Centaurská republika

History of Centauri Republic
Meno: Centauri Prime
Umiestnenie: tretia planéta
Hviezda: Centauris
Systém: celkom 7 - 4 pevných, 3 plynné
Družice: 2
Vek: 5.2 miliárd rokov
Teplota: 14 stupňov Celzia
Hmotnosť: 1.001 gravitačnej váhy
Rotácia: neznáma
Obežná doba: 624.9 dní

Meno Centauri sa nosí v našej galaxii s veľkým bremenom. Zo všetkých mladších rás, okrem Minbariov, je Centaurská republika najstaršou vesmírom cestujúcou rasou s bohatou históriou a mimoriadne dobre zdokumentovanou minulosťou. Niet slova, ktoré by sa dalo použiť na opis Centaura. Pýcha, bezcitnosť, čestnosť, brutálnosť; všetky tieto slová opisujú Centaurov.

Centaurský domovský svet, Centauri Prime, obieha okolo hviezdy na vzdialenej strane súhvezdia Centaurus, približne 70 svetelných rokov od slnečnej sústavy a asi 75 svetelných rokov od Babylonu 5*. Priemerná doba cestovania z Babylonu 5 na Centauri Prime je štyri štandardné dni, približne dvakrát tak dlho ako cesta na Zem.*

Okolo pozemského roku 3000 pred našim letopočtom bol centaurský domovský svet pohltený vojnou. Technologický stupeň bol rovnaký ako pri založení Ríma, bytosti dnes známe ako Centauri boli vo vojne s inou vnímajúcou formou života na ich svete. Táto rasa sa nazývala Xon a jej ľud bol brutálny asi tak ako neandertálci na Zemi, silnejší než normálny centaur ale nie tak inteligentný. Podľa centaurských záznamov boli Xonovia chýbajúcim článkom, ktorý sa vyvinul na inom kontinente a nevymrel. Podľa centaurských výrazov boli Xonovia len o niečo viac než zvieratá, ktoré sa naučili hovoriť. Xoni so svojimi barbarskými spôsobmi mlátili svoje centaurské príbuzenstvo okolo seba vždy, keď sa im naskytla príležitosť.

Väčšinou bola medzi Centaurmi a Xonmi len malá interakcia, len niekoľko pohraničných vojen, keď sa každá rasa pokúšala získať jedlo z cudzieho územia. Hoci brutálni Xoni neboli veľmi chytrí, ukázali sa ako strašný protivník a boli schopní pri niekoľkých príležitostiach donútiť Centaurov ustúpiť. Spočiatku boli hranice územných plôch a oceánov pod kontrolou Xonov, izolujúc ich tak od normálnych Centaurov. Ako obe rasy rástli a rozširovali sa, prišli čoskoro do trvalého konfliktu.

Keď Centauri vstúpili do historického obdobia podobného renesancii, okolo pozemského roku 647 pred našim letopočtom, ich technológia a vládnuca štruktúra začali rásť. Vynašli spôsob ako preplávať veľké vzdialenosti a vyrábať nástroje a zbrane oveľa lepšie než Xoni, postavili veľké mestá, ktoré hučali obchodom, kultúrou a umením. Vidiac centaurskú prosperitu ako hrozbu, Xoni začali napadať a vykrádať centaurské dediny. Avšak Centauri boli schopní zahnať Xoni späť a mnohých zajať ako otrokov. To sa neskôr ukázalo pre časť Centaurov ako smrtiaca chyba.

Používajúc kontakty za hradbami slávneho centaurského mesta Yandantrio, boli Xoni schopni zorganizovať povstanie otrokov. Keď vzbúrení otroci vytvorili zmätok za múrmi slávneho mesta, Xonská armáda zaútočila a zmocnila sa mesta. Keď sily zo susedného mesta Viddaro dorazili, naskytol sa im strašný pohľad. Mesto Yandantrio, veľké asi ako Benátky na Zemi, bolo úplne zničené. Na ceste k zrúcaninám mesta boli na koloch nabodané hlavy tisícok Centaurov a vo vnútri mesta našli centaurskí vojaci každého z pôvodnej dvojmiliónovej populácie mŕtveho.

