Zberateľská kartová hra - Príprava na hru

Úprava herného balíčku

Pre každú rasu, za ktorú si želáte hrať, si možno budete chcieť pripraviť jedinečný herný balíček. Vybrať si zo všetkých kariet vo vašej zbierke, každý z herných balíčkov bude obsahovať len vybraté karty; pamätajte, že niektoré karty lepšie fungujú v kombinácii s inými a že niektoré karty nie sú daným rasám povolené.
Dobrým spôsobom ako začať budovať balíček je vybrať si jednu alebo viac špecifických kariet agendy a potom si vybrať ostatné karty založené na tom, ako dobre budú podporovať vašu agendu(y). Na počet kariet v hernom balíčku neexistuje žiadny limit.
Ale na každý postavený balíček platia určité obmedzenia:

 • každý balíček musí mať minimálne 45 kariet
 • môžete mať max. 3 kusy jednej karty
 • musí obsahovať aspoň jedného Počiatočného veľvyslanca

Niekoľko tipov na vytvorenie balíčka...

 • najskôr si vyberte kartu Počiatočného veľvyslanca
 • potom si vyberte aspoň jednu kartu Agendy
 • ďalej odstráňte všetky karty, ktoré patria do rovnakého typu karty rasy inej ako váš Počiatočný veľvyslanec
 • vyberte si karty postáv, hlavne z rasy vášho veľvyslanca alebo neutrálnej. Zahratie kariet postáv z inej rasy bude vyžadovať dvojnásobok vplyvu uvedeného na karte.

Skôr než sa pustíte do hry, budete potrebovať niekoľkých protivníkov. Vaši protivníci budú potrebovať svoj vlastný balíček kariet rasy inej, než za ktorú plánujete hrať vy (ibaže by ste používali pravidlá Alternatívnej frakcie (Alternate Faction)). Ak máte zavedenú hernú skupinu, v ktorej sú hráči s vlastnými balíčkami B5 CCG, tak sa môžete pustiť do hry. Ak nie, možno by ste si chceli pripraviť viac než jeden balíček, aby vaši priatelia, ktorí ešte nemajú vlastné balíčky, mohli použiť jeden z vašich, keď ich naučíte ako hrať. Tento prístup má ďalšiu výhodu v tom, že vám dáva šancu vidieť vaše balíčky v akcii z pohľadu protivníka. Je to skvelý spôsob ako získať nápady na vylepšenie balíčkov skôr, než s nimi začnete hrať vy.

Výber rasy

Keď už máte pripravený balíček a dohovorenú skupinu na hranie, musí si ďalej každý hráč vybrať rasu, za ktorú chce hrať. Žiadni dvaja hráči nemôžu hrať za rovnakú rasu v tej istej hre, iba ak by ste používali pravidlá alternatívnej frakcie. V prvej edícii B5 CCG sú na výber štyri hrateľné rasy: Pozemská aliancia, Centaurská republika, Minbarijská federácia a Narnský režim. Rozšírenie Veľká vojna (Great War) pridalo Ligu nezávislých svetov ako piatu "rasu".
Výber rasy určí vášho veľvyslanca a počiatočnú úroveň napätia vašej rasy voči ostatným rasám. Mnohé karty, hlavne karty flotily a miesta, môžu byť zahrané len určitými rasami. Samozrejme zistíte, že je ľahšie najímať na podporu vašej frakcie členov vlastnej rasy.
Pozemská aliancia: Ako ľudský veľvyslanec zastupujete Pozemskú alianciu, nováčika na galaktickom javisku, ktorý teraz hrá v jeho záležitostiach hlavnú úlohu. Ľudský veľvyslanec takisto velí Babylonu 5 a je tiež predsedom politického orgánu známeho ako "Koncil rás" (viď hlasovanie).
Minbarijská federácia: Ako veľvyslanec Minbarijskej federácie ste členom starej a veľmi duchovnej rasy. Máte väčšie znalosti a lepšiu technológiu, s ktorou pomáhate svojim (často záhadným) záležitostiam.
Narnský režim: Ako veľvyslanec Narnského režimu ste sa narodil v plazom podobnej rase, ľahko vyprovokovateľnej k boju, a príliš často obeťou centaurského útlaku. Bojachtivá povaha a nadradená schopnosť vydržať útrapy vám pomôže vybojovať pre svoj dlho trpiaci ľud slobodu, česť a pomstu.
Centaurská republika: Ako veľvyslanec Centaurskej republiky ste symbolom dekadentnej a upadajúcej ríše - až doteraz. Využijete zradu najvyššej úrovne na zvrátenie tohto rozpadu a privediete svoju rasu k jej bývalej sláve.
Liga nezávislých svetov: Zatiaľ čo jednotlivo sú slabší, zjednotená Liga reprezentuje rozmanitú a narastajúcu galaktickú silu.

