poslednom čase bolo mnoho z nich vybraných ako vojenskí inštruktori pre tréning Anla'Shokov.) Tha'Domo
bozk (všeobecne) Shan'aiva
brána Ver'sim
Brat Mal'ier
Braton syn (Synovec) Mal'ierma
Bratova dcéra (Neter) Mal'iersa
budúcnosť Isil
cech Mer
ceremoniál Cha'
cesta Renna
cesta Renna
cestička Renna
chaluha Vik'iri
chôdza Fe'enn
chrám (náboženský) Fal'min Mir
chrám (náučný) Fal'min Dra
chrám (všeobecne zaužívané) Fal'min
cieľ Dro'ok
coleinové záplaty Ren'helas
cyklus (1.3 pozemského roku) Valzha'bar
čas Val
červ Mura
Dcéra Ier'sa
Dcéra Srdca (nevesta) Ier'saia
Dedko Av'mala
deň Rama
deň (23 hodín) Valzha
dieťa Felisil
Dieťa Valena (muž) Ier'ma Valen
Dieťa Valena (žena) Ier'sa Valen
dobytok Et'nishai
dohoda Dul'wa
doktor (liečiteľ) Hela'mer
domov Min
domov (sídlo) Min'dun
domovský svet Minbar
drobná práca Darsa
duplikát Valena (Dieťa Valena) Kas'Valen
duša Id
dvere Ver'sim
fantázia Rac'ine Te
farba Arne
harmónia Teeri
hlas Atha
hlava Dun
hodiny Val'anla
hra Shan'hak
hrebeň Othla
hrebene (kostenný hrebienok) Othla'dun
hrebene radosti Oth'las
hviezda Fi
hviezdna loď Fi'iril
inštruktor Sech
izba Nemin
jazyk Atha'ri
jazyk kasty bojovníkov (mnoho subdialektov) Len'ah
jazyk náboženskej kasty (mnoho subdialektov) Adronato
jazyk robotníckej kasty (mnoho subdialektov - najviac používaný minbarijský jazyk) Fik
jedlo Etan
Jedno srdce (termín prejavu nežnosti podobný ľudskému 'Miláčik') Zha'aia
kapitán lode Alyt
kapitulácia Rust
Kasta Min'aia
Kasta bojovníkov Min'aia Den'shok
Klan Minsa
kláštor (mužský) Chu'min
klenot Kan
kňaz Mir
kňažka Mira
kňažstvo Sal'ier Mir
kniha Nok
Kniha budúcnosti (Zdroj SoV vplyvu na minbarijskú spoločnosť po tisíce rokov - a prepis vyjavení Catherine Sakai o budúcnosti Minbaru. Vypovedania Valena.) Nok'Isil
kolónia Cope
Koncil klanov Marka'ri Minsa
konflikt Dum'wa
koniec Dum
kostenné hrebienky Othla'dun
kostenný hrebienok Dun'ri
kov Va
kováč (tiež Robotnícky cech) Vanya
krk Lira'dun
krv Los
kryštál Ka
kuchyňa Etanemin
Kuklovací nástroj Hakanai Na'fak
Kvet (môže byť druh kvetu) Neth'ai
ľad Khon'vah
lampa Ard'ka
larva Mura
lejak Vena
letka (stíhacia letka - deväť stíhačiek triedy Nial) Roin
liečiteľ (doktor) Hela'mer
lode Iril
lojálny služobník Li'shai
Lovec duší (doslovne - Nesmrteľný zlodej) Sha'gh Toth
Ľudia (hanlivé, Vonkajší nepriateľ) Ver'min Shok
Ľudia (zdvorilé, duša Minbara) Id'minbari
Ľudský jazyk (Angličtina) Ingliss
lyžica (na jedenie) Vahana
majster Aal
Majster Telepat Te'aal
Majster Vychovávateľ Dr'aal
Majster Zapisovateľ Sh'aal
Majsterka (Sestry vodcu Valeria) Sal'sataia
manžel Mala
manželka Sala
Mars Roshbar
mäso Nis'hela
Matka Va'sala