Volanie urážky postihlo všetkých Centaurov ako vietor. V časoch veľkej prosperity Xoni znovu dokázali, že centaurský ľud nebol pred ich barbarským hnevom v bezpečí. Xoni, nadšení svojim víťazstvom, začali masívnu kampaň za zničenie svojich centaurských príbuzných. Najskôr vďaka prorokovi Xoni zúrivo porážali Centaurov v bitke za bitkou, ničiac každú centaurskú dedinu a mesto, ktoré im stáli v ceste.

Neschopní udržať Xonské útoky, Centaurovia reagovali s odplatou. Xoni uspeli tam, kde neuspeli roky diplomacie, a to zjednotiť veľké rody Centaurov. Tak začali tisícročná vojna medzi Centaurmi a Xonmi. Vojna medzi nimi zúrila po celé stáročia. Straty na oboch stranách boli veľké, čo spôsobil vznik Centaurského Festivalu života. Festival bol pre všetkých zámerom a zmyslom, oslavou na konci centaurského roku, kde sa všetci Centaurovia obzerali a oslavovali, že NIE sú jednými z mnohých mŕtvych.

Nakoniec v pozemskom roku 511 n.l. boli Xoni vyhubení z povrchu centaurskej planéty. Historici uvádzajú, že centaurská populácia mala na začiatku Centaursko/Xonskej vojny približne 800 miliónov obyvateľov. V dobe porážky Xonov, čo bolo z veľkej časti vďaka centaurskému vynálezu strelného prachu, bola populácia zredukovaná len na šesť miliónov Centaurov.

Porážka Xonov dala vznik súčasnej triednej štruktúre modernej centaurskej spoločnosti. Centaurské rodiny, ktoré najviac bojovali a mali najviac preživších sa zjednotili v mieri a vzájomnom rešpekte. Potom sa stali veľkými rodmi Centaurov. Táto nová vláda šľachticov vytvorila Centaurum, miesto, kde sa všetci šľachtici stretávali a robili politiku.

Uznajúc potrebu jedného vodcu na zjednotenie a vládnutie všetkým rodom Centaura, šľachtici ustanovili vodcu z najsilnejšieho rodu Cisárom. Cisár bol spoločenský a duchovný vodca Centaurskej republiky, ktorého múdrosť bola väčšia ne všetkých ostatných...dokonca aj keď to nebolo úplne jasné.

S porážkou Xonov začali Centaurovia obrovský program rekonštrukcie. Medzi hlavné starosti Centaura patril nízky počet preživších Centaurov. Tak sa rozmnožovanie stalo základným záujmom novej centaurskej vlády. S touto myšlienkou nariadil prvý Cisár, že žiadny centaurský muž nesmie byť nikdy bez ženy. Monogamný vzťah postavil mimo zákon a rozkázal ženám centaurskej spoločnosti, aby sa vydali a mali deti. Toto nariadenie bolo úplne prijaté, dokonca aj medzi ženami Centauria, čo viedlo k tomu, že sa žena v centaurskej spoločnosti stala druhoradým občanom, o niečo viac než majetok. Bolo to nutné zlo, pokiaľ mal centaurský ľud prežiť.

Do pozemského roku 1121 vstúpila Centaurská republika do Priemyselného veku, dosiahnuc technologickú úroveň rovnajúcu sa Zemi na začiatku 20. storočia. V tom čase mala centaurská spoločnosť zhruba dve miliardy ľudí a politiky bola veľmi podobná ako dnes. Centaurovia pomaly postupovali od Priemyselného veku do Atómového a Informačného veku. Vedecký vývoj bol oveľa pomalejší než na Zemi, hlavne kvôli absencii väčších vojenských konfliktov na Centauri, konfliktov, ktoré na Zemi vedcov podnecovali.

V pozemskom roku 1249 sa na centaurskej nočnej oblohe objavilo jasné svetlo a navžd zmenilo osud Centaurskej republiky. V tom čase dosiahli Centaurovia technologický stupeň podobný Zemi v polovici dvadsiateho prvého storočia. Postavili orbitálne vesmírne stanice, navštívili mesiace a uskutočnili prvé pokusné kroky na kolonizáciu ostatných planét ich slnečnej sústavy.

Nakoniec vyšlo najavo, že svetlo videné na oblohe nad Centauri Prime bolo v skutočnosti mimozemské plavidlo, ktoré sa zrútilo na planétu. Ktorej rase patrilo nie je známe, avšak treba poznamenať, že to bolo v čase, kedy Minbariovia a niekoľko dnes už vyhynutých rás začalo viesť vojnu proti Tieňom. Loď, ktorá sa zrútila, patrila najskôr niektorej z rás bojujúcich na strane Vorlonov a bola zostrelená Tieňmi.