Vaše počiatočné karty

Každý hráč si vyberie na počiatku štyri karty, radšej než si ich ťahať náhodne:

 • jedna karta musí byť karta počiatočného veľvyslanca
  RasaMeno karty
  Pozemská alianciaJeffrey Sinclair
  Centaurská republikaLondo Mollari
  Minbarijská republikaDelennová
  Narnský režimG'Kar
  Ligapozrite špeciálne pravidlá Ligy
 • ostatné tri karty by nemali byť rovnakého typu - nemali by ste mať viac než jednu ďalšiu postavu, jednu flotilu a jednu agendu, napríklad.

Miešanie a sekanie

Všetci hráči dôkladne zamiešajú svoje balíčky a umožnia protivníkovi seknúť ich balíček.

Príprava hracieho poľa

Hracie pole je oblasť medzi hráčmi, kde sa bude hra hrať. Najprv si vyložte jednu sledovaciu listinu s nehrateľnými silami stranou nahor medzi hráčov. Každý hráč by mal mať tiež vlastnú sledovaciu listinu. Tieto listiny sa budú používať na sledovanie vplyvu hlavných nehrateľných síl ako aj na sledovanie nepokojov v každej rase a napätia voči iným rasám.

Hracia plocha

Potom by mali všetci hráči vyložiť kartu svojho počiatočného Veľvyslanca pred ostatných.
V priebehu hry, keď sú zahrané karty Dôsledku so stálym účinkom, by mali byť položené pod ovplyvnenú kartu tak aby bolo vidno názov karty alebo ak ich je veľa, tak naľavo od karty, ktorú ovplyvňujú. Riadok vedľa Veľvyslanca je známy ako Vnútorný kruh (Inner Circle) vašej frakcie. Akékoľvek nové postavy povýšené do vnútorného kruhu by mali byť umiestnené vpravo od vášho Veľvyslanca, aby oznamovali svoj stav. Karty agendy by mali byť umiestnené naľavo od vášho veľvyslanca a akékoľvek ďalšie zahrané karty so stálym účinkom by mali byť položené naľavo od hráčovej agendy.
Nové karty postavy, skupiny, miesta alebo flotily sú zahrané do riadku pod vašim veľvyslancom. Karty v tomto riadku sa nazývajú Podporné karty (Supporting cards). Takéto karty sú považované za súčasť vašej frakcie. Ale postavy v tomto druhom riadku nie sú považované za súčasť Vnútorného kruhu vašej frakcie. Podporné karty môžu byť počas hry povýšené do Vnútorného kruhu.

Nastavenie žetónov napätia

Sledovať vzťahu (status tracker) má niekoľko riadkov okienok na sledovanie vzájomného napätia vašej rasy k ostatným. Nižšie číslo v každom prípade predstavuje nižšiu úroveň nepriateľstva medzi rasami, zatiaľ čo vysoké číslo hovorí o veľkom hneve a napätí.
Na začiatku hry začína napätie medzi Narnmi a Centaurmi na 4, medzi Ľuďmi a Centaurmi na 1, medzi Ľuďmi a Minbarijmi na 3 a všetky ostatné napätia začínajú na 2 (počiatočné úrovne napätia pre každú rasu sú uvedené na sledovacej listine. Hoci napätie medzi dvoma rasami navzájom začína na rovnakej úrovni, môžu sa v priebehu hry tieto napätia začať líšiť (čiže ľudské napätie voči Minbariom môže ale nemusí zostať rovnaké ako minbarijské napätie voči Ľuďom). Niektoré karty sa odkazujú na "vzájomné napätia" (mutual tensions), v takom prípade sa myslí napätie každej rasy voči iným. Iné len zvyšujú, napríklad, vaše napätie proti inej rase; v takomto prípade sa vaše napätie voči inej rase mení, ale ich voči našej sa nemení.
Napríklad, napätie ľudí voči Minbariom (a Minbariov voči ľuďom) začína na 3. Karta, ktorá "zvyšuje ľudsko-minbarijské vzťahy" spôsobí nárast oboch na 4. Ďalšia karta, ktorá znižuje " napätie ľudí voči Minbarim" vráti napätie ľudí späť na 3, ale minbarijské napätie voči ľuďom zostáva 4.
Okrem toho by si mal každý hráč označiť svoj počiatočný nepokoj na "1". Nepokoj predstavuje verejný alebo/a vládny odpor k akciám hráčovej frakcie.
Napätie a nepokoj majú rozsah od 1 do 5. Akýkoľvek efekt, ktorý by zvýšil napätie a nepokoj nad 5 ho namiesto toho zvýši len na 5; a akýkoľvek efekt, ktorý by znížil napätie a nepokoj ho zníži len na 1.

