Slovník termínov z univerza Babylonu 5

- A -

Akadémia Pozemských síl - Akadémia Pozemských síl je výcvikové zariadenie Pozemských síl, ktoré zahŕňa niekoľko špecializovaných škôl, vrátane Leteckého dómu a Dôstojníckej školy. (viac)

Alyt - Termín používaný Minbarijmi na označenie hodnosti, nesúcej podobný význam ako ľudský termín "Kapitán".

Anla'Shok - Minbarijský termín pre "Rangerov", vytvorených Valenom pred 1000 rokmi, ako armáda bez lojálnosti k niektorej z kást minbarijskej spoločnosti. V súčasnosti sú Rangeri galaktickou policajnou silou Medzihviezdnej aliancie a sú zložení hlavne z ľudí a minbariov. (viac)

Apokalyptická skrinka - Šesť skriniek, o ktorých sa verí, že sú staré tisícky rokov a obsahujú niečo, o čom sa verí, že je to symbiotická forma života, ktorá sa snaží ovplyvniť ľudí, aby robili čo im prikáže prostredníctvom tajomných predpovedí budúcnosti...človek by jej však nemal veriť, pretože z času na čas mu zaklame. Nikto, kto vlastnil Apokalyptickú skrinku, nezomrel dobre.

- B -

Babcom - Komunikačný systém stanice Babylon 5, schopný zabezpečiť vnútornú/vonkajšiu komunikáciu.

Babylon 5 - Posledná zo staníc Babylon, postavená Zemou po Pozemsko-Minbarijskej vojne ako medzigalaktické miesto, kde rasy môžu viesť mierové rokovania či vymieňať si kultúru a nápady.

Bitka v línii - Posledná bitka Pozemsko-Minbarijskej vojny, kde sa zhromaždila flotila 20 000 pozemských lodí, aby sa naposledy postavila minbarijskej presile. Z viac než 20 000 vojakov, ktorí bojovali v tejto bitke, prežilo len 207.

Bojová tyč - Pozri "Tyč"

Brakiri - Humanoidný člen Ligy nezávislých svetov a Medzihviezdnej aliancie, známy tým, že tvorí základný kameň medzigalaktického obchodu a galaktickej zmenárne.

Bullet Car - Vysokorýchlostný transport, ktorý môžeme nájsť na veľkých vojnových lodiach, najmä na lodiach triedy Excalibur.

- C -

C&C - skratka z "Command and Control", mostík vesmírnej stanice.

Centauri - Humanoidní mimozemšťania, ktorí ako prví nadviazali kontakt s ľuďmi. Hoci sa podobajú na ľudí, nemajú s nimi žiadne ďalšie genetické podobnosti. Centaurskí muži nosia vlasy do vejára, podobne ako páv svoje perie, ako znak spoločenského postavenia. Centaurské ženy si hlavy holia. Treba poznamenať, že centaurskí muži majú tiež šesť reprodukčných orgánov.

Centauri Prime - Domovský svet a hlavné mesto Centaurskej republiky.

Centaurská republika - Vláda centaurského ľudu. Centaurská republika bola kedysi hlavnou superveľmocou, ktorá zažila dva veľké úpadky počas viac než 800 rokov vesmírneho cestovania. Kedysi zakladajúci člen Medzihviezdnej aliancie, Centaurská republika opustila túto organizáciu po zničujúcej vojne, ktorá začala po zistení, že Centauri sú zodpovední za teroristické útoky na obchodné transporty svojich spojencov.

Centaurum - Vláda Centaurskej republiky; podobná parlamentu, ktorá spravuje záležitosti Centaurov, jej členmi sú bohatí a mocní.

Cerberus - Loď triedy Omega zničená neznámou loďou, pravdepodobne loďou Tieňov. Práporčík Matthew Gideon bol jediný, kto prežil jeho zničenie a v súčasnosti velí lodi ISA Excalibur.

Cotto, Vir - Centaurský veľvyslanec v Medzihviezdnej aliancii, v súčasnoti pridelený na Babylon 5.

- CH -

Chudomo - Minbarijský klan, ktorého členom je aj Lennier.

- Č -

Človek - Rasa zo SOL-3, tiež známej ako Zem alebo Terra.

- D -

Daltron 7 - Planéta zničená Drakhmi použitím Oblaku smrti Tieňov.