Centaurské výskumné tímy rýchlo vykopali zostrelenú mimozemskú loď a začali ju skúmať. Hoci bola predná sekcia úplne zničená a mimozemskí užívatelia vyparení, mnoho z primárnych systémov lode zostalo nedotknutých. V priebehu ďalších desiatich rokov Centaurovia preskúmali a spätne zostrojili každý kúsok technológie na palube mimozemského plavidla. Použijúc technológiu získanú preskúmaním mimozemskej lode boli Centaurovia schopní skočiť až do Hviezdnej doby.

V priebehu niekoľkých krátkych dekád kolonizovali Centaurovia takmer každú planétu v ich domovskom slnečnom systéme. Potom, keď zdokonalili dizajn skokových motorov potrebných k cestovaniu hyperpriestorom, začali Centaurovia prieskum mimo ich domovský systém. Prvá skoku schopná centaurská loď pomenovaná Vinkolii, po jednom z veľkých generálov Centaursko/Xonskej vojny, uskutočnila svoj prvý úspešný skok z mesiaca Centauri Prime k najvzdialenejšej centaurskej kolónii 11. februára 1273 pozemského času.

Čoskoro začali Centaurovia posielať lode mimo ich domovský systém, aby preskúmali galaxiu. Mnoho z ich prvých skokov bolo do vedľajších slnečných systémov a mŕtvych svetov, ale niektoré obsahovali živé svety s mnohými mimozemskými životnými formami. Ako Centaurovia skúmali, nenašli žiadnu rasu tak technologicky vyspelú ako boli oni a ani náznak po mimozemskej rase, ktorej plavidlo sa zrútilo na ich svete.

Keď stretli vnímajúce rasy, len s Xonmi ako svedectvom v jednaní s necentaurskými ľuďmi, vrátili sa Centaurovia k tomu, čo robili v minulosti - dobývaniu. Zhromaždili veľkú vojenskú flotilu a začali napadať a preberať kontrolu nad všetkými svetmi v ich blízkosti. Centaurovia mali technologickú prevahu a rýchlo ju využili a zmocnili sa mnohých svetov v priebehu niekoľkých týždňov. Niektorým ponúkli miesto v ich slávnej Republike a otvorene ich privítali. K týmto svetom boli Centaurovia viac než štedrí, ponúkajúc svojim novým služobníkom to najlepšie zo všetkého, čo mohla Republika ponúknuť. Tí, ktorí sa nepodrobili, boli dobytí a stali sa z nich otroci.

Nakoniec Centaurovia uskutočnili prvý kontakt s ostatnými mimozemskými rasami, medzi ktorými boli Dilgari a Minbariovia. Dilgari boli technologicky takmer na rovnakej úrovni, ale míňali zdroje vedením vojen proti zdanlivo mierumilovnej rase, ktorá sa bránila, Centaurovia sa teda ani o kontakt nepokúšali, inak by slúžili ako varovanie, a Dilgari by mohli ľutovať, že s nimi išli do vojny.

Minbariovia, hoci unavení z Centaurov a ich reputácie ako dobyvateľov, privítali Centaurov na ich svete. Po vojne s Tieňmi bolo mnoho vesmírom cestujúcich rás vyhladených alebo bombardovaním vrátených do temného stredoveku, zanechajúc tak Minbariom len málo rás, s ktorými by sa mohli spojiť.

V čase prvého kontaktu s Minbarijmi poznala Centaurská republika skokové schopnosti len osemdesiat rokov vďaka skúmaniu mimozemského plavidla, ktoré ich posunulo na technologickú úroveň lepšiu než mnoho ostatných rás v tejto časti galaxie. Pre porovnanie, Minbariovia boli vo vesmíre takmer štyristo rokov a skokové schopnosti mali len polovicu času.

Centaurovia si uvedomili, že vojnu s Minbarijmi teraz nemôžu vyhrať a začali skúmať novú oblasť...umenie diplomacie. Bolo jasné, že hoci silní, nie sú Centaurovia najsilnejšou rasou vo vesmíre a majú sa stále čo učiť. Tak sa Centaurovia začali pokúšať o vyjednávanie, obchodovanie ako aj o dobývanie. Po rokoch jednania v zákulisí a politického ignorovania v Centaure, zistili Centaurovia, že umenie diplomacie sa naučia veľmi ľahko.

