Zberateľská kartová hra - Základné informácie

O hre

Babylon 5 Collectible Card Game (B5 CCG) je hra pre dvoch až piatich hráčov (alebo viacerých, pri použití náhradných pravidiel strany). Každý hráč si vyberie rôznu Rasu (Race) - Narnov, Centaurov, Ľudí, Minbariov alebo Ligu nezávislých svetov) a ovláda veľvyslanca tejto rasy. S týmto veľvyslancom si postavíte Frakciu (Faction), potom nastavíte Agendu (Agenda) svojej Frakcie, ktorej sa budete venovať. Plnením Agendy frakcie a hromadením Sily (Power) povediete svoju rasu k nadvláde a víťazstvu v hre. Môžete naverbovať spojencov (karty postáv) spomedzi ostatných rás, alebo sa spoľahnúť len na svojich vlastných ľudí. Použijete ako odrazový mostík k sile diplomatické intrigy alebo vojenské výboje? Dosiahnite nadvládu vlastnými prednosťami, alebo vyhľadáte pomoc staršej rasy, napríklad Tieňov? Ak áno, pozor, môže to niečo stáť! Voľte svoje kroky múdro, vaše rozhodnutia rozhodnú o osude galaxie.

Karty a žetóny

Každý hráč potrebuje k hre svoj vlastný balíček kariet. Môže použiť štandardný štartovný balíček (starter deck), alebo si vytvoriť upravený balíček zložený z ľubovoľných kariet z jeho kolekcie. Vytváranie upraveného balíčka je jednou z najzaujímavejších výziev hry. Každý hráč musí hrať s minimálne 45 kartami v balíčku. Maximálny počet kariet v balíčku nie je obmedzený.
B5 CCG si môžete kúpiť v štartovných balíčkoch po 60 kariet. Dostupných je 5 osobitých štartovných balíčkov - každý z nich je prispôsobený rôznej rase. Okrem toho je dostupný doplnkový balíček "Nepriateľské frakcie" (Opposing Factions), ktorý umožňuje hrať viacerým hráčom za rovnakú rasu. Každý štartovný balíček rasy obsahuje spomedzi 50 bežných kariet jednu reprezentujúcu Veľvyslanca (Ambassador) prispôsobenú pre použitie danej rasy. Aby bol každý štartovný balíček jedinečný, obsahuje každý 10 neobyčajných kariet a náhodne vložené vzácne karty.
Pre ďalšie úpravy balíčka si možno zakúpiť Prídavné balíčky (Booster pack) s náhodne zamiešanými kartami. Balíčky DeLuxe Edition obsahujú 8 kariet s približne takýmto zložením: 1 vzácna, 2 neobyčajné a 5 bežných kariet. Existuje viacero rozšírení hry, napríklad Tiene (The Shadows), Veľká vojna (The Great War) a podobne. Každé rozšírenie obsahuje stovky nových kariet, ktoré spolu so štartovnými balíčkami posilňujú zážitok z hry a umožňujú ďalej skúmať hĺbku univerza Babylonu 5. Okrem toho obsahuje každé rozšírenie obmedzený počet kariet postáv podpísaných jednou z hviezd seriálu. Také karty sú zvyčajne vkladané asi jedna na niekoľko balíčkov, môže sa to líšiť v závislosti od rozšírenia.
Okrem hracieho balíčku potrebuje k hre každý hráč niekoľko rôznych malých žetónov. Používajú sa na sledovanie vplyvu, poškodenia postave a flotile, napätia medzi rasami atď.

Typ karty

Karty v B5 CCG môžu byť zoskupené do niekoľkých základných Typov kariet, vrátane nového typu pre Veľkú vojnu (Great War)