Datakryštáľ - Dátová skladovacia jednotka v tvare diamantu používaná väčšinou vesmírom cestujúcich rás na uskladnenie súborov, obrázkov a informácií - disketa 23. storočia.

Delenn - Vysokopostavená minbarijská žena, ktorá zobrala na seba ľudskú podobu. Duchovný vodca minbarijskej spoločnosti a viceprezidentka Medzihviezdnej aliancie. V súčasnosti vydatá za prezidenta Johna Sheridana a matka Davida Sheridana.

Denisovitch, Yuri Mikhail - Generál a vrchný veliteľ armády Pozemskej aliancie.

Dilgar - Mimozemšťania mačacieho vzhľadu; superveľmoc zodpovedná za zničenie celých rás a svetov Ligy nezávislých svetov.

Dilgarská vojna - Konflikt medzi Dilgarským impériom a spojenými silami Ligy a Pozemskej aliancie. Dilgari boli porazení a zahnaní späť na domovský svet, ktorý bol zničený, keď sa z ich slnka stala nova.

Down Below - Termín označujúci nedokončenú sekciu Babylonu 5; oblasť plnú zločinu, ktorú chudobní a ľudia v núdzi nazývajú domov.

Drake, Robert - Kapitán Pozemských síl a veliteľ druhej neúspešnej útočnej vlny na Babylon 5 v roku 2260. Kapitán Drake vzal nohy na plecia a utiekol pred minbarijskou flotilou niekoľko sekúnd po tom, čo prišla chrániť Babylon 5, za čo získal prezývku "Mrzák".

Drake, Samuel - Na Marse narodený vedec, ktorý dozeral na stavbu lodí triedy Victory pre Medzihviezdnu alianciu. Sam Drake zradil alianciu Drakhom, výsledkom čoho bolo zamorenie Zeme drakhským biogenetickým morom. Žiadna príbuznosť s Robertom Drakeom. V súčasnosti umiestnený vo väzení na Marse.

Drazi - Plazom podobná rasa a zakladajúci člen Ligy nezávislých svetov, a v súčasnosti významný člen Medzihviezdnej aliancie.

Dukáty - Forma centaurského obeživa.

Dýchacie prístroje - Kyslíkové masky, ktoré umožňujú ľuďom a rasám dýchyjúcim kyslík navštevovať časti stanice s odlišnou atmosférou.

- E -

Energetická guľa - Pevný sférický energetický generátor.

Entil'zha - Termín používaný vodcom Rangerov. V preklade Entil'zha znamená "Budúcnosť".

Epsilon III - Planéta, na orbite ktorej je Babylon 5.

Epsilon III, Veľký stroj - Mocné, starobylé zariadenie, ktoré vypĺňa jadro planéty, na orbite ktorej je Babylon 5. V súčasnosti je ovládaný Draalom, bývalým minbarijským vodcom, ktorý bezpečne chráni technológiu a poznatky uložené vo Veľkom stroji.

- F -

Franklin, Stephen - bývalý šéf Medlabu na Babylon 5, šéf xenobiologického výskumu v Pozemskom dóme

- G -

Gaim - Člen Ligy nezávislých svetov a Medzihviezdnej aliancie. Gaim sú hmyzoidnou rasou a majú veľmi pokročilú technológiu genetického inžinierstva, schopnú upraviť genetickú štruktúru populácie, aby prežila v rôznych prostrediach.

Galen - Technomág v súčasnosti slúžiaci na palube lode ISA Excalibur.

Garibaldi, Michael Alfredo - Bývalý šéf bezpečnosti a dôstojník Pozemských síl, v súčasnosti CEO Edgars Industries, jedného z najväčších farmaceutických a genetických výskumných korporácií v Pozemskej aliancii, tiež patriacej medzi desať megakorporácií na Marse.

Gideon, Matthew - Kapitán Pozemských síl v súčasnosti veliaci lodi ISA Excalibur, a jeden z najslávnejších veliteľov Pozemskej aliancie.

Gravimetrické sily - Sily vyplývajúce z hmoty a z deformácie jej štruktúry priestoru/času a ohýbania superprúdov.

