D√īstojn√≠cke hodnosti Pozemsk√Ĺch s√≠l - hviezdne lońŹstvo

Gener√°l
Gener√°l - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
NajvyŇ°Ň°ia veliaca hodnosŇ• d√īstojn√≠ka Pozemsk√Ĺch s√≠l s hodnosŇ•ou medzi 1 a 5 hviezdińćkami. Gener√°l, ktor√Ĺ vel√≠ celej flotile je oslovovan√Ĺ "Title", ale nie hodnosŇ•ou admir√°l. HodnosŇ• admir√°la neexistuje.
  Jedna hviezdińćka: Brig√°dny gener√°l
  Dve hviezdińćky: Gener√°lmajor
  Tri hviezdińćky: Gener√°lporuńć√≠k
  Ň†tyri hviezdińćky: Full gener√°l
  P√§Ň• hviezdińćiek: Gener√°l lońŹstva (rezervovan√© len pre obdobie vojny)
Niektor√≠ gener√°li, ktor√≠ si udrŇĺuj√ļ velenie na hviezdnej lodi, ako napr√≠klad gener√°l Hague, maj√ļ gener√°lsku hviezdu kr√≠Ňĺom cez alebo vsaden√ļ do kapit√°nskych p√°sok.
Kapit√°n
Kapit√°n - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
Veliaca hodnosŇ• d√īstojn√≠kov Pozemsk√Ĺch s√≠l s opr√°vnen√≠m veliŇ• vlastnej hviezdnej lodi, z√°kladni alebo vojensk√©mu zariadeniu. V√Ĺkonn√≠ kapit√°ni m√īŇĺu tieŇĺ veliŇ• flotil√°m alebo skupin√°m transport√©rov. Rovnak√° hodnosŇ• v Arm√°de a pechote Pozemsk√Ĺch s√≠l je plukovn√≠k.
Komandér
Komand√©r - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
Veliaca hodnosŇ• d√īstojn√≠kov Pozemsk√Ĺch s√≠l s opr√°vnen√≠m veliŇ• vojensk√©mu zariadeniu, zvyńćajne umiestnen√Ĺ na poz√≠cii v√Ĺkonn√©ho alebo prv√©ho d√īstojn√≠ka v hierarchii velenia na palube lodi. Rovnak√° hodnosŇ• v Arm√°de a pechote je podplukovn√≠k.
Veliteńĺ
Veliteńĺ - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
Veliaca hodnosŇ• d√īstojn√≠kov Pozemsk√Ĺch s√≠l s opr√°vnen√≠m v√Ĺkonn√©ho alebo prv√©ho d√īstojn√≠ka v hierarchii velenia na palube lodi. Rovnak√° hodnosŇ• v Arm√°de a pechote je major.
Poruńć√≠k
Poruńć√≠k - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
D√īstojn√≠cka hodnosŇ• vojaka z povolania na akejkońĺvek vesm√≠rnej lodi alebo z√°kladni. Rovnak√° hodnosŇ• v Arm√°de a pechote je kapit√°n.
MladŇ°√≠ poruńć√≠k
MladŇ°√≠ poruńć√≠k - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
D√īstojn√≠cka hodnosŇ• vojaka z povolania na akejkońĺvek vesm√≠rnej lodi alebo z√°kladni. Rovnak√° hodnosŇ• v Arm√°de a pechote je nadporuńć√≠k.
Podporuńć√≠k
Podporuńć√≠k - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
NajniŇĺŇ°ia d√īstojn√≠cka hodnosŇ• vojaka z povolania na palube akejkońĺvek vesm√≠rnej lodi alebo z√°kladni. Rovnak√° hodnosŇ• v Arm√°de a pechote je podporuńć√≠k.
Pr√°porńć√≠k
Pr√°porńć√≠k - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
NajvyŇ°Ň°ia d√īstojn√≠cka hodnosŇ• odvedenca s rozp√§t√≠m od W-1 do W-4 pre n√°morn√≠ctvo, W-1 aŇĺ W-5 pre arm√°du, pechotu a bezpeńćnosŇ•.
Odvedenec
Odvedenec - Hviezdne lońŹstvo Pozemsk√Ĺch s√≠l:
ńĆlen pos√°dky m√° niekońĺko Ň°arŇĺ√≠, v rozp√§t√≠ od E-1 do E-9. Napr√≠klad: E-1 = Starman (vojak), E-5 = podd√īstojn√≠k druhej triedy (serŇĺant), a E-9 = hlavn√Ĺ veliaci podd√īstojn√≠k n√°morn√≠ctva (serŇĺantmajor pechoty).
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak velenia flotily
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak veliaceho d√īstojn√≠ka
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak Ň°tandardn√©ho person√°lu
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak lek√°rskeho person√°lu
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak person√°lu bezpeńćnosti
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak pilotov
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak vedeck√©ho a technick√©ho person√°lu
Odznak
SluŇĺobn√Ĺ odznak Ň°peci√°lnych oper√°ci√≠
FARBA UNIFORMY
N√°morn√≠ctvo Pozemsk√Ĺch s√≠l nos√≠ modr√© uniformy. Arm√°da nos√≠ hned√©, zatiańĺ ńćo pechota nos√≠ zelen√© a bezpeńćnostn√© sily nosia Ň°ed√© uniformy.

POZN√ĀMKA: Syst√©m hodnost√≠ je zaloŇĺen√Ĺ na hodnostiach n√°morn√≠ctva Spojen√Ĺch Ň°t√°tov. Viac inform√°ci√≠ o tomto syst√©me hodnost√≠ N√°morn√≠ctva Spojen√Ĺch Ň°t√°tov n√°jdete na adrese www.DefenseLink.mil

↑ Hore