Podobnosť medzi seriálmi Babylon 5 a Deep Space 9

Deep Space Nine
"Star Trek: Deep Space Nine"

Babylon 5 bol vytvorený J. Michael Straczynským, ktorý naplánoval seriálu s piatimi sériami od začiatku, vytvoril preklenujúci sa príbeh napísaný do najmenších detailov už od začiatku. V tom čase zvažoval Paramount vytvorenie tretej série Star Trek, ponúkol JMS seriál Paramountu. Ten ho zamietol, pretože bol trochu podobný ich ranným konceptom toho, z čoho bol nakoniec Deep Space Nine. JMS sa nakoniec podarilo predať seriál PTEN ako televízny film, ktorý si viedol v ratingoch tak dobre, že súhlasili s natočením seriálu. B5 a DS9 spolu odštartovali vlnu úspešných, tzv. Syndicated, seriálov, medzi ktoré patria Hercules, Xena a množstvo imitátorov, dokonca aj "Gene Roddenbery' Earth: Final Conflict". Avšak, keď začali UPN a sieť WB skupovať mnoho nezávislých UHF staníc, ktoré mali tieto "syndicated", bol B5 zrušený po štvrtej sérii, kým káblová sieť TNT neodkúpila seriál a súhlasila s natočením piatej série výmenou za EXLUZÍVNE práva na prvé štyri série. TNT tiež produkovalo niekoľko televíznych filmov, ako aj spin-off seriál "Crusade". Avšak osobné nezhody medzi JMS a Ted Turnerom (majiteľom TNT, ktorý chcel seriál zmeniť na Baywatch vo vesmíre) viedli k tomu, že bol seriál po trinástich epizódach zrušený.

Vopred sa ospravedlňujem fanúšikom ST: DS9 za niektoré možné nezrovnalosti, keďže som tento seriál ešte nevidel (celý), bral som niektoré údaje z anglických stránok

# Oba seriály sú pomenované po stanici vrátane jednej číslice v názve

# Oba seriály mali premiéru v roku 1993

# Obaja kapitáni začínali ako slobodní velitelia prenasledovaní nedávnym konfliktom

# V oboch seriáloch došlo k použitie geneticky vytvorených chorôb proti špecifickej rase (Changeling, ľudia) za účelom kontroly alebo genocídy

# Vojna v oboch seriáloch končila zničením domovského sveta útočníkov

B5: Babylon 5 je vesmírna stanica na kraji ľuďmi ovládaného vesmíru, skonštruovaná po zničujúcej vojne ako miesto stretnutia pre diplomatické vyjednávania za účelom zabráneniu budúcich vojen.
DS9: Deep Space 9 je vesmírna stanica na kraji federáciou ovládaného vesmíru, prekrstená po zničujúcej vojenskej okupácii, aby udržiavala mier a zabránila vzniku budúcich konfliktov.

B5: Kapitán Sinclair aj kapitán Sheridan hrali kľúčové postavy v Pozemsko-Minbarijskej vojne odohrávajúcej sa 10 rokov pred začiatkom seriálu.
DS9: Majorka Kira aj šéf O'Brien bojovali vo vojne Federácie proti Cardassii odohrávajúcej sa niekoľko rokov pred začiatkom seriálu.

B5: Prvý dôstojník je žena pevnej vôle, komandérka Susan Ivanová, ktorá je ruská židovka a ktorá má na starosti "Hlas hnutia odporu", keď sa Babylon 5 odtrhne od Zeme. V nedávnom konflikte stratila člena rodiny.
DS9: Prvým dôstojníkom je žena pevnej vôle, majorka Kira Nerys, Bajoranka a bývalá teroristická bojovníčka za slobodu. V nedávnom konflikte stratila člena rodiny.

B5: Minbarijský vodca Dukhat zomrel pri incidente, ktorý rozpútal dva roky trvajúcu Pozemsko-Minbarijskú vojnu.
DS9: Cardassijský Gul Dukat je bývalý veliteľ DS9 ešte pod cardassijským velením, ktorý hral dôležitú úlohu vo vojne s Dominionom.

B5: Centauri opätovne menili strany počas Vojny s Tieňmi.
DS9: Cardassiani a Breen opätovne menili strany počas vojny s Dominionom.

B5: Vo Vojne s Tieňmi museli predstavitelia Babylonu 5 vytvoriť alianciu z mnohých súperiacich rás, aby zachránili celú galaxiu pred jej dobytím Tieňmi, tajomnou a prastarou rasou, ktorá sa dokázala zneviditeľniť.
DS9: Vo vojne s Dominionom museli predstavitelia Deep Space 9 vytvoriť alianciu z Romulanov, Klingonov a Federácie, aby zachránili celý Alfa kvadrant pred dobytím Dominionom, ktorí boli vedení Zakladateľmi, tajomnou a prastarou rasou, ktorá dokázala meniť tvar.

