Gaim Intelligence

Gaim
Rasa: Gaim
Domovská planéta: N'chak'fah
Známe kolónie: žiadne
Aliancie: Medzihviezdna aliancia
Spoločenské zriadenie: Monarchia
Vojsko: neznáme - verí sa že majú najmenej tisíc lodí
Technológia: hviezdna

Gaimovia pochádzajú z planéty známej ako N'chak'fah, s hustou atmosférou, ktorá úplne zatemňuje tejto hmyzoidnej rase pohľad na hviezdy. Bez znalosti toho, čo leží z oblohou nad nimi Gaimovia nesnívali o vesmírnych letoch alebo o tom, čo leží za ich domovským svetom.

Spokojní so svojím životom a záležitosťami súťaží na N'chak'fah šesť kráľovských domov medzi sebou navzájom. Vláda je založená na prísnej monarchii, kde má Kráľovná absolútnu moc nad jej poddanými, kráľovské domy Gaimov zúrivo bojujú o vládu nad ich svetom. Ich konflikty sú medzi najkrutejšími zaznamenanými v Lige, boje podobné Studenej vojne medzi kráľovskými domami nikdy nekončia. Gaimovia boli rozštiepeným svetom s očividne žiadnou nádejou na zjednotenie.

To všetko sa zmenilo pred približne päťdesiatimi pozemskými rokmi, keď sa Narnský režim pokúsil napadnúť domovský svet Gaimov. Narni hľadajúci svet technologicky natoľko zaostalý, že by sa dal dobyť a využiť v ich odvetnej vojne proti Centauskej republike verili, že N'chak'fah bude ľahký cieľ. Veľmi preveľmi sa však zmýlili.

Keď sa Narni stretli tvárou v tvár Gaimom v otvorenom boji, boli ich sily zničené. Ich hustá atmosféra robila ďalekonosné plazmové zbrane takmer nepoužiteľné (v tom čase hlavná narnská vesmírna zbraň) a Narni boli nútení čeliť Gaimom podľa gaimských pravidiel pozemného boja.

Po prvý krát v gaimskej histórii sa rozdelené kráľovské domy Gaimského domovského sveta zjednotili, aby odvrátili pokus Narnského režimu o vpád. Geneticky upravení bojovní trúdi zmasakrovali narnských vojakov a bojovému hmyzu bola daná moc strieľať na húfy narnských stíhačiek a rozsievať smrť v členitom teréne N'chak'fah.

Narni vidiac, že pokračujúca vojna s Gaimským svetom bude problémovejšia než užitočnejšia, stiahli svoje sily a presunuli ich na slabšie ciele. Ich pokus o inváziu ale zanechal na gaimský ľud hlboký dopad, pretože teraz videli, že hrozba môže prísť práve tak z hviezd, ako od nepriateľských vlád ich domovského sveta.

Tvárou v tvár hrozbe invázie od vonkajších síl ukončili Kráľovné tisíce rokov trvajúce otvorené nepriateľstvo a pustili sa do zhromažďovania čo najviac informácií o potenciálnych hrozbách z hviezd. To nakoniec viedlo Gaimské kráľovné k rozhodnutie, že kontakt s ostatnými rasami je nutný k bezpečnosti ich sveta a k prežitiu.

Na jednanie s mimozemšťanmi gaimské kráľovné vedome zmanipulovali genetický materiál v ich vajciach, aby vytvorili nový druh Gaima - trúda triedy veľvyslanec. Po prvý krát v zaznamenanej histórii ich planéty skombinovali gaimské kráľovné svoje genetické materiály a vytvorili Gaima schopného reprezentovať celú gaimskú spoločnosť a všetky kráľovské domy N'chak'fah.

Ako hmyzia kolónia, celý život Gaimského domovského sveta sa točí okolo služby Kráľovnej, ktorá kladie desaťtisíce vajec denne a je schopná geneticky zmanipulovať svoje vajcia na vytvorenie akejkoľvek formy Gaima potrebnej úľom, či už je to robotník, vojak alebo vysoko inteligentný vedec. Poslušnosť kráľovnám je absolútna je zakorenenou časťou každého gaimského genetického kódu.

Gaimská spoločnosť je úlohovo orientovaná na jedinca, kde každý vytvorený Gaim vykonáva v úli svoju špecifickú úlohu. Keď sa vyžadujú nové úlohy, sú vytvorené nové typy trúdov, ktoré plnia úlohy potrebné k udržaniu bezpečia a pozitívnej súdržnosti úľu. Gaimovia sa ako takí vyvíjajú extrémne rýchlo. Trúdi v gaimskej spoločnosti sa pohybujú v rozpätí od veľmi inteligentných až po biomechanických robotníkov bez rozoznateľného IQ.

Vzhľadom na fakt, že sú Gaimovia vo vesmíre relatívne novou mocnosťou s len nepatrnou znalosťou vesmírnych letov, je prevažná väčšina gaimskej flotily zložená zo starých centaurských krížnikov, zachránených markabských lodí a starých brakirijských nákladných lodí. Gaimovia sa však rýchlo vyvíjajú investujúc väčšinu ich planetárnych zdrojov na vytvorenie veľmi vyspelých bojových lodí, orbitálnych dokov a zbraňovej technológie.

Gaimskí pozemní bojoví trúdi sú najdivokejší vojaci v známom vesmíre. Vzhľadom na genetické úpravy konkrétne pre vojenský konflikt si s týmito divokými bojovníkmi neradno zahrávať, ako sa mohli presvedčiť Narni. Aby získali peňažné prostriedky potrebné k vývoju nových technológií, prenajímajú gaimské kráľovské domy svoje pozemné vojsko ako žoldnierov.

V súčasnosti tvorí hlavnú časť exportu Gaimov biologický materiál, konkrétne biologické počítače, vyspelé drogy a smrtiace biozbrane. Gaimovia sú nesporne vodcami v biologickej vede a hoci sú ich mechanické a vesmírne vedy pozadu za mnohými rasami, táto medzera sa začína rýchlo uzatvárať.

↑ Hore