Veľkostné schémy lodí z Babylonu 5 a Crusade

Babylon 5 diagram - Pohľad na B5 zo všetkých strán

Babylon 5 diagram


Schéma #1 - Pohľad na všetky veľké bojové lode Zeme a Minbariov

Lode Zeme a Minbariov


Schéma #2 - Obrázok porovnávajúci lode z Babylonu 5 s loďami z iných vesmírov

Lode z B5 a iných vesmírov


Schéma #3 - Obrázok porovnávajúci veľké a stredne veľké lode z B5

Stredne a veľké lode z B5

↑ Hore