V pozemskom roku 1695 boli Centaurovia známi ako Lev Galaxie, dosahujúc svoj politický, ekonomický a imperiálny vrchol. V tej dobe sa Centaurská republika skladala zo 127 slnečných systémov a celkovo 309 kolonizovaných svetov, efektívne kontrolujúc jednu štvrtinu celej galaxie. Tak rozľahlá a silná bola Centaurská republika, že dokonca ani Minbarijská federácia sa neodvážila vstúpiť jej do cesty. I keď stále technologicky lepší, Minbariovia nemohli so svojimi takmer neobmedzenými zdrojmi dúfať v zorganizovanie sily potrebnej k boju s centaurskou vojenskou mašinériou.

Po dve storočia Centaurovia vládli väčšine galaxie. Ale ako to už so všetkými veľkými impériami obrovskej rozlohy býva, Centaurovia zistili, že aj keď chcú, nemôžu byť všade, kde je ich potreba na stráženie, riadenie a chránenie ich rozľahlého vlastníctva. Pirátstvo začalo zastavovať centaurské zásobovacie linky, v Centauriu vládlo hašterenie, Koloniálni guvernéri plánovali spiknutia proti Cisárovi a civilné nepokoje si začali vyberať svoju daň.

Zatiaľ čo sa Chuck Yeager stal najrýchlejším mužom na Zemi a Buzz Aldren skúmal mesačný povrch, rozľahlé a mocné centaurské impérium sa rozpadalo. Mnoho svetov, ktoré Centaurovia dobyli sa stávalo rozhorčených centaurskou nadvládou. Demonštrácie a protesty otriasali celou Republikou. Čo sa začalo ako nepokoje pôvodného obyvateľstva dobytých svetov, sa stalo otvoreným povstaním.

Teritoriálni guvernéri, strachujúci sa o stratu svojho miesta v Republike, sa pokúsili rastúce konflikty zatajiť. To civilné nepokoje len povzbudzovalo, až kým sa tucty svetov nezačali zhadzovať svojich centaurských vládcov. Členovia Centaura, ktorí nechceli niesť zodpovednosť alebo vinu za problémy sa obracali jeden na druhého a obrovská centaurská armáda o sile stoviek tisíc lodí zistila, že nie je schopná znova získať kontrolu.

Mnoho podrobených rás použijúc staršie lode, ktoré boli kedysi časťou Centaurského kráľovského loďstva, zaútočilo na centaurskú flotilu. Ich sily boli na efektívne zvládnutie situácie príliš roztrúsené, mnoho centaurských lodí však bolo zničených v potýčke za potýčkou. Vek Centaurskej republiky sa konečne blížil ku koncu. Za štyridsať rokov od prvého povstania sa Centaurská republika zrútila sama do seba.

Čas plynul a v priebehu storočia vstúpil na galaktickú scénu nový druh Centaurov. Vyrastajúc s príbehmi a legendou o kedysi pyšnej Republike, vzplanuli títo noví Centaurovia vášňou vidieť znovuzrodenie starej Republiky. Tak začala druhá veľká expanzia Centaurov. Stovky nových lodí, používajúce teraz energetické polia Nulového bodu a vyzbrojené technológiou umelej gravitácie, sa vydali do vesmíru vziať si späť to, čo už raz ich bolo.

Hoci bez ohľadu na vášeň, ktorá ich poháňala, povýšenci v Centauru vedeli, že ešte nie sú na veľkú vojnu pripravení. A tak bola každá rasa, ktorá by mohla klásť odpor, ignorovaná, alebo sa k nej pristupovalo s diplomaciou. Prieskumné lode cestovali od sveta k svetu, niektoré bohaté na vzácne Quantium 40 potrebné k cestovaniu hyperpriestorom, niektoré s nevyužitými prírodnými zdrojmi zelenej planéty. V prípade nutnosti Centaurovia dokonca narazili na technologicky zaostalú planétu a boli schopní získať nad ňou kontrolu ako technologicky vyspelejšia rasa.

Jednou z technologicky zaostalých planét dobytých Centaurami bol i svet Narnov. To sa ukázalo byť zlomom centaurských snov o obnovení starej Republiky. Narna bola rajom a domorodá populácia planéty, plazi podobní vačnatcom, privítala Centaurov ako bohov. Centaurovia sa touto výhodou nechali oklamať a zaplatili za to vysokú cenu.

