Drazi Freehold

Drazi
Rasa: Drazi
Domovská planéta: Zhabar
Známe kolónie: Shambah III, Zagros VII Drathun II, Drathun IV, Heptharg III, Výskumná kolónia Fendamair, Stanica Mokafa
Aliancie: Hyach - Yulu Ingyo - Pak'Ma'Ra
Spoločenské zriadenie: Oligarchia
Vojsko: neznáme - verí sa, že majú tisíce lodí, ale málo veľkých bojových lodí - väčšinou ide o ľahké krížniky a delové lode
Technológia: hviezdna

Drazijská civilizácia existuje zhruba 3000 štandardných rokov a je jednou z najsilnejších v Lige nezávislých svetov. Draziovia majú skupinovo orientovanú sociálnu štruktúru, kde rivalita medzi rozdielnymi skupinami riadi drazijskú ekonomiku a vedy. Osobitné postavenie v drazijskej spoločnosti závisí na tom, ako dobre on/ona slúži skupinám, ku ktorým patrí. Drazijská spoločnosť je mužsky orientované patriarchálne spoločenstvo a hoci neexistujú prekážky brániace drazijským ženám získať moc, často sa tejto ambícii vyhýbajú a preferujú rodinné povinnosti. Draziovia patria najmä do strednej triedy s len malými odchýlkami v nižšej a vyššej triede.

Vládnucim orgánom Drazi Freehold je Shadak. Shadak je rada vytvorená z piatich zástupcov, každý reprezentujúci jedno z piatich odvetví drazijskej rasy. Títo zástupcovia sú volení raz za päť pozemských rokov, kedy sa celá drazijská spoločnosť rozdelí na dva nepriateľské tábory a bojujú aby vybrali, ktorá strana bude dominantná ďalších päť rokov. Na rozdiel od iných bojov videných u ostatných rás, draziovia nebojujú medzi sebou z politických, spoločenských, náboženských či ekonomických dôvodov. Určenie, do ktorej strany budú draziovia zaradení pri boji Shadak je rýdzo náhodné.

Keď nadíde čas zvoliť nových vodcov, každý drazi si vyberie z veľkého sudu buď fialovú alebo zelenú šerpu. To rozdelí drazijskú kultúru na dva nepriateľské tábory a tieto dve strany na seba útočia navzájom. Väčšinou nie sú útoky smrtiace, stačí, aby drazi zostal ležať na zemi zakrvácaný a v bezvedomí, čím víťaz dokáže, že je silnejší. Strana, ktorá po skončení piatich cyklov získa viac víťazstiev, určí zo svojej skupiny nových členov Shadaku. Len čo spor Shadak skončí, z draziov sa opäť stane jednotný ľud. Tento zvláštny rituál je založený na Veľkej vojne, ktorá viedla k zjednoteniu piatich odvetví drazijskej spoločnosti pred niekoľkými stovkami rokov.

Draziovia sú často považovaní za bojovnú rasu, čo ale nie je úplne presné. Hoci je pravda, že musí každý drazijský muž stráviť aspoň tri roky v armáde, draziovia so svojimi susedmi väčšinou nebojujú, a obvykle si to nechávajú pre seba. Vzhľadom na drazijskú, od prírody agresívnu, povahu je ich vojsko na štandardy Ligy veľmi dobre vybavené a efektívne.

Drazijské vojsko je symbolom vojnovej tradície, ktorá pretrváva takmer 3000 rokov. Drazijské Sun Hawk, ich bojové krížniky triedy A, sú rýchle a obratné útočné krížniky majúce na svoju relatívne malú veľkosť značnú palebnú silu. Drazijske stíhačky známe ako Sky Serpent sú najlepšími v Lige a sú takmer také dobré ako stíhačky triedy Arrora Starfury Pozemskej aliancie.

Navzdory všeobecnej mylnej predstave sú draziovia naozaj technologicky veľmi pokročilí - lepší než narni či ľudia. Draziovia poznajú medzihviezdne lety takmer 400 štandardných rokov a ich zbrane a vesmírna technológia je úžasná. Slnečná energia je používaná k napájaniu väčšiny drazijskej technológie, dokonca viac než jadrové štiepenie. Jedným z najpôsobivejších príkladov je slnečná stanica Jakalte - orbitálna stanica na slnečnú energiu, ktorá sa pýši solárnymi panelmi s dĺžkou takmer 12 míľ.

Navzdory ich relatívne vysokému technologickému stupňu boli draziovia brzdení svojou blízkosťou k Centaurskej republike, ktorá obklopuje takmer celý drazijský vesmír. Vďaka tomuto prísne limitovanému obchodu a vzhľadom na extrémny nedostatok zásob Quantia 40 na ich území, majú draziovia veľmi málo lodí s nezávislými skokovými možnosťami.

V drazijskej kultúre sú tri hlavné druhy náboženstva. "Thrazda" je dominantnou vierou drazijskej spoločnosti. thrazda je známa ako "Cesta bojovníka", vojenský kódex, ktorý zahŕňa uctievanie slnka a hviezd. "Kri Maru", "Dieťa slnka" je náboženstvo, ktoré získava popularitu. Na rozdiel od Thrazdy je to mierne náboženstvo, zdôrazňujúce mierumilovnú kooperáciu medzi všetkými vnímajúcimi bytosťami. Hlavným božstvom tohto náboženstva je Droshalla a je zrejme ťažko ovplyvnené vorlonmi. Posledným praktizovaným náboženstvom je "Chayar" - Azúrová cesta. Chayar je kultové náboženstvo s mystickým nádychom, ktoré zdôrazňuje individuálny rozvoj prostredníctvom štúdia a napodobňovaním drazijských legiend.

Ďalšie náboženstvo, v ktoré sa verí je "Veľký tvorca", viera, že to vedomá myšlienka vytvorila vesmír a táto vyššia sila stvorila nebo, hviezdy a planéty. Táto náboženská viera pochádza z jedného sveta podrobeného starou Centarskou republikou a bola zakázaná pred sto rokmi.

Počas ich vojny s centaurmi v rokoch 2259-60 stratili draziovia takmer všetky kolónie. Niekoľko z týchto kolónií opäť získali , keď sa centaurovia stiahli, keď Tiene začali útočiť na brakirijký vesmír. Keď v roku 2262 vypukla vojna medzi Medzihviezdnou alianciou a Centaurskou republikou, draziovia sa postavili do predných línií konfliktu. Po porážke centaurov získali draziovia späť všetky stratené kolónie a dokonca získali svety, ktoré boli predmetom sporu s Centaurskou republikou. To pomohlo dramatickému rozvoju drazijských obchodných ciest, ktoré boli kedysi rušené silnou prítomnosťou centaurov po takmer šesť storočí.

Zo všetkých drazijských kolónií sú najcennejšie Shambah III, fendamairská výskumná kolónia a stanica Mokafa. Shambah III je najdôležitejším výrobným centrom tovarom Drazi Freehold, s rozsiahlou teraformáciou a pozemným/morským poľnohospodárstvom. Fendamair je drazijským primárnym vedeckým, výskumným a vojensko-priemyselným komplexom. Stanica Mokafa, ktorá leží v systéme Mokafa, je masívna orbitálna továreň umiestnená v poli asteroidov bohatom na nerasty.

↑ Hore