Narnský režim

History of Narn Regime
Meno: Narn
Umiestnenie: druhá planéta
Hviezda: Narn
Systém: celkom 8 - 5 pevných, 3 plynné
Družice: 1 - Qui
Vek: 2.3 miliárd rokov
Teplota: 15 stupňov Celzia
Hmotnosť: 1.899 gravitačnej váhy
Rotácia: neznáma
Obežná doba: 477.01 dní

O niekoľko storočí staršia než ľudská civilizácia, boli kedysi ľudia Narny mierumilovnou poľnohospodárskou rasou rovnako ako africké kmene Zulu na Zemi. Narnský domovský svet je druhou planétou obiehajúcou hviezdu označovanú pozemskými astronómmi 82 Eridani, ktorá je približne 13 svetelných rokov vzdialená od Babylonu 5, 20 svetelných rokov od SOL a takmer 67 svetelných rokov od Centauri Prime.

Hoci nie technologicky vyspelí, napriek úmyselnej a účelnej existencie v technologickej nečinnosti po väčšiu časť dvoch tisícročí, Narni sa tešili jednej z najstabilnejších spoločností zaznamenanej v známej galaxii. To všetko sa zmenilo v pozemskom roku 2109, kedy Centaurské impérium uskutočnilo prvý kontakt s ľudom Narny počas druhého obdobia dobíjania galaxie.

Chápajúc potrebu rýchlo nad Narnami vyhrať, centaurská bojová loď zhodila na hlavné mesto južného kontinentu plazmovú bombu. Niekoľko hodín po explózii pristála centaurská loď na planéte a informovala Narnov, že porazili invazijné mimozemské vojská, ktoré chceli zotročiť ich planétu.

S víziou mocných bytostí pochádzajúcich z iných hviezd používajúcich moci bohov, privítali Narni Centaurov s otvorenou náručou. Novinky o centaurskej statočnosti a ušľachtilosti v ochrane Narnov pred inváziou sa rýchlo rozniesli a Centaurovia boli uznávaní ako králi a doslova uctievaní ako bohovia. A Centaurom sa to páčilo.

Zneužijúc narnskú naivitu, nové Centaurské impérium poskytlo Narne miesto v ich slávnej republike. S členstvom príde aj technológia, školenie, medicína a hlavne ochrana pred agresívnymi mimozemskými rasami. Narnskí vodcovia, obávajúc sa mimozemšťanov, ktorí na nich zaútočili a ktorí by sa mohli po odchode Centaurov vrátiť, sa ochotne pridali k novej republike a nevedomky predali svoj ľud do otroctva.

Najskôr slúžili Narni Centaurom dobrovoľne. S božským velebením ľudu Narny, sa z Narny rýchlo stal šperk novej republiky. Bohatá pôda a široké množstvo plodín sa rýchlo stali primárnym exportným tovarom a planéta sa z veľkej časti stala hlavným miestom dovolenky pre všetkých Centaurov. Reklamy na dovolenku na Narnský domovský svet boli obohatené o logo Bohov idúcich na Narnu.

Pomaly ale iste boli práva pôvodnej populácie znižované a sloboda rýchlo vykĺzla z narnského zovretia. V priebehu menej než jednej generácie od centaurského príletu Narni pochopili, že Centaurovia majú ďaleko do ušľachtilej božskej rasy, ktorá navštívila Narnu v minulosti. Škoda sa stala a Centaurovia voľne kráčali narnskými ulicami, pohodlne v svojich plášťoch vznešenosti a presvedčení o svojej nadradenosti. Centaurovia sa stali pánmi, Narni otrokmi.

Hoci prišli Centaurovia na Narnu ako záchrancovia, stali sa z nich dobyvatelia. Niektorí z narnských vodcov, ktorí spočiatku vítali centaurský prílet, sa pokúšali prediskutovať túto záležitosť s planetárnymi územnými správcami. Centaurský guvernér sa narnským starším vysmial, ale nebol taký hlúpy, aby si neuvedomil možnú hrozbu, ktorú predstavovali. Tak urobil z niekoľkých spurných starších príklad, aby zlomil odpor ostatných.