Gravimetrický pohon - Generátor, ktorý používa energetické polia na ohýbanie superprúdov na vytváranie polí umelej gravitácie, ktoré môžu poháňať lode priestorom. Tiež známy ako Gravimetrický pohonný systém alebo Gravimetrický motor.

GROPOS - Termín vzťahujúci sa na námornú pechotu Pozemských síl a pridružené pozemné sily Pozemskej aliancie, známe tiež ako "pozemní policajti".

- H -

Hologram - Trojdimenzionálny obraz bez hmoty tvorený prostredníctvom laserových paprskov.

Hviezdny zabijak - Prezývka, ktorú dostal John Sheridan od Minbariov za to, že zničil ich vlajkovú loď Čiernu hviezdu (Black Star) počas Pozemsko-Minbarijskej vojny.

Hyach - Člen Ligy nezávislých svetov. Matriarchálna spoločnosť, ktorá v súčasnosti vymiera, pretože Hyach vyhladili druhú rasu, ktorá sa vyvinula na ich domovskom svete a ktorej absencia v genetickom materiáli odsúdila Hyach k zániku.

Hyach-Doh - Druhá rasa, ktorá sa vyvinula na domovskej planéte Hyachov, ktorej konečné vyhladenie kvôli hyachským zákonom proti križovaniu sa rás, odsúdilo Hyach k zániku. Všetci Hyach-Doh boli popravení pred viac ako 800 rokmi.

Hyperpriestor - Alternatívna dimenzionálna úroveň bez hmoty, v ktorej priestor je skrútený do bodu a kde vzdialenosť nič neznamená. Hyperpriestor je používaný ako skratka vesmírom cestujúcich rás, umožňujúca lodiam prejsť galaxiu za hodiny, dni alebo týždne namiesto rokov a storočí.

- I -

Identifikačná karta - Digitálna forma identifikácie používaná ako cestovný pas mnohými rasami.

Inerciálne tlmiče - Efekt vyplývajúci z použitia technológie umelej gravitácie a gravimetrických motorov, ktoré majú za následok vonkajšie sily, ktoré v skutočnosti nemajú žiadny efekt na posádku alebo objekty v lodi práve vďaka tejto technológii. Inerciálne tlmiče umožňujú lodiam dosiahnuť akceleráciu, ktorá by mohla vyprodukovať sily schopné rozdrviť človeka.

Interlac - Matematický prostriedok komunikácie, ktorý môže byť ľahko preložený každou inteligentnou rasou. Interlac je založený na matematických algoritmoch používajúcich molekulárnu štruktúru hmoty (počet protónov, elektrónov a neutrónov v atóme), ktorá má univerzálny význam pre všetky rasy.

IPX - Pozri "Medziplanetárne expedície".

ISA - Pozri "Medzihviezdna aliancia".

ISN - Pozri "Medzihviezdna spravodajská sieť".

Ivanova, Susan - Hrdina Vojny s Tieňmi a Pozemskej občianskej vojny. V súčasnosti v hodnosti kapitána velí torpédoborcu triedy Warlock "Enchantress".

- K -

Karanténa - Zablokovanie priechodu do alebo z oblasti z lekárskych dôvodov.

Kilometer - Metrická miera dĺžky alebo vzdialenosti.

Kliky - Termín znamenajúci to isté do kilometre.

Kolónia Vega - Kolónia Pozemskej aliancie umiestnená blízko hviezdy Alpha Lyrae.

Komunikátor - Na dlani pripevnený miniatúrny komunikátor krátkeho dosahu.

Kosh - Vorlonský predstaviteľ na Babylone 5 pred odchodom Prvých z galaxie.

Kreditný chit - Plochá kreditná karta podobná plastu, ktorá má stanovenú v sebe naprogramovanú cenu a je používaná ako obeživo.

Kredity - Elektronická forma peňazí používaná Pozemskou alianciou.

Kult Xeny Bojovej Princeznej - Kult uctievajúci hrdinské činy vymyslenej postavy Xeny.

- L -

Lennier - Niekdajší pomocník Delennovej, ktorý sa pridal k Rangerom v roku 2262. Lennier zmizol po pokuse o zavraždenie prezidenta Johna Sheridana. Predpokladá sa, že zomrel na Zemi počas Vojny telepatov.