Typ kartyPopis
Karty postavy (Character Cards)Jednotlivé postavy ako Adira Tyree, alebo Neroon majú svoje vlastné karty. Karty popisujú akékoľvek špeciálne schopnosti jedinca. Typ karty tiež zobrazuje rasu postavy, napríklad "Ľudská postava (Human Character)".
Karty skupiny (Group Cards)Môžu byť použité skupiny ako Vojenskí telepati (Military Telepaths). Ako sa zvyknú používať závisí na karte.
Karty flotily (Fleet Cards)Flotily sú väčšinou bojové lode. Sila flotily sa líši v závislosti na karte. Karty postavy môžu byť použité na priradenie vodcu flotile, aby sa zlepšila jej schopnosť počas konfliktu.
Karty miesta (Location Cards)Miesta vo vesmíre, ako Zem (Earth) alebo Kvadrant 14 (Quadrant 14) majú na svoje zobrazenie karty.
Karty vylepšenia (Enhancement Cards)Vylepšenia pridávajú schopnosti iným kartám. Napríklad Oko (The Eye) je vylepšenie centaurskej postavy, ktoré zvyšuje vplyv (influence) postavy. Existujú tiež iné typy vylepšení ako napríklad Vylepšenie flotily (Fleet Enhancement).
Karty udalosti (Event Cards)Udalosti dočasne menia schopnosti alebo situácie. Predtuchy (Portents) je udalosť, ktorá ti umožní preskúmať karty v ruke iného hráča.
Karty agendy (Agenda Cards)Agendy popisujú celkový cieľ frakcie a platiť môže len jedna karta Agendy. Existujú tiež Hlavné agendy (Major Agendas), ktoré sú podobné, ale zostávajú v hre dlhšie.
Karty konfliktu (Conflict Cards)Karty konfliktu umožňujú vykonať akciu. Konfliktov sa zúčastňujú flotily, postavy a ostatné karty, aby videli ako dopadnú. Existuje mnoho druhov konfliktov, napríklad Vojenský (Military) alebo Diplomatický (Diplomacy).
Karty dôsledku (Aftermath Cards)Keď je konflikt vyriešený, možno zahrať karty Dôsledku. Niektoré dôsledky možno zahrať ak konflikt vyhráš, iné keď ho prehráš.
Karty eventuality (Contingency Cards)Karty, ktoré môžu zablokovať akciu iného hráča.

Každý typ karty má rozdielnu zadnú stranu, čo umožňuje ľahšie rozoznanie kariet jedného typu od druhého. Všetky karty majú rovnakú základnú štruktúru:

Karta CCG

 1. Názov: názov oznamuje koho alebo čo karta reprezentuje
 2. Cena vplyvu: množstvo vplyvu potrebného na zahratie karty
 3. Typ karty: Tu sa nachádza typ karty (postava, flotila, miesto, atď). Okrem toho sa tu môžu nachádzať ďalšie obmedzenia týkajúce sa zahratia karty
 4. Schopnosti: Karty postavy, flotily alebo miesta môžu mať tiež hodnotenie Schopnosti. Postavy môžu mať schopnosti Diplomacia, Intrigy, Psi alebo Vodcovstvo. Toto hodnotenie reprezentuje nielen osobnú schopnosť, ale tiež akcie jeho nevidených pomocníkov a stúpencov. Flotily a miesta majú schopnosť Armáda. Postavy a flotily s neuvedeným hodnotením špecifickej schopnosti majú v tejto schopnosti hodnotenie nula. Na kartách je Diplomacia zelená (hore), Intrigy modrá (horný stred), Psi fialová (dolný stred) a Vodcovstvo oranžové (alebo Armáda, ktorá je pri flotilách a miestach červená) v spodnej časti kariet.
 5. Účinok: Tu sú zobrazené akékoľvek špeciálne pravidlá a herné účinky karty. Okrem toho je tu veľkými písmenami uvedená akákoľvek špeciálna hodnosť alebo titul (napríklad "Člen Šedého koncilu" (Grey Council Member) alebo "Prezident Zeme" (Earth President)). Väčšina hodností a titulov ovplyvňujú hru len keď sú volané inou kartou. Dôležitými výnimkami sú "Počiatočný veľvyslanec" a "Veľvyslancov asistent". Termíny Hromadný (Multiple), Limitovaný (Limited) a Unikátny (Unique) a termíny označené tučným písmom sú neodvolateľné.
 6. Znaky: Niektoré postavy sú "označené"; ich životy sú nerozlučne späté v vyššími silami vesmíru spôsobom a za účelom, ktoré sa vymykajú normálnemu chápaniu. Hráčova frakcia nemôže mať súčasne znaky Tieňov (Shadow) a Vorlonov (tieto znaky sú "nepriateľské"). Teda ak frakcia získala aspoň jeden z týchto znakov, nemôže získať opačný znak. Inak môže mať frakcia ľubovoľný počet znakov akejkoľvek kombinácie. Akékoľvek znaky vlastnené postavou od začiatku budú zobrazené na tomto mieste, napríklad postava môže mať dva znaky Tieňov (Shadow) a znak Skazy (Doom). Znaky Zápasu (Strife) zvyšujú poškodenie, ktoré postava spôsobí v boji. Účinky ostatných znakov môžu byť zistené len po prečítaní si textu na určitej karte.
  Znaky
 7. Popis: Popisy majú poskytnúť informácie a hlbší pohľad do univerza Babylonu 5. Na hru nemajú žiadny účinok.

