Pozemská aliancia

History of Earth Alliance
Meno: Zem
Umiestnenie: tretia planéta
Hviezda: Slnko
Systém: celkom 9 - 5 pevných, 4 plynné
Družice: 1 - Mesiac
Vek: 4.5 miliárd rokov
Teplota: 14 stupňov Celzia
Hmotnosť: 1.0 gravitačnej váhy
Rotácia: 23 hodín, 56.409 minút
Obežná doba: 365.25 dní

Založená v roku 2075 ako ekonomicko/politický konglomerát angažovaný s cieľom kolonizovať planétu Mars, Pozemská aliancia sa rýchlo ukázala byť mimoriadne praktickejšou náhradou za žalostné zlyhanie, ktorým boli Spojené národy. Pôvodne sa skladala z Austrálie, Veľkej Británie, Kanady, Írska, Japonska, Nového Zélandu, Južnej Afriky a Spojených štátov amerických, Aliancia dokázala, že zovšeobecnením jazyka a spojením kultúry môže ľudstvo dosiahnuť akýkoľvek vytýčený cieľ.

Zakladajúce krajiny Pozemskej aliancie vytvorili silný základ pre výskum hviezd, postavením staníc a základní na mesačnom povrchu a nakoniec koloniálnej osady na Marse v roku 2090. Hoci bola prvá marťanská kolónia zničená v priebehu desaťročia teroristickými bombovými útokmi, úspech Aliancie všetkým veľmi dobre dokázal, že keď sa ľudstvo dostalo z rodnej kolísky, ľudia si nemôžu dovoliť, aby ich delili jazyk alebo spoločenské/politické hranice.

V roku 2107, dva roky po vzniku druhej kolónie na Marsu, Spojené národy boli rozpustené a v roku 2122 sa Pozemská aliancia stala oficiálnym vládnucim orgánom ľudstva a planéty Zem. To zapríčinilo niekoľko globálnych konfliktov, hlavne od národov, ktoré odmietli byť časťou Aliancie. Spojené zdroje sa zmenšovali, a tak Aliancia osídlila a preskúmala každý planetoid v svojom domovskom solárnom systéme, a vyzeralo to, že Zem pohltí globálna vojenská kríza. Táto kríza začala v roku 2150 teroristickým bombardovaním San Diega, čo viedlo ku krátkej vojne, ktorej výsledkom bolo rozdrvenie všetkých odpadlíckých štátov Aliancie.

Od tej doby sa ľudstvo na svoj solárny systém príliš rozrástlo a bohužiaľ, všetky pokusy o nájdenie spôsobu cestovať rýchlejšie ako svetlo zlyhali. Pozemskí vedci objavili hyperpriestor a dokázali existenciu tachyónov, ale stále nemohli nájsť matematické znalosti, aby poslali cez bariéru medzi normálnym priestorom a hyperpriestorom čokoľvek väčšie než časticu. A tak v snahe obmedziť občianske nepokoje, Aliancia začala vysielať do hlbokého vesmíru spiace lode, v nádeji uskutočnenia kontaktu s mimozemským životom. Na prekvapenie, hoci sa ľudstvo zúfalo snažilo o kontakt, mimozemšťania našli Zem skôr.

V roku 2155 bola otázka, či je ľudstvo vo vesmíre samé, zodpovedaná, keď centaurská hliadková flotila detekovala požívanie intenzívnych rádiových a nízkych tachyónových spojení uskutočnených cez hyperpriestor pozemskými stanicami v slnečnom systéme. Centaurovia, ktorí vyzerali úžasne podobne ľuďom, prívitali ľudstvo s otvoreným náručím a rýchlo nadviazalo rozsiahle obchodné vzťahy s pozemšťanmi. A tak našla Pozemská aliancia pred sebou otvorený celý vesmír. Sen, ktorý inšpiroval vznik Aliancie sa konečne stal skutočnosťou.

Takmer celé storočie zaznamenávala Pozemská aliancia masívny rast, technológia kúpená od Centaurov umožnila Zemi preskočiť vpred dve storočia len za dva roky. Ľudstvo začalo rýchlo zakladať kolónie a robiť si nárok na každý svet okolo slnečného systému, stávajúc sa tak aktívnym členom galaktickej spoločnosti. Aliancia ale bola pri galaktickom cestovaní stála závislá na Centauroch, fakt, ktorý dobre nesedel mnohým v Aliancii. Keď spoločnosť Lockheed-Mitchell vytvorila prvú skokovú bránu pozemského dizajnu, ľudstvo už nebolo závislé na Centauroch a rýchlo začalo pracovať na cieli, ktorým bolo stať sa galaktickou veľmocou.