Liga nezávislých svetov - Vzájomný obranný pakt medzi viac ako stovkami svetov založený na myšlienke, že slabšie rasy potrebujú spojiť sily na obranu pred väčšími mocnosťami. Liga bola založená ako odstrašujúci prostriedok proti invázii Centaurskej republiky.

Lochley, Elizabeth - Ženský kapitán Pozemských síl, v súčasnosti veliaci dôstojník na Babylone 5.

Lovec duše - Rasa bytostí schopných vycítiť smrť. Lovci duší žijú aj viac ako 10 000 rokov a používajú svoje schopnosti, aby našli ľudí blízko smrti, ktorých duše (ako veria) stoja za záchranu. Lovci duší potom použijú svoje sily na zachytenie duše predtým, než opustí telo.

Luchenko, Susanna - Súčasná prezidentka Pozemskej aliancie, ktorá sa dostala k moci po smrti Williama Morgana Clarka.

Lumati - Člen Ligy nezávislých svetov a spojenec Pozemskej aliancie.

Lurker - Termín označujúci bezdomovca na palube Babylonu 5.

- M -

Mariňáci - Vojenská skupina školená na vedenie boja v rozmanitých prostrediach, vrátane vody, zeme, vzduchu a vesmíru. Hlavnou prácou mariňákov je pozemný boj. Sú tiež známy ako GROPOS alebo Pozemní policajti (Ground Pounders).

Mars - Štvrtá planéta v SOL a sused planéty Zem.

Marský Dóm - Hlavné mesto Marsu, slobodná kolónia a členský svet Pozemskej aliancie.

Matheson, John - Prvý dôstojník lode ISA Excalibur a niekdajší člen Zboru PSI, v súčasnosti majúci hodnosť poručíka v Pozemských silách ako jediný telepat. Klasifikácia P-10.

Medlab - Nemocnica na palube vesmírnej stanice.

Medzihviezdna aliancia - Ekonomický a politický konglomerát skladajúci sa zo stoviek rás v známej galaxii založená na princípoch voľného obchodu a výmene technológií - tiež známa ako ISA (Interstellar Alliance)

Medzihviezdna spravodajská sieť - Sieť vysielajúca zo Zeme správy a informácie, ktoré ponúka všetkým pozemským kolóniám a rasám schopným prijímať vysielaný signál - tiež známa ako ISN (InterStellar News Network)

Medziplanetárne expedície - Tiež známe ako IPX (Interplanetary Expeditions), táto multiplanetárna korporácia sa venuje hľadaniu pozostatkov vyspelých civilizácií, ktoré teraz neexistujú, za účelom nájdenia technológií, ktoré môžu patentovať a mať z nich zisk.

Megakorporácia - Termín vzťahujúci sa na veľké korporácie, ktorých uzatvorené obchody presahujú ich domovské svety.

Minbar - Domovský svet minbarijského ľudu a hlavná planéta Minbarijskej federácie. Na Minbare sa takisto nachádza centrála ISA.

Minbari - Holohlavá humanoidná rasa, ktorá má kostenný hrebienok okolo hravy. Treba poznamenať, že sú jednou z najstarších a najmocnejších rás v známom vesmíre a zakladajúci člen Medzihviezdnej aliancie.

Minbarijská federácia - Medzihviezdna vláda Minbariov.

Minbarijský bojový krížnik - Najväčšia videná minbarijská bojová loď schopná zničiť povrch celej planéty.

Mollari, Londo - Cisár Centaurskej republiky a niekdajší veľvyslanec v Medzihviezdnej aliancii.

Morden, pán - Niekdajší vedec IPX, ktorý sa stal agentom Tieňov.

Mutai - Bojová súťaž hľadajúca najlepšieho bojovníka vo vesmíre.

- N -

Na'Toth - Ženská narnka, ktorá pracovala ako pomocník G'Kara.

Nafeel, Dureena - Niekdajšia zlodejka, ktorá sa stala hrdinkou, v súčasnosti pôsobiaca ako konzultant Medzihviezdnej aliancie na palube lode ISA Excalibur.

Nájazdníci - Vesmírni piráti.

Nanotechnológia - Robotická technológia navrhnutá na atomárnej úrovni.

Nanovírus - Robot malý ako vírus, ktorý vstúpi do tela a ovplyvňuje a/alebo zničí hostiteľké telo zvnútra.

