Dôstojnícke hodnosti Pozemských síl - hviezdne loďstvo

Generál
Generál - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Najvyššia veliaca hodnosť dôstojníka Pozemských síl s hodnosťou medzi 1 a 5 hviezdičkami. Generál, ktorý velí celej flotile je oslovovaný "Title", ale nie hodnosťou admirál. Hodnosť admirála neexistuje.
  Jedna hviezdička: Brigádny generál
  Dve hviezdičky: Generálmajor
  Tri hviezdičky: Generálporučík
  Štyri hviezdičky: Full generál
  Päť hviezdičiek: Generál loďstva (rezervované len pre obdobie vojny)
Niektorí generáli, ktorí si udržujú velenie na hviezdnej lodi, ako napríklad generál Hague, majú generálsku hviezdu krížom cez alebo vsadenú do kapitánskych pások.
Kapitán
Kapitán - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Veliaca hodnosť dôstojníkov Pozemských síl s oprávnením veliť vlastnej hviezdnej lodi, základni alebo vojenskému zariadeniu. Výkonní kapitáni môžu tiež veliť flotilám alebo skupinám transportérov. Rovnaká hodnosť v Armáde a pechote Pozemských síl je plukovník.
Komandér
Komandér - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Veliaca hodnosť dôstojníkov Pozemských síl s oprávnením veliť vojenskému zariadeniu, zvyčajne umiestnený na pozícii výkonného alebo prvého dôstojníka v hierarchii velenia na palube lodi. Rovnaká hodnosť v Armáde a pechote je podplukovník.
Veliteľ
Veliteľ - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Veliaca hodnosť dôstojníkov Pozemských síl s oprávnením výkonného alebo prvého dôstojníka v hierarchii velenia na palube lodi. Rovnaká hodnosť v Armáde a pechote je major.
Poručík
Poručík - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Dôstojnícka hodnosť vojaka z povolania na akejkoľvek vesmírnej lodi alebo základni. Rovnaká hodnosť v Armáde a pechote je kapitán.
Mladší poručík
Mladší poručík - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Dôstojnícka hodnosť vojaka z povolania na akejkoľvek vesmírnej lodi alebo základni. Rovnaká hodnosť v Armáde a pechote je nadporučík.
Podporučík
Podporučík - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Najnižšia dôstojnícka hodnosť vojaka z povolania na palube akejkoľvek vesmírnej lodi alebo základni. Rovnaká hodnosť v Armáde a pechote je podporučík.
Práporčík
Práporčík - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Najvyššia dôstojnícka hodnosť odvedenca s rozpätím od W-1 do W-4 pre námorníctvo, W-1 až W-5 pre armádu, pechotu a bezpečnosť.
Odvedenec
Odvedenec - Hviezdne loďstvo Pozemských síl:
Člen posádky má niekoľko šarží, v rozpätí od E-1 do E-9. Napríklad: E-1 = Starman (vojak), E-5 = poddôstojník druhej triedy (seržant), a E-9 = hlavný veliaci poddôstojník námorníctva (seržantmajor pechoty).
Odznak
Služobný odznak velenia flotily
Odznak
Služobný odznak veliaceho dôstojníka
Odznak
Služobný odznak štandardného personálu
Odznak
Služobný odznak lekárskeho personálu
Odznak
Služobný odznak personálu bezpečnosti
Odznak
Služobný odznak pilotov
Odznak
Služobný odznak vedeckého a technického personálu
Odznak
Služobný odznak špeciálnych operácií
FARBA UNIFORMY
Námorníctvo Pozemských síl nosí modré uniformy. Armáda nosí hnedé, zatiaľ čo pechota nosí zelené a bezpečnostné sily nosia šedé uniformy.

POZNÁMKA: Systém hodností je založený na hodnostiach námorníctva Spojených štátov. Viac informácií o tomto systéme hodností Námorníctva Spojených štátov nájdete na adrese www.DefenseLink.mil

↑ Hore