B5: Na konci prvej série odchádza bývalý kapitán a stanica dostáva nového kapitána kvôli zápletke, tento čin bol plánovaný od začiatku.
DS9: V polovičke seriálu je k posádke pridaný Worf, v zúfalej snahe zvýšiť ratingy. Najchabejším zámerom je vysvetliť to, rovnako ako to, čo robil Worf späť na Enterprise v dvoch filmoch vydaných počas vysielania seriálu.

B5: V polovici seriálu dostáva kapitán Sheridan k dispozícii "WhiteStar", prototyp malej, rýchlej, veľmi obratnej, ťažko vyzbrojenej lode s minbarijskou aj vorlonskou technológiou. Je špeciálne navrhnutá na boj s loďami Tieňov.
DS9: V polovici seriálu dostáva kapitán Sisko k dispozícii "USS Defiant", prototyp malej, rýchlej, veľmi obratnej, ťažko vyzbrojenej lode s romulanskou technológiou maskovania. Je špeciálne navrhnutá na boj s loďami Borgov a je použitá v boji s Dominionom.
(Tu možno ale postrehnúť určitý rozdiel, pretože WhiteStar sa objavila v tretej sérii B5 vysielanej v 1995 a išlo o prvú loď z celej flotily; Defiant sa objavil už v roku 1994 a išlo o problematický prototyp s hŕstkou sesterských lodí.)

B5: Vorloni sa Narnom, Ľuďom, Minbariom a ostatným rasám zjavujú ako Anjeli, pretože s nimi manipulovali počas ich histórie a chystali ich na nadchádzajúcu vojnu s Tieňmi. Celá Vojna s Tieňmi je v skutočnosti boj medzi Tieňmi a Vorlonmi.
DS9: Proroci sa pred Bajoranmi vydávali za bohov, a na konci vojny s Dominionom záležalo Prorokom na boji s Pa' Wraith.

B5: V epizóde "Into the Fire", sa Vorloni a Tiene zjavili Sheridanovi a Delennovej ako obrazy ľudí, ktorých poznali a prejednávali s nimi filozofiu slobodnej vôle.
DS9: V epizóde "The Emissary", sa Proroci zjavili Siskovi ako obrazy ľudí, ktorých poznal a prejednávali s ním filozofiu času.

B5: Vo Vojne s Tieňmi používali Tiene aj Vorloni spojencov a mladšie rasy ako bábky v boji medzi sebou.
DS9: Vo vojne s Dominionom používalo Dominium Cardassianov a Breen ako bábky, zatiaľ čo Federácia sa snažila vytvoriť federáciu s Klingonmi a Romulanmi.

B5: Uštipačný šéf bezpečnosti Michael Garibaldi mal pestrú minulosť a neskôr v seriáli zradil svojich druhov a spolupracoval (nepriamo) s Tieňmi, potom však prelomil kontrolu mysle a znova sa stal kladnou postavou.
DS9: Uštipačný šéf bezpečnosti konstábl Odo pracoval pre Cardassianov a neskôr v seriáli zradil svojich druhov a spolupracoval s Dominionom, potom však pomohol Federácii poraziť Dominion.

B5: Centaurský veľvyslanec Londo Mollari začínal ako komická postava, stal sa zlosynom a skončil ako tragický hrdina.
DS9: Cardassian Gul Dukat začínal ako zlosyn, stal sa komickou postavou a nakrátko hrdinom a znova skončil ako zlosyn.

B5: Náboženstvá Minbariov, Draziov, Centaurov, Narnov, a ostatných mimozemských rás boli dôležitými faktormi v zápletke.
DS9: Náboženstvá Bajoranov, Klingonov, a ostatných mimozemských rás boli dôležitými faktormi v zápletke.

B5: Vorloni zasahovali do evolúcie mnohých rás vytvorením telepatov ako zbraní proti Tieňom.
DS9: Zakladatelia vytvorili prostredníctvom genetického inžinierstva rasy ako Vorta a Jem Hadar, aby im slúžili ako vojaci a diplomati v ich dobyvateľských vojnách.

B5: Po Vojne s Tieňmi, Vorloni aj Tiene opustili galaxiu a odišli za "Okraj" a v poslednej epizóde seriálu sa k nim pridáva aj kapitán Sheridan.
DS9: Po vojne s Dominionom sa Zakladatelia stiahnu späť do Gama kvadrantu na druhej strane galaxie a v poslednej epizóde seriálu sa k nim pridáva konstábl Odo.

B5: Kapitán Sheridan bol fanúšikom baseballu.
DS9: Kapitán Sisko bol fanúšikom baseballu.

