Centaurské Vznešené rody

Spoločenské usporiadanie Centaurskej republiky má dlhú kultúrnu tradíciu v dedičnom práve vo forme Vznešených rodov; silných zložených rodinách, ktoré ovládajú pôdu, majetky a často dôležité informácie. Najsilnejšie z nich tvoria Centaurum.

Rod Arlineas
známi členovia:
Arlineas

Rod Cotto
Kedysi pomerne vedľajší hráč medzi Veľkými rodmi, Rod Cotto by sa časom dostal k moci, viacmenej prekvapivo vďaka blízkemu vzťahu Vira Cotto s Londo Mollarim.
známi členovia:
Vir Cotto
Senna Refa
Kiron Maray
Aria Tensus (možno svadbou s Kiron Maray)

Rod Davo
Postavenie Rodu Davo na kráľovskom dvore bolo odkúpené od Rodu Miro.

Rod Dei
V roku 2262 bol Rod Dei porazeným domov, okradnutým o moc a peniaze.
známi členovia:
Shiri Dei

Rod Drusella
Počas Druhej centaurskej okupácie Narny bol Lord Drusella poverený vedením genetických čistiacich program vymyslených Lordom Refom.
známi členovia:
Lyndisty Drusella

Rod Jaddo
Rod Jaddo bol rešpektovaným centaurským rodom a dlhodobým spojencom Rodu Mollari. V roku 2259 si rod vytvoril v politických kruhoch mnoho nepriateľov, najmä Lorda Refu a jeho stúpencov, kvôli jeho zjavnému anti-expanzívnemu postoju. Čoskoro Refa usporiadal pred Centaurom rezolúciu označujúcu ho za zradcu. Vodca rodu, Urza Jaddo, bol nútený vyhľadať pomoc Rodu Mollari, ale ten bol nanešťastie spojencom Refu. Aby zachránil česť rodu, vyzval Urza Londa Mollariho na Morago. Svojou obetou umožnil Rodu Jaddo prejsť pod ochranu Rodu Mollari.
známi členovia:
Urza Jaddo
Marilya Jaddo
Lyssa & Luc Deradi (Urzova neter a synovec jeho mladšej sestry)
Senna (dávny sluha)

Rod Kiro
Starý a urodzený rod, ktorý upadol v nemilosť po strate Oka a Bitke o Nu'Shok.
známi členovia:
Lord Kiro
Lady Ladira

Rod Milifa
V roku 2275 bol Rod Milifa jedným z najmocnejších a najvplyvnejších rodov v celom Centaure.
známi členovia:
Milifa
Throk Milifa

Rod Miro
Rod Miro bol vznešenou rodinou so starou krvou. Avšak v roku 2262 mal nedostatok peňazí a jeho pozícia na kráľovskom dvore bola predaná Rodu Davo pred mnohými rokmi.
známi členovia:
Delasi Miro

Rod Mollari
Patrili k nemu oba cisári, Mollari I a Londo Mollari. V roku 2259 sa členmi Rodu Mollari stali preživší členovia Rodu Jaddo.
známi členovia:
Mollari I
Londo Mollari
 Timov
 Daggair (rozvedení v 2259)
 Mariel (rozvedení v 2259)
Carn Mollari
Andillo Mollari
Dunseny
Nasledujúci členovia boli adoptovaní z Rodu Jaddo v roku 2259 podľa pravidiel Morago:
Marilya Jaddo
Lyssa Deradi
Luc Deradi
Senna

Rod Refa
V čele rodu bol Lord Antono Refa a išlo o jeden z najprestížnejších a najmocnejších rodov. Upadol do nemilosti po smrti Antona Refu na narnskom domovskom svete a po odhalení jeho úlohy vo vražde Ministerského predsedu Malachiho.
O mnoho rokov neskôr sa Antonova dcéra Senna vydala za cisára Vir Cotta.
známi členovia:
Antono Refa
Celes Refa
Senna Refa (prijatá do Rodu Mollari pred svadbou do Rodu Cotto)

Rod Tavari
Rod Tavari je výrobcom zbraní a vlastní zariadenia na Orbitálnych lodeniciach Hevaria na Tolonius VII.

Rod Tikane
známi členovia:
Tikane

Rod Xarmov
Výrobca komerčných lodí s vlastnými zariadeniami na Orbitálnych lodeniciach Hevaria na Tolonius VII.

Rod Yson
známi členovia:
Yson

↑ Hore