Narn - Rasa, ktorú kedysi zotročili Centaurovia. Po spolčení sa proti tyranským centaurským pravidlám sa oslobodili a stali supermocnosťou, ale boli takmer zničení po prehratí druhej Narnsko-Centaurskej vojne. V súčasnosti v stave obnovy.

Narnský domovský svet - Domovská planéta narnského ľudu, z ktorých mnoho bolo zavraždených počas druhej Narnsko-Centaurskej vojny. Narnský domovský svet bol takmer neobývateľný po povrchovej ťažbe počas centaurskej okupácie a po druhom konflikte zostal v ruinách po bombardovaní urýchľovačmi hmoty.

Narnský režim - Oficiálny názov narnskej vlády.

Neroon - Člen Kasty bojovníkov a Šedého koncilu, ktorý položil svoj život aby zachránil Delennovú a ukončil tak Minbarijskú občiansku vojnu. Jeho obeť mala za následok porážku Bojovníkov a návrat k Valennovej ceste.

Nočná hliadka - Fašistická ruka pozemskej vlády, ktorá sa dostala k moci vďaka Williamovi Morgan Clarkovi. Nočná hliadka bola rozpustená po porážke clarkových síl počas Pozemskej občianskej vojny.

Normálny vesmír - Výraz vzťahujúci sa na bežný vesmír, ako protiklad hyperpriestoru.

Nova, trieda dreadnought - Loď Pozemskej aliancie s dĺžkou 1,455.6 metrov. Nova bola predchodcom triedy Omega.

- O -

Občianska vojna, Minbari - Odvrátila konflikt medzi Kastou bojovníkov a Náboženskou kastou v roku 2261, kedy sa Kasta bojovníkov pokúšala prevziať moc. Prevrat Kasty bojovníkov bol zmarený úsilím Delennovej a Neroona a skončil reformou Šedého koncilu.

Občianska vojna, Zem - Konflikt začal v roku 2258, keď viceprezident William Morgan Clark zavraždil prezidenta Santiaga a zaviedol fašistickú diktatúru vo vnútri Pozemskej aliancie. Vojna skončila v roku 2261, keď John J. Sheridan viedol povstalecké sily proti Clarkovi a porazil jeho fašistický režim.

Oblak Smrti Tieňov - Obrovský zbraňový systém využívajúci bioorganické nanity a multigigatonové rakety na ničenie planét.

Oko - Centaurský symbol moci, náležiaci Cisárovi.

Okraj - Výraz používaný na popísanie okraja našej galaxie a známeho vesmíru.

Omega, trieda torpédoborca - Veľká bojová loď s dĺžkou 1,717.3 metrov postavená Pozemskou alianciou. Bola najväčšou a najmocnejšou loďou v Pozemských silách až do predstavenia torpédoborca triedy Warlock v roku 2262. Omega bola prvou bojovou loďou používajúcou rotačnú sekciu na simuláciu gravitácie.

Orion VII - Siedma planéta hviezdy Zeta Orionis vzdialená 1600 svetelných rokov od Zeme.

- P -

Pak'Ma'Ra' - Člen Ligy nezávislých svetov a Medzihviezdnej aliacnie. Pak'Ma'Rani sú tiež známy ako "Požierači mŕtvol", pretože jedia nedávno zomrelých jedincov všetkých rás vrátane vlastnej.

Planétový zabijak, Vorlonský - Obrovská zbraň videná počas posledných dní Vojny s Tieňmi schopná vystreliť energetický pulz schopný rozdrviť planétu na kúsky.

Plazmová zbraň - Ručná zbraň používajúca zásobníky dopredu nabitého deutéria.

Plazmový kanón - Plazmová pulzná zbraň používaná bojovými loďami.

PPG (Phased Plasma Gun) - Zbraň používaná mnohými rasami, ktorá vystreľuje pulzy ionizovaného plynu, napríklad hélia alebo xenónu. Tiež známa ako Phased Plaser Gun.

Prepadové jednotky - Elitní vojaci prvého úderu, predurčení na vstup a dobytie strategickej oblasti.

Projekt Babylon - Projekt navrhnutý a realizovaný v nádeji na vytvorenie miesta v neutrálnom teritóriu, kde by mohli ľudia a mimozemšťania mierovo riešiť vzájomné problémy.