B5: Priateľka kapitána Sinclaira, Carolyn Sykes, bola kapitánkou nákladnej lode.
DS9: Priateľka kapitána Siska, Kasidy Yates, bola kapitánkou nákladnej lode.

B5: Kapitán Sinclair sa nakoniec stal náboženským symbolom (Valen), ktorý naplnil proroctvo.
DS9: Kapitán Sisko sa nakoniec stal náboženským symbolom, ktorý naplnil proroctvo.

B5: V seriáli bola postava idealistického doktora Franklina s tajomstvom (zaangažovanosť v Podzemí)
DS9: Idealistický doktor v seriáli, Julian Bashir, mal tiež tajomstvo (genetické vylepšenia)

B5: Ďalšia postava v seriáli, Delennová, sa musela vyrovnať nielen so svojim mimozemským pôvodom, ale aj s prijatými ľudskými vlastnosťami získanými prerodom.
DS9: Worf sa takisto musel vyrovnať so svojim mimozemským pôvodom a prijatými ľudskými vlastnosťami, ktoré získal už odmalička výchovou medzi ľuďmi.

B5: Najväčší nepriateľ ľudstva, Minbarijská federácia, sa v priebehu seriálu stala silným (aj keď občas problematickým) spojencom Pozemskej aliancie.
DS9: Najväčší nepriateľ ľudstva, Klingonská ríša, sa v priebehu seriál stala silným (aj keď občas problematickým) spojencom Federácie.

B5: V seriáli možno nájsť zlovestné organizácie fungujúce vo vnútri ľudskej vlády, konkrétne Bureau 13, ale aj Nightwatch.
DS9: V seriáli sa nachádza zlovestná organizácia vo vnútri ľudskej vlády, Sekcia 31.

B5: Na konci prvej série je Michael Garibaldi, často označovaný ako "muž na všetko", zradený zástupcom pri pokuse o vraždu.
DS9: Na konci prvej séria je Miles O'Brien, často označovaný ako "muž na všetko", zradený asistentom pri pokuse o vraždu.

B5: Centaur Vir Cotto, atašé z egocentrickej kultúry, ktorého zásady sú "ľudskejšie" než tie v jeho kultúre, je kvôli nim považovaný medzi členmi svojej rasy za úbohého . Napriek tomu sa na konci seriálu stáva vodcom svojej rasy.
DS9: Fereng Rom, pomocník z egocentrickej kultúry, ktorého zásady sú "ľudskejšie" než tie v jeho kultúre, je kvôli nim považovaný medzi členmi svojej rasy za úbohého . Napriek tomu sa na konci seriálu stáva vodcom svojej rasy.

Niekoľko "podobností" z reálneho života, ako perlička na záver:

B5: Neskôr opúšťa seriál Ivanová, pretože herečka sa chcela venovať filmovej kariére. Rýchlo je vytvorená nová a podobná postava, ale zápletka je prepracovaná tak, aby to vyzeralo trochu rozumne.
DS9: Neskôr opúšťa seriál Jadzia Dax, pretože herečka sa chcela venovať filmovej kariére. Je vybraná nová herečka, ktorá ma prebrať jej úlohu a na vysvetlenie je narýchlo vytvorená slabá zmena zápletky.

B5: V seriáli si často ako hosť zahral Walter Koenig, ktorý hral Chekova v originálnej sérii člena posádky USS Enterprise.
DS9: O'Brien aj Worf boli členmi posádky USS Enterprise, a postavy z TNG sa v seriáli objavili ako hostia v minimálne jednej epizóde.

B5: Ženu kapitána Sheridana hrala Melissa Gilbert, žena v skutočnom živote Bruce Boxleitnera, ktorý hral kapitána Sheridana. Ich svadobná fotka zo skutočného života sa objavila v niekoľkých epizódach na stole kapitána Sheridana ako jeho svadobná fotka. Takisto Jerry Doyle, ktorý hral Michaela Garibaldiho, bol ženatý s Andreou Thompson, ktorá hrala Taliu Wintersovú prvé dve série v seriáli.
DS9: Keď Nana Visitor, ktorá hrala majorku Kiru otehotnela s Alexanderom Siddingom, ktorý hral Juliana Bashira, jej tehotenstvo bolo vsunuté do zápletky, ale ako dieťa Milesa a Keiko O'Brienovcov. Takisto jedna z producentiek bola vydatá za Patricka Stewarta, ktorý hral kapitána Picarda, ten sa ako hosťujúca postava objavil v dvoch epizódach.

B5: Tri epizódy boli režírované Stephen Furstom, ktorý hral Vir Cotta v seriáli, a dve epizódy režíroval Adam Nimoy, syn Leonard "Spock" Nimoya.
DS9: Niekoľko epizód režírovali rôzni herci, z DS9 aj TNG.

↑ Hore