Po niekoľkých pohraničných sporoch s rasami, z ktorých sa neskôr stala Liga nezávislých svetov, sformovala Pozemská aliancia veľké a silné vesmírne loďstvo pod správou vládnych ozbrojených síl, ktoré sú súčasťou Pozemských síl. Prostredníctvom inovácií a vzácnych vedomostí získaných rokmi vnútorných konfliktov, ľudstvo sa rýchlo ukázalo byť vojenskou silou, s ktorou treba počítať a mnoho agresívnejších rás sa rozhodlo nechať Alianciu na pokoji.

Počas svojich prvých 75 rokov postavila Pozemská aliancia kolónie a ohradila si oblasť na každej planéte a slnečnej sústave v rozsahu 8,000 kubických svetelných rokov. Kolónie na Proxima Centauri, Wolf 359, Luytenských hviezdach, Cygni Alpha a Rossových hviezdach. Počas niekoľkých rokov sa stala Zem nespornou mocnosťou so záujmami v každom svete vo vzdialenosti 20 svetelných rokov od domovskej slnečnej sústavy, od Ross 128 po Sirus, s ďalším majetkom roztiahnutým až po Deneb, Orion a ďalšie systém až 2,000 svetelných rokov od domovskej slnečnej sústavy v každom smere.

Potom 3. novembra 2231 Pozemská aliancia konečne dosiahla svoje postavenie galaktickej veľmoci, keď ľudstvo vyhlásilo vojnu brutálnemu Dilgarskému impériu. Liga a rozlohovo menší Narnský režim boli vo vojne s Dilgarmi takmer rok predtým, než sa Aliancia pridala ku konfliktu. Vojna sa pre Ligu vyvíjala zle a dilgarské víťazstvá vyzerali sebaisto, pokiaľ Pozemská aliancia nepridala svoju silu do bitky. Hoci sa ľudstvo pridalo k vojne hlavne preto, aby posilnilo svoju galaktickú moc, vojna sa rýchlo stala morálnou križiackou výpravou, keď si príbehy o odporných zverstvách našli cestu do Pozemského dómu. Za menej než rok Pozemská aliancia, spolu so svojimi spojencami, uspela v porážke Dilgarského impéria a zastavila ich vládu teroru naprieč kvadrantom.

Po veľkom víťazstve a novonájdenom rešpekte mnohých ostatných rás, Pozemská aliancia začala zosilovať svoju obranu a zase vkladala viac zdrojov do kolonizácie a prieskumu. Budúcnosť Aliancie sa po víťazstve nad Dilgarmi zdala byť počiatkom zlatého veku. Nanešťastie Aliancia verila, že je jedným z najsilnejších impérií v známej galaxii, no čakal ju tvrdý návrat do reality.

12. januára 2245 bola vyslaná flotila lodí Pozemskej aliancie na štandardnú prieskumnú misiu do minbarijského teritória, ktorá sa náhodne stretla s minbarijskou flotilou na ceste na Z'Ha'Dum. Po vstupe do minbarijského hviezdneho systému sa táto malá flotila pozemských lodí ocitla tvárou v tvár minbarijským bojovým krížnikom približujúcim sa s otvorenými strieľňami. Kapitán veliacej lode, obávajúci sa nepriateľského útoku, dal posádke rozkaz zahájiť paľbu na minbarijskú flotilu.

V zničujúcej otvorenej paľbe plazmových zbraní, lode Aliancie uspeli v poškodení minbarijského krížnika a zničení podpornej lode a potom unikli do hyperpriestoru a späť na územie Aliancie. Medzi tými, ktorí boli v bitke zabití bol tiež Dukhat, vodca Šedého koncilu, vládnuceho orgánu Minbarijskej federácie. Takto viedlo prosté nedorozumenie k tri roky trvajúcej krvavej vojne, následky ktorej mohli navždy zmeniť kvadrant.

Pozemské sily, čeliace nepriateľovi, ktorý bol o tisíce rokov technologicky vyspelejší, zistia, že vôbec nie sú pripravené čeliť náporu minbarijskému vojenskému stroju. Mnoho svetov Ligy, ktoré sa zaručili pomôcť Aliancii, rýchlo svoju podporu stiahlo a zostali len Narni, ktorí ponúkli zbrane, ale nie priamu vojenskú pomoc.

Víťazstiev bolo dohromady len niekoľko, Aliancia strácala v priemeru päť lodí na každú zničenú minbarijskú loď. Dokonca tieto bitky, ktoré Aliancia vyhrala neboli skutočnými víťazstvami, keďže cena v počte lodí a ľudských životov bola vždy priemerne 3 ku 1 v neprospech Aliancie ... a to len na odrazenie minbarijských útočníkov.