Narni sa ukázali ako skvelý zdroj problémov. Nebolo tomu tak až do príchodu centaurských okupačných síl, potom Narni začali robiť problémy. Hoci vyzerali mierumilovne, narnská kultúra bola silne založená na koncepte pomsty, a zmýšľanie oko za oko prevládalo medzi všetkými Narnmi. Ako plynuli roky, boli Centaurovia nútení vkladať viac a viac zdrojov do ovládania Narny. Nakoniec to bol dôvod pre rozhodnutie, aby si Centaurovia dobrovoľne nechali prekĺznuť ostatný majetok pomedzi prsty pri pokuse o udržanie kontroly nad jedným svetom.

Nakoniec, keď už zbavili Narnu všetkého cenného, a neochotní ďalej vkladať cenné zdroje do udržovania kontroly nad mŕtvou planétou, Centaurovia Narnu opustili. Keď Centaurovia stratili kontrolu nad Narnou, stratili tú trochu rešpektu, ktorý u ostatných rás mali. Veľký Lev galaxie sa stal unavenou, bezzubou starou mačkou, ktorá len divoko reve ale nič viac. A tak Centaurská republika znova upadala.

Narni, túžiaci po pomste, začali útočiť na Centaurov a ich zostávajúce svety. Nakoniec boli Centaurovia nútení vzdať sa takmer polovice z toho, čo zostalo z ich impéria, len aby sa nenechali Narnami zavliecť do zúriacej vojny. Pre Republiku to boli temné roky, tak spustošenú pádom ich impéria, že nedokázali ani zdvihnúť prst proti Dilgarom alebo zahnať narnské vpády späť do ich vesmíru.

To všetko sa zmenilo so smrťou muža, ktorý videl Republiku až po jej pád, Cisára Turhana. Po jeho smrti a menovaní synovca jeho veličenstva Cartagia na trón, Lev galaxie našiel znova energiu otriasť galaxiou. Po obvinení z útoku na narnskú základňu v sektore 37 a narnskom vyhlásení vojny, napäli Centaurovia po prvý krát za pol storočia svoju vojenskú silu a vyhrali. Znova a znova, bitku po bitke Centaurovia vyhrávali. Narni, obávaný nepriateľ, boli zahnaní!

Novinky o ich víťazstvách sa rýchlo rozšírili po celej Republike. Mladí Centaurovia vstupovali do Kráľovského loďstva po miliónoch. Čoskoro sa galaxia triasla pri hrmení centaurských motorov a zbraní. Narni neboli strašnou hrozbou politikov a zrno obáv, ktoré zasiali, bolo preč. Ich technológia bola horšia a onedlho sa Republika znovuzrodila v ohni vojny. Narni pocítili, že sú pod mocným kolesom vojenskej mašinérie Republiky. Meno Centauri znova napĺňalo galaxiu hrôzou - znova boli Levmi galaxie!

Nasledoval koniec Narnsko/Centaurskej vojny, Republika si vzala späť svety, ktoré boli zabrané narnskými silami počas Turhanovej vlády. Mnoho z ďalších narnských kolónií, ktoré boli dobyté a spustošené Narnami, žiadalo o členstvo v Republike. Centaurská hviezda bola opäť na vzostupe.

Centaurskú slávu však zastavila katastrofálna vojna s Medzihviezdnou alianciou. Hoci bol z vojny obvinený Princ Regent, Centaurská republika musela zaplatiť obrovské kompenzácie všetkým svetom, ktoré Centauri napadli počas ISA/Centaurského konfliktu. S Cisárom Molarim Druhým na tróne je nejasné, aká budúcnosť Republiku čaká.

[* V epizóde "War Prayer" Londo povedal inému Centaurovi, že Centauri Prime je od stanice Babylon 5 vzdialená 75 svetelných rokov.]
[* POZNÁMKA: Dĺžka cestovania je založená na rýchlostiach lodí bez technológie umelej gravitácie. Doba cestovania pre lode s umelou gravitáciou je oveľa kratšia. Nezrovnalosť vzdialenosti/času medzi cestovaním na Zem a Centauri Prime je spôsobená faktom, že vzdialenosť v hyperpriestore NIE JE vo vzťahu "1 k 1".]

↑ Hore