L'Lort Mi-Ma-Ti

L'Lort
Rasa: LLort
Domovská planéta: Vartas
Známe kolónie: žiadne
Aliancie: Medzihviezdna aliancia
Spoločenské zriadenie: Feudálne
Vojsko: neznáme - verí sa, že majú len niekoľko stoviek lodí
Technológia: slnečná / hviezdna

Civilizácia Llort je mladá, má len 1 500 rokov. Llorti žijú pod zemou v zhotovených, labyrintu podobným mestám, pretože povrch ich domovského sveta Vartas je skalnatý a neschopný udržať väčšinu foriem života. Je všeobecne považované za zázrak, že Llorti vôbec existujú, vzhľadom na nepriateľské podmienky na ich domovskom svete, čo niektorých viedlo k špekuláciám, že Llorti nie sú pôvodom z planéty Vartas.

Vláda Llortov je feudálnej povahy a žije z llortskej prirodzenej agresivity a nezávislej povahy. Moc danej rodiny alebo jednotlivca pochádza zo zložitých sérií sledu oddaností a ktorá dokonca vlastní väčšinu moci po väčšinu času je známa ako Mi-Ma-Ti a vedie ich provinciu alebo územie. Vernosť, ktorá dáva Mi-Ma-Ti jej/jeho autoritu sa stále mení. Vzhľadom na tento fakt je vláda Llortov vždy v stave zmätku, hraničiac s úplným zrútením. V súčasnosti sa v New Vegas uzatvárajú stávky "12 ku 1", že sa vláda Llortov do dvadsiatich rokov úplne položí a "3 ku 1", že skončí do konca 23. storočia.

Tento interný spor tiež nepriaznivo ovplyvnila Medzihviezdna aliancia, keď s Llortmi prerušila obchodné dohody a tiež zmluvy a obnoví ich, až keď nová Mi-Ma-Ti získa moc.

Táto zmätkovo riadená forma myslenia sa rozšírila do každého aspektu života Llortov vrátane náboženstva. Pre Llortov nie je nezvyčajné zmeniť náboženskú vieru niekoľkokrát za život tak, že príjmu náboženskú vieru toho, kto má v danej dobe v oblasti moc.

V sociálnej štruktúre Llortov sú veľké rozdielnosti. Vládne malá elita menej vykonávajúca zmeny a meniaca základnú moc vlády Llortov. V Llortskej spoločnosti je celkom veľká stredná trieda, ale nižšie triedy prevyšujú spojenú elitu a strednú triedu takmer osem ku jednej.

Spory a vojny medzi súperiacimi domami sú na domovskom svete Llortov časté a vojenská služba je ako taká obľúbeným povolaním a vojaci sa tešia jednému z najstabilnejších povolaní na Vartase.

Muži a ženy sú v Llortskej spoločnosti považovaní za rovných a hoci majú Llorti svoju vlastnú unikátnu verziu manželstva, je manželstvo zvyčajne len o niečo viac než politické rokovanie používané k udržaniu moci a titulu.

Llorti sú dobre známi pre ich veľmi zvláštne spoločenské chovanie. Sú skupinou potkanov, triediacich, zbierajúcich a udržujúcich obrovské množstvo čačiek a somarín. To nie je samo o sebe tak nezvyčajné, vzhľadom na fakt, že Llorti často ukradnú všetko čo chcú.

Hodnota objektu má pre Llortov malý význam, proste si zoberú, čo chcú, pretože to majú radi alebo preto, že to považujú za zaujímavé. V Llortskej spoločnosti nie je krádež považovaná za zločin. Pokiaľ Llort ukradne niečo inému Llortovi a je prichytený, okradnutý Llort jednoducho požiada o vrátenie veci. Predmety sú láskavo vrátené a tým je celá vec vybavená.

Vzhľadom na túto zvláštnu spoločenskú výstrednosť si Llorti získali povesť zlodejov, ktorá je naozaj zaslúžená. Llorti samozrejme nevidia nič zlého na tom, že si zoberú čo chcú a neustále nechápu, prečo ostatní robia taký rozruch okolo krádeže. Napokon, veci nie sú brané kvôli zisku, ale aby ich proste mali. Súčasný vojenský veliteľ Babylonu 5, kapitánka Elizabeth Lochleyová to môže potvrdiť, keďže sa jej spodné prádlo z nejakého dôvodu stalo hlavnou položkou túžieb medzi návštevnými llortskými hodnostármi a obchodníkmi. Sám veliteľ bezpečnosti na Babylon 5 Zack Allan zatkol 27 Llortov pokúšajúcich sa vniknúť do kapitánkinej ubykácie v roku 2267 a v ďalších jedenástich prípadoch bolo vidno, že Llorti uspeli v získaní ich vytúženej koristi.

Hoci je ich domovský svet rozdelený vojnou a vnútorným sporom, nie sú hlavnými hráčmi v oblasti medzigalaktických vojen. Ich feudálne založená vláda a rozlomená spoločnosť zabraňuje Llortom zjednotiť sa pod spoločnou vlajkou, Llorti strávia viac času bojovaním medzi sebou, než aby rozširovali svoje impérium.

Hoci ťažko opancierované, sú lode Llortov pomalé, dokonca i podľa štandardov Pozemskej aliancie a Narnov. Ich zbrane sotva stačia na planetárnu obranu, jediným dôvodom, prečo sa Llorti nestali predmetom invázie je nízka strategická hodnota Vartasu. Technológia Llortov je prekvapivo nízka, medzihviezdne lety poznajú už asi 100 rokov a stále sú ostatnými rasami považovaní len za zaostalcov s technológiou na solárnej úrovni. Väčšina z technologických pokrokov Llortov je prispôsobená na pokračovanie rozširovania ich ťažobných operácií a konštrukcie ich podzemných miest.

↑ Hore