Vplyv

Každý hráč má hodnotenie Vplyvu, ktoré predstavuje hrubú silu jeho frakcie. Začína sa na 4. V každom ťahu môžu hráči použiť vplyv (po maximálnu výšku ich hodnotenia Vplyvu) ako prostriedok na presadenie svojich cieľov. Každý bod Vplyvu sa tiež rovnako započítava do celkovej Sily (Power) potrebnej k víťazstvu v hre. Vplyv použitý počas hráčovho ťahu sa na začiatku nového ťahu vždy obnoví.
Vplyv možno počas hrania hry trvalo získať alebo stratiť, upravujúc hráčove hodnotenie Vplyvu, často ako výsledok Konfliktu. Frakcia s hodnotením Vplyvu menším než 10 si môže tiež zvoliť "Budovanie vplyvu" (Build Influence) Rotovaním vnútorného kruhu postáv (Rotating an Inner Circle Character), čím vykoná akciu "Budovanie vplyvu" a použije 3 body vplyvu. "Budovanie vplyvu" zvýši hodnotenie Vplyvu frakcie o jeden bod.
Okrem hráčov sú v galaxii ďalšie sily, ktoré môžu hromadiť vplyv: dve najviac kľúčové staršie rasy v galaxii (Tiene a Vorloni) a tiež samotná stanica Babylon 5. Hodnotenie Vplyvu týchto nehráčskych síl vyjadruje aký veľký dopad majú na súčasné záležitosti v galaxii. Pri raste ich hodnotenia Vplyvu sa určité karty stávajú silnejšími. Pri raste vplyvu Babylonu 5 sa galaxia stáva bezpečnejším miestom, niektorí hráči nájdu širší rozsah dostupných akcií a vojny sa stávajú menej častými.

Víťazstvo

Hráčova základná Sila (Power) sa rovná jeho súčasnému hodnoteniu Vplyvu. Ostatné karty v hre môžu pridať ďalšie body k celkovej sile hráča za podmienok uvedených na samotnej karte. Na začiatku hry má každý hráč nárok na víťazstvo dosiahnutím Štandardného víťazstva (Standard Victory).

Na získanie Štandardného víťazstva musí hráč:

 1. mať 20 bodov Sily a viac než ostatní hráči, alebo
 2. ak Babylon 5 má na konci ťahu hodnotenie Vplyvu 20 alebo viac - a jeden hráč spĺňajúci požiadavky na štandardné víťazstvo vedie v Sile - potom tento hráč vyhráva.

Ak Tiene alebo Vorloni dosiahnu hodnotenie Vplyvu 20 alebo viac, začína Vojna s Tieňmi (Shadow War). Počas Vojny s Tieňmi nemôže žiadny hráč dosiahnuť Štandardné víťazstvo. Namiesto toho musia dosiahnuť Veľké víťazstvo. Iné karty v hre môžu tiež zbaviť hráča nároku na Štandardné víťazstvo (napr. zahranie Hlavnej agendy). V takom prípade hráč vyhrá hru dosiahnutím Hlavnej agendy.

Na dosiahnutie Veľkého víťazstva musí hráč:

 1. mať aspoň 20 bodov Sily a aspoň o 10 viac než iný hráč alebo
 2. splniť ostatné požiadavky na karte Hlavnej agendy, ktorú vložil do hry.

Zdroj: B5 CCG pravidlá 1.3b

↑ Hore