Ako sledovať Babylon 5?

V knihe návštev sa často objavujú otázky, v akom poradí sledovať filmy a seriály. Keďže príbehy z univerza Babylon 5 v nich nezodpovedajú časovo poradiu ich vzniku, doporučujem sledovať ich v tomto poradí:

 • Stretnutie (The Gathering, film)
 • Séria 1 - 3
 • Séria 4 po epizódu "4x08 - Ilúzia pravdy" *
 • Tretí priestor (Thirdspace, film)
 • Séria 4 - zvyšok
 • Séria 5 po epizódu "5x21 - Objekty v pokoji"
 • Rieka duší (The River of Souls, film)
 • Na počiatku (In the Beginning, film) **
 • Volanie do zbrane (A Call to Arms, film)
 • Crusade (celý seriál)
 • Legenda Rangerov (The Legend of the Rangers, film) ***
 • Stratené príbehy (The Lost Tales, film)
 • Séria 5 - epizóda "5x22 - Spánok vo svetle"

* - niektoré zdroje uvádzajú sledovanie len po epizódu "4x06 - Uprostred boja"
** - film Na počiatku sa zaraďuje ťažko (odohráva sa v tomto čase, ale 99% tvorí Pozemsko-Minbarijská vojna, ktorá zrodila Projekt Babylon). Niektoré zdroje ho preto uvádzajú ako prvý (nedoporučujem) alebo niekto ho zaradil medzi prvú a druhú sériu (z mne absolútne neznámych dôvodov)
*** - tento film sa umiestňuje tiež ťažie, ale keďže nejako zvlášť nezasahuje do udalostí z ostatných filmov a seriálov, môže byť aj tu

↑ Hore