- Q -

Quantium 40 - Izotop používaný pri konštrukcii skokových bárn. Kľúčový komponent na prerazenie bariéry na prvú úroveň hyperpriestoru.

- R -

Raketoplán - Transportný prostriedok, zvyčajne používaný ako vesmírne plavidlo krátkeho dosahu schopné prevážať skupiny ľudí z bodu A do bodu B a späť.

Ranger - Ľudské pomenovanie Anla'Shok; galaktických policajných síl Medzihviezdnej aliancie.

Rosetta Stone - Kamenná doska nájdená na Zemi, ktorá umožňuje preklad z gréčtiny do latinčiny a egypčtiny. Výraz používaný jazykovednými expertami, keď hľadajú kľúč na preklad z jedného jazyka do druhého.

- S -

Satelit - Výraz vzťahujúci sa na prírodné alebo umelé teleso obiehajúce planétu.

Sensor - Rovnaké ako skener. Výraz bežne používaný na označenie senzorového zariadenia navrhnutého len na skenovanie materiálov v databáze, nie nových.

Shai Alyt - Minbarijská hodnosť podobná "Generálovi" v Pozemských silách.

Sheridan, John J. - Hrdina Pozemsko-Minbarijskej vojny, Vojny s Tieňmi a Pozemskej občianskej vojny. V súčasnosti prezident Medzihviezdnej aliancie, manžel minbarijskej vodkyne Delennovej a otec David Sheridana.

Signál, hyperpriestorový - Energetický signál vysielaný skokovými bránami, rozdelený na dva signály - miestny signál a ukotvovací signál.

Signál, miestny - Signál vysielaný skokovými bránami, umožňujúci plavidlu v okolí niekoľko sto kilometrov zistiť, že je v blízkosti brány.

Signál, ukotvovací - Signál spájacúci jednu skokovú bránu s množstvom ďalších. Plavidlá používajú tento signál k bezpečnému cestovaniu hyperpriestrom, rovnako ako plaviace sa lode nasledujú svetelné signály majáku.

Simulovaná gravitácia - Nepliesť si s umelou gravitáciou. Simulovaná gravitácia znamená, že sa vytvorí ilúzia gravitácie prostredníctvom použitia rotácie a odstredivých síl.

Sinclair, Jeffrey David - Niekdajší komandér Babylonu 5 a veľvyslanec na Minbare. Spolu s Babylonom 4 odcestoval v čase 1000 rokov do minulosti, aby zastavil Tiene. Pozri tiež Valenn.

Skener - Výraz vzťahujúci sa na hlavné senzorové zariadenie používané mnohými rasami vo vesmíre.

Skoková brána - Nehybný útvar, ktorý rasy používajú na prekročenie bariéry medzi normálnym vesmírom a hyperpriestorom, určený hlavne pre príliš malé lode s nedostatočnými energetickými zásobami na otvorenie vlastného skokového bodu. Tiež používaný veľkými loďami za účelom zachovania energie.

Skokový bod - Diera v časopriestore, ktorá vedie "do" alebo "z" hyperpriestoru.

Skokový motor - Generátor používaný veľkými bojovými loďami na prelomenie časopriestoru a otvorenie brány do hyperpriestoru. Väčšinou len lode veľkosti 500 metrov a väčšie majú energetické rezervy a vyhovujúci priestor pre fungujúci skokový motor - tiež známy ako hyperpohon.

Spoo - Centaurské jedlo.

Starfury - Stíhačka Pozemskej aliancie známa pre svoj unikátny krížový dizajn krídel a jedinečnú manévrovateľnosť vo vesmíre. Starfury nie sú schopné letu v atmosfére.

StellarCom - Komunikačný systém používaný na posielanie dlhých správ prostredníctvom tachyónových signálov z jedného solárneho systému do druhého.

Strážca - Drakhský symbiont, ktorý sa používa na kontrolovanie činností osoby.

Studňa večnosti (Well of Forever, The) - Mýtické miesto existujúce v hyperpriestore používané starobylými rasami ako pamätný hrob.

Syntetická strava - Ak toto potrebuješ vysvetliť, radšej sa nerozmnožuj.

Systém Orion - Oblasť Pozemskej aliancie vzťahujúcej sa na hviezdny systém Delta Orionis v súhvezdí Orion vo vzdialenosti 1,500 svetelných rokov od Zeme.