Nastavenie žetónov vplyvu

Každý hráč by si mal teraz zobrať štyri žetóny a umiestniť ich nad svojho Veľvyslanca. žetóny predstavujú počiatočné hodnotenie Vplyvu každej frakcie. Kedykoľvek hráč použije počas ťahu vplyv, mal by sa spotrebovaný vplyv presunúť na miesto pod veľvyslancom. Nejde o trvalú spotrebu vplyvu. Na začiatku každého ťahu sa vplyv spotrebovaný v predchádzajúcom ťahu obnoví presunutím žetónov spotrebovaného vplyvu späť na miesto nad veľvyslancom. Všimnite si, že "spotrebovanie" a "obnovenie" vplyvu je niečo úplne iné ako jeho "získanie" alebo "stratenie". Každý "získaný" vplyv trvalo zvyšuje hodnotenie vplyvu frakcie, tj. celkový počet žetónov dostupných na spotrebovanie. Prejavuje sa to umiestnením ďalšieho žetónu nad kartu veľvyslanca frakcie. A naopak, na označenie "straty" vplyvu by mal byť z hry odstránený jeden žetón, prednostne z hráčom spotrebovaného vplyvu alebo potom z dostupného vplyvu nad kartou veľvyslanca. Hodnotenie vplyvu frakcie by nikdy nemalo klesnúť pod tri.
Teraz by ste mali tiež umiestniť štyri žetóny na sekcie vplyvu Babylonu 5, Tieňov a Vorlonov na stránke sledovanosť vzťahu.

Zmeny vplyvu

Keď je hráčovo hodnotenie vplyvu zmenené jednorazovou udalosťou, napríklad udalosťou, konfliktom alebo iným aktivovaným efektom, hráč zvyčajne "získa" alebo "stratí" vplyv. Keď frakcia získa jeden vplyv, hodnotenie vplyvu frakcie sa zvýši o jedno a nový vplyv je okamžite dostupný na použitie. Niektoré karty môžu zmeniť alebo zvrátiť takýto druh efektu. Hráčove hodnotenie vplyvu môže byť tiež zmenené priamo počas prebiehajúceho efektu v hre. Napríklad efektom niektorých postáv a vylepšení. Keď sa tak stane, je hodnotenie vplyvu zmenené a bonus získava okamžitý efekt (akoby bol efekt získaný alebo stratený). Avšak tento druh úpravy v hodnotení vplyvu je prebiehajúci efekt a preto je ťažšie ho prerušiť. Priama zmena v hodnotení vplyvu nie je "získanie" alebo "strata".
Napríklad: Dave, John, Paul a Ran vykonávajú svoje ťahy. Dave rotuje postavu na vybudovanie vplyvu. John sponzoruje Kha'Mak, ktorý počas svojho pobytu v hre zvyšuje Johnove hodnotenie vplyvu o 1. John vyhodí (purge!!!) znamenie Osudu (Destiny Mark) a zahrá Krátkodobé ciele (Short Term Goals), čo mu umožní získať +1 vplyv. Ran teraz zahrá (Trivial Gains), ktorá obráti zisk vplyvu vykonaný v rovnakom ťahu. Ran nemôže zamerať Davea, keďže budovanie vplyvu je chránená akcia, ktorá priamo mení jeho hodnotenie vplyvu. Takisto nemôže zamerať Johna, pretože kým je Kha'Mak v hre, poskytuje bonus; je to pretrvávajúci efekt, ktorý priamo mení jeho hodnotenie vplyvu, nie jednorazový zisk. Zameria preto Paula, ktorého karta udalosti bola jedinečnou udalosťou a Paulov jednorazový zisk je preč.
Keď hráč získa dočasný vplyv (vrátane schopnosti použiť "dodatočný vplyv"), môže byť tento vplyv použitý v ťahu na sponzorovanie nových kariet, zaplatenie za udalosti, nákup kariet na konci ťahu a pod. Ale dodatočný vplyv nemení hodnotenie vplyvu frakcie. To znamená, že nie je prevoditeľný, nemožno ho stratiť a nezapočítava sa do víťazstva. Napríklad: (A Moment of Beauty) poskytuje hráčovi 3 dodatočné (dočasné) body vplyvu, ktoré môžu byť použité v nasledujúcom ťahu. Tento vplyv nemôže byť prevedený a nemení nikoho hodnotenie vplyvu alebo sily.

Začiatok hry

Hra teraz začína v poradí iniciatívy. Keďže všetky karty sú "Pripravené" a nikto nepoužil žiadny Vplyv, začína sa s prvým kolom Konfliktu. Hráč s najnižšou iniciatívou môže prvý vyhlásiť konflikt.

Zdroj: B5 CCG pravidlá 1.3b

↑ Hore