Vorlonské impérium

Vorlonské impérium
Meno: Vorlon Prime
Umiestnenie: neznáme
Hviezda: Vorlon
Systém: neznámy
Družice: neznámy počet
Vek: neznámy
Teplota: neznáma
Hmotnosť: neznáma
Rotácia: neznáma
Obežná doba: neznáma

Starobylá, mocná, záhadná; všetky tieto slová popisujú mocnú mimozemskú rasu známu ako Vorloni. Ako prví dokázali cestovať hyperpriestorom približne 1 000 000 rokov pred Kristom a sú časťou galaktickej generácie Titánov známych ako Prví. Po tisíce rokov Vorloni a ostatní Prví vládli tejto galaxii. Nakoniec, keď tieto starobylé rasy pokročili tak ďaleko, ako len mohli v tejto časti vesmíru, odišli za galaktickú obruč preskúmať celý vesmír.

Vorloni, jedni z najmladších Prvých, verili v koncept logiky a poriadku. Ich spoločnosť je na nich silne založená, a sú presvedčení, že len prostredníctvom logiky, poriadku a vnútorného usporiadania možno dosiahnuť absolútnu harmóniu. Toto presvedčenie však nebolo zdieľané ostatnými Prvými, obzvlášť Tieňmi.

Medzi Vorlonmi, Tieňmi, Chodcami a mnohými ďalšími rasami, ktoré tvorili Prvých sa vyskytlo niekoľko vojen. Pod vedením Lorienovej mimozemskej rasy, prvými vnímajúcimi formami v našej galaxii, sa tieto vojny zvyčajne končili mierovými rokovaniami.

Všetky aktuálne dostupné informácie naznačujú, že väčšina týchto Prvých opustila našu galaxiu približne pred 10 000 rokmi, po obrovskej vojne, ktorá takmer viedla k zničeniu všetkých začínajúcich rás na mladších svetoch. Tak sa Prví rozhodli, že sa stali príliš veľkými a silnými, než aby zostali v domovskej galaxii a rozhodli sa preskúmať zvyšok vesmíru.

Niektorí z týchto bohov si zvolili zostať vzadu, ale nezaujímať sa o záležitosti novozačínajúcich rás objavujúcich sa naprieč galaxiou mliečnej dráhy. Tak bolo rozhodnuté, že dvaja z Prvých zostanú vzadu aby dozerali na nové rasy v celej galaxii. Dve rasy, Vorloni a ich starodávny súperi Tiene, sa dobrovoľne prihlásili prebrať úlohu galaktických strážcov.

Napriek faktu, že ich dve presvedčenia boli v priamom rozpore navzájom, rozhodli sa tieto dve rasy, že odložia svoje rozdiely a budú sa starať o mladšie rasy tak dobre, ako sa staral Lorien o nich. Tak dve najväčšie sily odložili svoje spoločenské rozpory a súhlasili, že sa budú starať o mladšie rasy najlepšie, ako dokážu.

Spočiatku bola medzi radikálne rozdielnymi učebnými systémami Tieňov, Vorlonov a niekoľkých zvyšných Prvých udržiavaná rovnováha prostredníctvom prísnych pravidiel a zákonov. Ako plynuli storočia, veci sa zmenili. Tiene začali učiť svoju vieru v chaos a podnecovali rasy k bojom medzi sebou ako aj s ich vesmírnymi susedmi.

Ako odpoveď na tieto kroky Tieňov, začali Vorloni manipulovať s rasami na genetickej úrovni, v snahe priblížiť mladšie rasy vývojovo nim. Uprostred týchto genetických úprav zmanipulovali Vorloni mladšie rasy, aby ich videli ako anjelské stvorenia, používajúc svoje telepatické schopnosti na skrytie pravej podoby pred týmito zmanipulovanými rasami. Prostredníctvom týchto činov boli Vorloni schopní riadiť vnímanie mladších rás.

Niektoré vorlonské záznamy naznačujú, že tie rasy, ktoré si osvojili učenie Tieňov začali vyvolávať chaos naprieč vesmírom. V snahe rozšíriť svoje slovo medzi rasami, o ktoré sa zaujímali Vorloni, začali Tiene vojny medzi svojimi nasledovníkmi a rasami, o ktoré sa starali Vorloni, v ich trvalej snahe oddeliť slabých od silných.

Zhrození krokmi Tieňov zaútočili Vorloni na odvekého nepriateľa a tak sa zase konala veľká vojna. Storočia ubiehali a vojny medzi Tieňmi a Vorlonmi pretrvávali. Tentoraz však, na rozdiel od vojen v minulosti, bolo cieľom dvoch supermocností nechať za seba bojovať svojich žiakov, v snahe dokázať či sú lepší Vorloni alebo Tiene. Posledná Veľká vojna pre tisíc rokmi bola tak krutá, že Vorloni boli nútení požiadať pri potlačení postupu Tieňov ostatných Prvých.

A tak starí bohovia bojovali po boku mladších rás vo vojne s Tieňmi a ich žiakmi. Ako následok vojny tu nebol žiadny úplný víťaz, ktorý by rozhodol či mali pravdu Tiene alebo Vorloni. Takmer všetky mladšie rasy, ktoré sa zapojili do vojny, boli úplne zničené. Len niekoľko rás, ako napríklad Minbariovia, prežili poslednú Veľkú vojnu.

Napriek týmto obrovským stratám pokračovali Vorloni a Tiene v hádke. Po zistení týchto otrasných krokov Vorlonov a Tieňov sa zostávajúci Prví, ako napríklad Chodci zo Sigmy 957, prerušili všetky vzťahy s oboma rasami na tak dlho, kým budú pokračovať v ich malichernom konflikte.

Keď Tiene odišli do ich tisícročného odlúčenia, začali Vorloni opäť manipulovať s DNA mladších rás v celej galaxii, pripravujúc sa tak na ďalšiu vojnu s Tieňmi. V pozemskom roku 2250 opäť začal filozofický konflikt medzi Vorlonmi a Tieňmi.

Tiene, pracujúce pomaly a systematicky, sa pokúsili oklamať rasy, aby začali bojovať medzi sebou a so svojimi susedmi. Ako vždy dosiahli veľký úspech. Nanešťastie sa Vorloni a ich preživšie deti Minbariovia takisto začali pripravovať na nastávajúcu vojnu.

V roku 2261 vojna vrcholila, keď sa Vorloni rozhodli, že Tiene rozšírili svoj vplyv až príliš, než aby to aj naďalej Vorloni trpeli. Tak začali Vorloni ničiť celé svety, aby očistili vesmír od vplyvu Tieňov. Vojna vyvrcholila v polovici roku 2261, kedy kapitán John Sheridan a minbarijská veľvyslankyňa Delennová s pomocou Loriena (niekdajšieho učiteľa a vodcu Vorlonov a Tieňov) boli schopní presvedčiť oboch Prvých, že mladšie rasy sú pripravené stáť na vlastných nohách. Keď ich presvedčili, bitka v systéme Coriana VI skončila a všetci Prví spolu s Lorienom odišli za Obruč.

Vorlonská domovská planéta Vorlon Prime zostala na rozdiel od Z'Ha'Dumu nedotknutá, čo chcelo využiť mnoho rás, aby sa dostalo k technológii vyspelých Vorlonov. Žiadna z expedícií sa však nevrátila, až sa potvrdilo, že planéta je zamínovaná. Len Lyta Alexandrová, "najvyspelejšia zbraň" Vorlonov poznala pravdu - planéta odkryje svoje tajomstvá, až keď budú mladšie rasy na ne pripravené.

↑ Hore