meč Nil'bok
meditácia Te'mirka
meno Veni
mesiac Shaibar
mesiac (3 týždne) Valdar
mesto Oore
mesto Cope
mier Wa
miesto Minvas
milenec (muž) Ma'fela
milenec (žena) Sa'fela
mimozemšťania (ne-Minbariovia) Ver'kaff Min
minbarijská mačka Gok
minulosť Fakanla
mladosť Dra
mních Chu
more Iri
mráz Khon'von
múdrosť Suvelo
muž Mal
myseľ Tee
myšlienka Tee
Náboženská kasta Min'aia Vale'mir
náboženský jazyk Adronato
nádherná žena (starobylý výraz náklonnosti - Adrihi'e) Fel'ani
Nápojový ceremoniál (Používa sa pri ceremónii slávnostného uvedenia do funkcie Rangera Jeden - jedovatý pre ľudí) Sha'nyat
národ (jeden alebo náš) Zha'minbari
narodenie Fak
nástroj Hakanai
nepriateľ Shok
Neter (dcéra brata) Mal'iersa
Neter (dcéra sestry) Sal'iersa
noc Duma
noha Fema
noha Feme'lir
nos Sila
novic (muž Náboženskej kasty) Dra'mir
novic (žena Náboženskej kasty) Dra'mira
nôž (jedálensky nástroj) Etnil
obedový tanier Etana
obrad radosti Shan'fal
obrátka (20 hodín, 49 minút) Valzha
obušok (kočovná zbraň) Denn'bok
odev (formálny) Obran'sus
odev (každodenný) Obran
odpočinok Mirka
odpočívareň Ver'nemin
odpoveď May
oheň Ahael
okno Anla'kaf
oko Kera
orgán (sexuálny) Helas'sa
ostatní Kaf'min
ostrov Tor'iril
Otec Va'mala
otvorená streľba Ahael
outsider (keď hovoríme o človeku - človek, ktorý je vylúčený z minbarijskej spoločnosti... Minbar bez domu, cieľa alebo rodiny.) Ver'kaff
ovocie (môže byť druh ovocia) Senk'ai
pakt Dul'wa
papier Sha'ria
Päsť (Minbarijská bojová loď 'Valen'tha' - Valenova Päsť) 'Tha
pery Aiva
písací nástroj Shribe
plán Vaa'sh
planéta Bar
pobočník Shai'hat
počítač Te'kat
pôda Torr
pododiel klanu Fane
podriadený Li'shai
pohár na pitie Buhak
pohladenie Shan'hela
pohlavný styk Kas'zha Mer
posteľ Tedum'keri
pozdrav pri dverách (vstúpte) Durah'sim
pozemský čas Torrbar Val
pozemský rok Valzha'bar Torr
práca Ria'hak
prekliaty (Adrihi'e - zlí nesmrteľní duchovia/démoni) Sha'gh
prestávka Naat
priateľ Shlect
príbeh Teela
prívrženec (muž) Shai'mir
prívrženec (žena) Shai'mira
prosebník Ath'anla mir
prsty Arka
pršanie (mierny dážď) Du'vena
Prvý boj (rituálna bitka) Denn'kalen'tha
radosť Shan'wa
radosť Shan
rastlina Vik
rehoľa Domo
rehoľný poriadok Chu'domo
rituál Fal
rituál bozkávania Fal aiva'cha
rituál dvorenia Fal kas'zha Mer'cha
rituál milostnej predohry (sexuálny, mnoho variant) Fal othla'cha
Robotnícka kasta Min'aia Mer'hak
robotnícky jazyk Fik
ročné obdobie Valdar'lan
rodina (najbližšia) Minsa'fel
rok (1.27 pozemského roku) Valzha'bar
rozpor Dum'wa
ruka Hake'lir
ruka Haka
satelit Shaibar
sebapotešenie (všeobecne) Zha'shan
sen Te'ine
Sestra Sal'ier
Sestra Valeria Sal'ier ra' Valir