Pozemská aliancia dosiahla v priebehu vojny len jedno skutočné víťazstvo, keď poručík John Sheridan, ktorý bol po smrti svojho kapitána posunutý do velenia ťažkého krížnika Pozemskej aliancie Lexingtonu, nastražil pasu na útočiacu minbarijskú vojnovú loď.

John Sheridan vediac, že minbarijská loď sa môže vrátiť doraziť ťažko poškodený Lexington, len čo vyšlú núdzový signál, prikázal posádke ukryť posledné tri fúzne bomby z lode do pásu asteroidov. Hneď ako boli bomby umiestnené, zavolal Lexington o pomoc, pretože veľmi dobre vedel, že minbarijská loď sa vráti.

Mysliac si, že zaútočia na bezbranný cieľ, minbarijská loď vyrazilo priamo k zdroju signálu, tešiac sa na rýchlu popravu. Po vstupe do pásu asteroidov, poručík Sheridan odpálil mínu, ktorá Čiernu hviezdu ťažko poškodila. Ťažko poškodená a pokúšajúca sa uniknúť, Čierna hviezda bola aj tak zničená Sheridanom počas výbuchu druhej míny. Je treba poznamenať, že mína sama o sebe nespôsobila výbuch Čiernej hviezdy. Druhý nukleárny výbuch narušil kontrolný systém reaktoru, čo spôsobilo uzavretie jadra, a toto uzavretie v systéme fúzneho reaktora lode zničilo Čiernu hviezdu. Toto bolo prvé a posledné väčšie víťazstvo vo vojne.

Napriek tomuto jednému víťazstvu pokračovala vojna pre Pozemskú alianciu čoraz horšie. V roku 2248 bola väčšina pozemských síl zničená alebo bojovala s Minbarmi v iných systémoch, Zem sa ocitla priamo v ceste minbarijskej flotile o sile takmer troch tisíc bojových lodí.

V poslednej snahe ochrániť Zem, sa 20,000 najstatočnejších vojakov Aliancie pokúsilo vytvoriť líniu za mesačnou orbitou, prisahajúc, či už existuje osud alebo bohovia, že to bude línia, ktorú Minbari nesmú prekročiť! Tento krok bol zúfalý, Zem nemala nádej poraziť približujúce sa minbarijské sily. Viac ako 20,000 mužov a žien sformovalo líniu ... len 207 ich prežilo. Bitka v línii bola najkrvavejšia vesmírna bitka celej vojny, a nebola zostrelená jediná minbarijská loď.

Po skončení Bitky v línii sa Minbarijská federácia vzdala Pozemskej aliancii. Pre vlastné dôvody, ktoré stále nie sú celkom zrozumiteľné širokej verejnosti, Minbarijská federácia sa vzdala na kraji totálneho víťazstva, ktoré mohlo zahŕňať vyhladenie ľudskej rasy.

S novou nádejou na život Pozemská aliancia spustila dlho zabudnutý návrh senátora Calvina Natawea a vznikol Projekt Babylon, určený na vytvorenie miesta, kde ľudia a mimozemšťania môžu riešiť svoje nezhody mierovo. Pod vedením prezidenta Santiaga a podporou celej Aliancie, s dokončením vesmírnej stanice Babylon 5 sa Projekt Babylon stal skutočnosťou.

Hoci mala Aliancia za sebou v nedávnych rokoch mnoho konfliktov, od intergalaktických konfliktov, vraždu prezidenta Santiaga a zničujúcu občiansku vojnu až po teror Santiagovho vraha, prezidenta Clarka, Pozemská aliancia pokračovala, aby sa stala jednou z najväčších a najvplyvnejších síl v kvadrante.

Skladajúca sa zo šestnástich kolónií, ôsmych veľkých vojenských základní a jedenástich výskumných staníc*, Aliancia je jedným z najväčších impérií v tejto časti známej galaxie, rozlohovo väčšou než Narnské, Centaurské a dokonca i Minbarijské impériá a môže sa pýšiť armádou o sile 20,000 bojových lodí. Zoznam pozemských kolónií a staníc nájdete tu.

S porážkou Tieňov a po samovražde prezidenta Clarka bola v Aliancii obnovená sloboda a nájdený nový zmysel pre cieľ. Pozemská aliancia znova pozdvihla svoj zrak ku hviezdam a myšlienkam, ku ktorým bola Aliancia založená ... nezávislosť, spravodlivosť a sloboda pre všetkých.

[* Uvedené dáta sú z roku 2258 - ďalšie kolónie alebo vojenské základne mohli byť odvtedy postavené.]
[Dáta založené na seriáli, románoch, RPG, sprievodnom CD k videohre od Sierry a oficiálnom časopise B5.]

↑ Hore