- Š -

Šedý koncil - Vedúci orgán Minbarijskej federácie pozostávajúci z piatich členov Robotníckej kasty, dvoch členov z Náboženskej kasty a dvoch členov z Kasty bojovníkov.

Štartovacie krídlo - Priestor, z ktorého menšie lode štartujú z väčších lodí.

- T -

Tachyon - Teoretická častica schopná cestovať rýchlejšie než svetlo. Tachyóny sú hlavnou súčasťou senzorov a komunikačných systémov rýchlejších než svetlo.

Tachyonová komunikácia - Signálna komunikácia v reálnom čase na vzdialenosť mnohých svetelných rokov. Žiadna rasa používajúca tachyonovú komunikáciu nikdy nezaznamenala žiadne časové oneskorenia.

Technomág - Kult pozostávajúci z členov niekoľkých rás, ktorí používajú technológiu na simulovanie efektu mágie.

Teeps - Termín používaný na označenie niekoho, kto má telepatické schopnosti.

Telekinetik - Niekto so schopnosťou pohybovať objektami pomocou sile vôle.

Telepat - Niekto so schopnosťou čítať a/alebo vstupovať do mysle inej osoby len pomocou myšlienky.

Teraformácia - Proces, pri ktorom sa človek pokúša spôsobiť globálne zmeny na planéte, aby sa podobala viac Zemi.

Thunderbolt - Meno najnovšej stíhačky Pozemskej aliancie, ktorá je na rozdiel od Starfury schopná letu v atmosfére.

Tiene - Starobylá rasa, o ktorej sa verí, že je asi 3 miliardy rokov stará, a ktorá kedysi zastrašovala známu galaxiu pri pokuse dokázať ich Darwinovskú teóriu "Prežije len najsilnejší" ako lepší prostriedok podpory vývinu než vorlonská teória poriadku a logiky. Tiene sú životné formy na báze energie, ktoré nosia ochranný oblek podobný pavúkovi.

Tryska - Malý raketový motor.

Turhan, cisár - Niekdajší cisár Centaurskej republiky.

Tuzanor - Hlavné mesto Minbarijskej federácie a centrála Medzihviezdnej aliancie.

Tyč - Rozkladacia bojová palica používaná Minbarijmi a Rangermi.

- U -

Údržbový robot - Robot navrhnutý na vykonávanie opráv hviezdnych lodí a odstraňovanie nebezpečných trosiek z miestnych vesmírnych dráh.

Umelá gravitácia - Proces, v ktorom sú energetické polia použité k ohýbaniu super strún, čo produkuje zdanie gravitácie bez zmeny hmotnosti.

Universe Today - Upraviteľné vydanie správ ponúkané Pozemskou alianciou.

Úrad integrácie telepatov (Bureau of Telepath Integration - BTI) - Nahradil v roku 2265 Zbor PSI a je určený na pomáhanie ľudským telepatom žiť normálnym životom v ľudskej spoločnosti a zabezpečiť ochranu normálnych ľudí pred telepatmi užívajúcimi svoju silu na porušenie niečieho súkromia.

Urýchľovač hmoty - Prostriedok hroznej vojny zakázaný väčšinou civilizovaných rás. Zbraň založená na myšlienke vytvoriť a strieľať asteroidy na planéty. Posledné známe použitie urýchľovača hmoty vo vojne bolo počas Narnsko-Centaurskej vojne v roku 2259, kedy Centaurovia použili urýchľovače hmoty na bombardovanie Narnského domovského sveta a vrátili ho späť do doby kamennej.

- V -

Valenn - Najväčší vodca v minbarijskej histórii, ktorý ich viedol k víťazstvu proti Tieňom pred 1000 rokmi. Valenn bol v skutočnosti Jeffrey Sinclair, ktorý prevzal minbarijskú podobu, aby ho Minbariovia prijali ako jedného z nich.

Veľký tvorca - Termín v centaurskom náboženstve označujúci prvého boha, ktorý stvoril vesmír.

Vesmírny dok - Obrovský vesmírny prístav, kde sa môžu bojové lode pripojiť k stanici a doplniť zásoby, vylodiť sa na dovolensku a vykonať opravy.

