Kha'Ri

Vládnucim orgánom Narnského režimu je Kha'Ri, skladajúci sa z rôznych úrovní nazývaných "kruhy."

Kha'Ri bola vytvorená Narnmi po Prvej Centaurskej okupácii, približne v roku 2209.

Počas Druhej centaurskej okupácie Narny boli členovia Kha'Ri prenasledovaní, zatýkaní a/alebo popravení, s výnimkou G'Kara, ktorý sa nachádzal bezpečne na Babylone 5 v azyle udelenom Johnom Sheridanom.

Po odchode Centaurov z Narny v roku 2261 bola Kha'Ri zreformovaná, hoci najskôr bola rola jediného vodcu Režimu ponúkaná Občanovi K'Garovi. Neskôr v roku 2262 narástla popularita a status žijúcej náboženskej ikony do takých rozmerov, že členovia Kha'Ri trvali na jeho návrate na Narnu, aby buď vládom alebo oficiálne požehnal Kha'Ri aby vládla jeho menom. Zašli dokonca tak ďaleko, že požiadali o doručenie ich požiadavku hlavného lekára Medzihviezdnej aliancie, Dr. Franklina, a neskôr, keď G'Kar opäť odmietol, hrozili bojkotovaním Aliancie, kým ho jej vedenie nedonúti opustiť Babylon 5. Keďže stále odmietal stať sa idolom alebom láskavým diktátorom, opustil G'Kar Babylon 5, menoval za svojho nástupcu ako narnského veľvyslanca Ta'Lona a odletel za hranice známeho vesmíru.

Usporiadanie
Kha'Ri je zložená z ôsmych kruhov, každý so špecifickou funkciou a stupňom autority.

 • Prvý kruh: Vládnuci Kruh zložený z ôsmych Narnov vládne celému režimu vrátane všetkých kolónií a základní ako aj samotnej Narne.
 • Druhý kruh: Poradný kruh sa skladá z dvoch poradcov pre každého člena prvého kruhu, celkovo ich je teda šestnásť.
 • Tretí kruh: Diplomatický kruh zložený z dvanástich veľvyslancov, ktorí delia svoj čas medzi svoju veľvyslanecú pozíciu a zasadania Kha'Ri na domovskom svete.
 • Štvrtý kruh: Vojenský kruh zložený z najstarších generálov Narnských síl.
 • Piaty & Šiesty kruh: Pozostáva z kontinentálnych a regionálnych vlád z domovského sveta a vojenských vodcov základní a kolónií Režimu.
 • Siedmy & Osmy kruh: Vedecké kruhy sú zodpovedné za históriu a tradície narnského ľudu.

Známi členovia
(Pred narnskou kapituláciou v rok 2259)

 • Člen rady Ha'rok
 • Člen rady Du'Rog
 • Veľvyslanec G'Kar, Tretí kruh.
 • Člen rady Li'Dak, Piaty kruh
 • Člen rady Shu'Toth
 • Člen rady T'Bar, Prvý kruh.

(Po reformácii v roku 2261)

 • Člen rady Na'Farl, Prvý kruh.
 • Člen rady D'Paur , Prvý kruh.
 • G'Ryka, Prvý kruh.

Kolónie

 • Shi: Kolónia dobitá Centaurmi na konci Narnsko-Centaurskej vojny.
 • Dross: Kolónia dobitá Centaurmi na konci Narnsko-Centaurskej vojny.
 • Zok: Kolónia dobitá Centaurmi na konci Narnsko-Centaurskej vojny.
  Predpokladá sa, že po odchode Centaurov z Narny po jej druhej okupácii v 2261 boli tieto kolónie vrátené Narnom.
 • Hilak VII: Kolónia kedysi dobitá Dilgarmi. Počas invázie tu žila rodina Na'Toth vrátanej jej starého otca.
 • Kvadrant 14: Miesto kolónie do polovice roku 2259.
 • Kvadrant 37: Miesto vojenskej základne do konca roku 2258.
↑ Hore