Minbarijsko/slovenský slovník

Kategória: slovesá

SLOVENSKÝ VÝRAZ MINBARIJSKÝ VÝRAZ
báť sa Ner
bežať Fe'durah
biť sa Den
brániť Be'tri
byť Fa
byť sexuálne informovaný Li'ranah
chcieť Li'ran
chrániť Be'tri
cítiť (emóciu) Ni'velo
čuchať Sila'nie
dívať sa Anla
držať (nezaujatý) Anhak
gestikulovať Pik
hľadať Ker'may
hovoriť Ath'anla
ísť Kaff
jačať Atha'betov
je (od "byť") Med
jednať Nas'h
jesť Et'ria
kričať Atha'betov
ľúbiť Fel
mať Wi'mar
milovať (romanticky) Me'lirla
nastavovať Pik
nazývať Vas
nechať Kaff
objať Branin
očakávať De'fala
odpočívať Nafe'en
otočiť sa Ni'kido
písať Sha'te
piť Bu'ria
plakať Tuzza
počítať Marka
počuť Mel'anla
počúvať Mel'anla
ponáhľať sa Fe'durah
ponáhľať sa Fe'durah
poznať Fa'an
prebudiť Nath
prebudiť sa Nath
prechádzať sa Fe'enn
premýšľať Velo
prísť Durah
priznať, uznať (chybu) Ma're
rásť Fashar
rezať Nil
robiť Nai
robiť Hak
rozkázať Na
rozpoznať Ma're
skúmať Renn
som (od "byť") Se
spať Tedum
spojiť Sum
spozorovať Ker'anla
starať sa Cal'ri
stať sa jedným Sum'zha
súložiť Kaszha'hak
tešiť sa Nehan
tešiť sa Nehan
túlať sa Enn
tvoriť Ria
udržať (zachovať v myšlienke) Me'lira te
uvažovať Velo
uznať Sus
venovať sa Clar'wa
vidieť Ker'anla
vyhľadávať Ker'may
vyhlásiť Retaf
vykonať (prácu) Nas'h
vziať Me'lir
začať Fa'kov
zakúsiť Medra
založiť Nes'ha
zapáchať Sila'nie
zapríčiniť Ter
zastaviť Naat
zhromaždiť sa Jen'ri
zomrieť Shah
zosobášiť sa Sum'zha
zvíťaziť Zahre
žiadať Rahan
žiť Ardri
↑ Hore