Sestrin syn (synovec) Sal'ierma
Sestrina dcéra (neter) Sal'iersa
sex (všeobecne) Kas'zha
skupina Marka'ri
slnko Ardbar
slová Atha'ri
sluha (muž) Nial'ma
sluha (žena) Nial'sa
smútok Tuzan
snívanie s otvorenými očami Rac'ine Te
snúbenec Ma'fela
snúbenica Sa'fela
spálňa Tednemin
spolupracovník Shai'hat
správa Shan'hela
spravodlivosť Chan
Sprcha (kúpeľová) Du'vena hak
srdce Aia
starobylý jazyk (Základný jazyk Adronata, Fik a Len'ah) Adrihi'e
starobylý nepriateľ (Tiene) Sher'shok Dum
Starosta Phers'oore
Staršina klanu Minsa'sher
stôl Keri
stolička Lar
strach Mora
strach Mora
strata Zann
strážci nepriateľa (Rangeri) Anla'Shok
stroj Hakanai
strom Vik
strýko Va'malier
Stupeň (stupeň azimutu -navigácia) Dosh
subklan Fane
Sudca/Arbiter Entil'chan
súhlas Dul'wa
súmrak Duma
svet Bar
svetadiel Tor'shar
svetlo (aktívne) Ard'ka
sviečka Ardmin
sviečkový ceremoniál Cha'ardmin
svitanie Rama
Svokra (Matka Srdca) Va'saia
syn Ier'ma
Syn Srdca (zať) Ier'maia
Synovec (syn brata) Mal'ierma
Synovec (syn sestry) Sal'ierma
syrové halušky Flarn
šperky Hela'kan
šťastný hlas Atha'shan
Švagor Sala'mal
Švagriná Sala'sal
švédske karbanátky Nis'hela ri Swede
tajomstvo Rath
tekutina Buvah
telepat Te'ker
telo Helas
Tesť (Otec Srdca) Va'maia
Teta Va'salier
Tiene (starobylý nepriateľ) Sher'shok Dum
toaleta Ver'nemin
triluminar Dar'ardmin Valen
triumf Zahn
tvár Vit
týždeň (9 dní) Valsta
ucho Mela
učeň (muž) Dra'ma
učeň (žena) Dra'sa
úloha Darsa
únia Mer
usadlosť Cope
ústa Aiva
Valenova päsť (vlajková loď Šedého koncilu) Valen'tha
vedúci vlády Min'hat
veliteľ Na
Veľkňaz Mir'aal
Veľkňažka Mir'aala
veľvyslanec Min'entil
verejná budova Fornor'min
vesmír Te'Sheryed
vidlička (jedálenský nástroj) Liret
vietor Voenn
víťazstvo Zahn
Vladár Shi'ki
vládca Satai
Vnučka Av'iersa
Vnuk Av'ierma
vnútorné rúcho Obran'sim
voda Buvah
vodca Hat
Vodca klanu Minsa'hat
vojak Zha'den
vojak Zha'den
Vojak Tieňov (tichá smrť - doslovný preklad) Kin'sha
vojna Linn
von Ver
vonkajšie rúcho Obran'ver
vstupná požiadavka (formálna žiadosť o vstup do rodiny s vyšším sociálnym miestom než rodina pôvodu. Zvyčajne sa robí, keď sa uvažuje o svadbe medzi kastami.) Raha'sum Minsa'fel
Vták (môže byť druh vtáka) Temsha'we
výkonný dôstojník Shai'Alyt
vyvrcholenie (sexuálne) Lenore
vzduch Vonn
vzrast Fasha
začiatok Fak
zaľúbenci (manželský pár) Zha'fel
zaľúbenci (zasnúbený pár) Fela
zástupca Entil
Zástupca Jedného (Valen) Entil'zha
záväzok Darsam
zbraň Bok
Zem Torrbar
zem Torr
zemská masa Tor'shar
zhoda Dul
zhromaždenie Marka'ri
zlodej Toth
zmluva Dul'wa
znovuzrodenie Na'fak
zviera (všeobecne) Nishai
zvitok Nok
zvuk Na'chas
život Ni'tee
↑ Hore