Vesmírny prístav - Komerčná vesmírna stanica vhodná pre krátkodobú rekreáciu alebo obchodovanie.

Veterné meče (Wind Swords) - Jedna z minbarijských Kást bojovníkov.

Victory, trieda torpédoborca - Najnovšia trieda bojových lodí Medzihviezdnej aliancie.

Vid - Skratka pre "video", vid je zvyčajne stiahnuteľný príbeh určený na zábavu.

Vojna (y) s Tieňmi - Konflikt začínajúci a končiaci už 10 000 rokov, ktorého cieľom je dokázať alebo vyvrátiť teórie a opačné uhly pohľadu Tieňov a Vorlonov. Po poslednej vojne, ktorá sa skončila v roku 2261, Tiene spolu s Vorlonmi a Prvými opustili našu galaxiu.

Vojnová loď - Loď navrhnutá na vybavovanie vojnových záležitostí.

Vorlon - Prastará rasa, o ktorej sa predpokladá, že je dve až tri miliardy rokov stará, a ktorá verí v základnú myšlienku, že poriadok a logika sú kľúčom k evolúcii. Vorloni boli životnými formami na bázi energie, ktorá sa zjavovala mnohým rasám ako anjelské bytosti. Aby zábránili prezradeniu, nosili Vorloni kalmáru/chobotnici podobné obleky.

Vree - Mimozemská rasa šedej farby, ktorá navštevovala ľudstvo v 20. storočí. V súčasnosti člen Ligy nezávislých svetov a Medzihviezdnej aliancie.

Vrhač striel - Chemická alebo magnetická projektilová zbraň, ako ručná zbraň, ktorá strieľa guľky.

Vymazanie pamäte - Proces, pri ktorom zlončincom vymažú spomienky na ich veľké zločiny, ako napríklad znásilnenie alebo vražda.

Vzduchový uzáver - Priechod, ktorým sa dá pohybovať medzi dvoma rôznymi prostrediami bez vyrovnania ich integrity.

- W -

Warlock, trieda torpédoborca - Najnovší druh lode Pozemských síl. Prvá loď Pozemskej aliancie používajúca umelú gravitáciu namiesto simulovanej gravitácie.

Whitestar - Nová trieda bojových lodí používaných Rangermi založená na vorlonskej a minbarijskej technológii. Lode Whitestar sú schopné sa ubrániť lodiam päť krát väčším.

Winters, Talia - Niekdajší dvojitý agent Zboru PSI pridelený na špehovanie posádky Babylonu 5. Predpokladá sa, že zomrela po návrate do Zboru PSI, keďže bola odhalená.

- X -

Xenoarcheológia - Vedecký výskum a analýza minulosti, mimozemských rás a kultúr.

Xenobiológia - Vedecký výskum v oblasti biológie mimozemských rás.

- Z -

Z'Ha'Dum - Osvojený domovský svet Tieňov zničený po ich porážke.

Záchranná bublina - Nafukovacia priehľadná záchranná kapsula na raketoplánoch a malých lodiach schopná udržať človeka nažive vo vesmíre po dobu 24 hodín.

Záchranná kaspula - Vesmírny záchranný čln schopný poskytnúť podporu života pre obvykle troch a viac ľudí na dobu 72 hodín.

Zandar Prime - Domovský svet Dureeny Nafeel zničený na konci poslednej Vojny s Tieňmi.

Zápästný komunikátor - Komunikačné zariadenie nosené ako náramok na zápästí.

Zathras - Člen mimozemskej rasy, ktorá pomáha udržiavať Veľký stroj na Epsilone III. Zathras cestoval späť v čase a stal sa Valennovým pomocníkom.

Zbor PSI - Už neexistujúca organizácia kedysi poverená povinnosťou trénovať telepatov a zaručovať, že telepati nepoužijú svoje sily na porušenie práva jedinca na súkromie. Zbor PSI bol rozpustený po Vojne telepatov v roku 2265, kedy odpadlí telepati začali naň útočiť, lebo Zbor chcel zvrhnúť pozemskú vládu.

Zlatý kanál - Komunikačná frekvencia najvyššej priority používaná Pozemskými silami.

Zlodejský cech - Združenie zločincov, ktorí niekedy pracujú spolu aby si uľahčili zločin.

Zocalo - Promenáda na palube stanice Babylon 5.

↑ Hore