Pak'ma'ra

Pak'ma'ra
Rasa: Pak'ma'ra
Domovská planéta: Melat
Známe kolónie: žiadne
Aliancie: Drazi - Medzihviezdna aliancia
Spoločenské zriadenie: Individualizmus
Vojsko: neznáme - pravdepodobne niekoľko stoviek lodí
Technológia: hviezdna

Civilizácia Pak'Ma'Ra existuje asi 2,000 rokov a od svojho prvého kontaktu s mimozemskými rasami sa zmenila len veľmi málo. Do prvého kontaktu s mimozemšťanmi uznávali seriózny život meniaci ich pohľad na galaxiu. Tvárou v tvár masívnemu prílivu nových myšlienok, z ktorých niektoré dokázali pochopiť, sa Pak'Ma'Ranci začali nesmierne zaujímať o rôzne rasy, kultúry a myšlienky nájdené medzi hviezdami.

Po dlhej diskusii počas Pak'Ma'Ranského pravidelného päťročného stretnutia na ich domovskom svete Melat, sa Pak'Ma'Ranci rozhodli objavovať všetko čo môžu o fascinujúcom vesmíre, ktorý leží za ich domovským systémom. Desaťtisíce Pak'Ma'Rancov opustili svoj domovský svet a odleteli do podivného vesmíru, ktorý im bol predstavený. Pak'Ma'Ranskym cieľom bolo jednoducho pozorovať ostatné rasy a zhromažďovať nové myšlienky, s ktorými by sa podelili s celou Pak'Ma'Ranskou spoločnosťou.

Keď sa ostatné rasy po prvý krát skontaktovali s Pak'Ma'Ra, zistili, že nikdy nemajú svojho vodcu dvakrát, ako keby termín "vodca" pre nich nič neznamenal. Odkedy Pak'Ma'Ranci veria, že každý je rovnaký a rôzny, môže hocikto, kto si želá hovoriť za celú rasu. Žiadny predstaviteľ Pak'Ma'Ra nemôže hovoriť za všetkých Pak'Ma'Rancov, pokiaľ tak nie je rozhodnuté alebo to nie je dané za cieľ po dohodnutí sa všetkých Pak'Ma'Rancov. Mnoho častí vlády spolu rokuje so špecifickými zoskupeniami medzi Pak'Ma'Ra, ktoré prijali na vyjednávania, a ktoré ostatné skupiny Pak'Ma'Rancov uznávajú.

V Pak'Ma'Ranskej spoločnosti nie sú manželstvá, len "pomyslené partnerstvá", ktoré môžu byť mužské alebo ženské a na konci sú o niečo viac než blízki priatelia. Väčšina Pak'Ma'Rancov vedie individuálne, izolované existencie.

Pretože poznajú medzihviezdne lety len asi 80 rokov, nie sú Pak'Ma'Ra veľmi technologicky vyspelí. Väčšina z ich vesmírnej flotily sa skladá zo starých lodí kúpených od Draziov. Technológia Pak'Ma'Ra je predsa len veľmi pokročilá, majú systémy na kryštalickom základe podobné centaurským a minbarijským energetickým zdrojom. Je to pravdepodobne dané faktom, že tieto dve rasy boli prvými, s ktorými Pak'Ma'Ranci nadviazali vzťahy. Pak'Ma'Ranci sústreďujú väčšinu svojej technológie na transport a komunikáciu - ísť na iný svet a podeliť sa o vedomosti s ostatnými Pak'Ma'Rancami.

↑ Hore