Keď príťažlivosť planéty Narny pre Centaurskú kultúru opadla, ako obvykle presunuli svoje podnikanie. Začali sa masívne ťažobné operácie. Narnskí občania boli nahnaní ako dobytok a poslaní na pomoc ťažobným operáciám a údržbe planetárnej poľnohospodárskej základne. Vzhľadom na ich vysokú silu a výdrž začali Centaurovia tiež exportovať Narnov na ostatné centaurské planéty, aby ich použili ako otrokov.

Pretože sa zaujímali hlavne o vzácne kovy a materiál, ktoré mohla planéta ponúknuť, prestali Centaurovia udržovať planetárnu biosféru. Oceány boli vysušené alebo zničené, čerstvá voda spotrebovaná a zvierací život vyvraždený. Centaurovia zničili celú Narnu.

Keď Narni pochopili, čo sa stalo, sformovalo sa na Narne niekoľko skupín odporu. Ale keďže neboli organizované, boli rebeli jednoducho nájdení centaurskými okupačnými silami. To sa ale zmenilo s príchodom niekoľkých Narnov, ktorí roky pracovali ako otroci na iných centaurských svetoch. Tí totiž povedali ostatným, čo vo vesmíre v skutočnosti je. Centaurovia nie sú veľkými ochrancami a nie sú jedinou silou vo vesmíre.

Vidiac potrebu organizácie, narnský vodca rebelov GTarn zorganizoval všetky povstalecké frakcie na Narne do masívnych partizánskych síl, sabotujúcich centaurské vybavenie, pravidlá a vraždiace centaurských občanov žijúcich na Narne. Čoskoro narnskí otroci pracujúci mimo domovský svet začali uzatvárať aliancie s ostatnými rasami Ligy nezávislých svetov, ktorým sa podarilo vyhnúť putám centaurskej nadvlády. Zbrane začali pomaly nachádzať cestu na Narnu a odpor začal pomaly znižovať centaurské zdroje.

Odmietajúc prijať neposlušnosť svojich otrokov a možnej straty Šperku republiky, museli Centaurovia investovať stále viac a viac času a zdrojov do obmedzovania narnských povstaní. Čím viac Centaurovia odolávali narnským teroristickým útokom a hlavnej populácii planéty, tím viac Narni tlačili. Narnské povstanie dosiahlo vrchol v roku 2207, kedy vyšlo najavo, že to boli Centaurovia, ktorí pred takmer sto rokmi zhodili plazmovú bombu na narnské hlavné mesto.

Rozzúrení, povstanie získalo podporu každého Narna na domovskom svete. Mestá boli vypálené, základne boli zničené a ťažobné práce zastavené. Teroristické útoky narnských síl zmenšovali export z Narny. Potom, s pomocou ostatných rás Ligy, začali Narni ničiť centaurský galaktický obchod. Keď už bolo jasné, že držanie Narny prináša oveľa viac problémov než úžitku, a pretože už bola celá planéta zbavená akéhokoľvek prírodného bohatstva, Centaurovia opustili Narnu v polovičke roku 2214.

Zdevastovaní centaurskou okupáciou, spoločensky, globálne a morálne, Narni prisahali, že už nikdy nedovolia, aby upadli znova pod čižmu útlaku. S vedeckými poznatkami získanými od Centaurov, kontaktmi vytvorenými narnskými otrokmi s ľudskejšími rasami, spojenými s tou trochou technológie, ktorá tam po centaurskom odchode zostala a ktorá nebola zničená alebo sabotovaná, začali Narni práce na obnove svojho sveta.

V záujme prežitia Narni vedeli, že sa musia stať sebestačnými. Aby to dokázali, znovu sa združili do kmeňov a začali teraformačnú kampaň s cieľom vrátiť na svoju spustošenú planétu opäť život. Zistiac, že ich časový plán planetárnych rekonštrukcií je príliš dlhý a s veľkou túžbou po pomste, sa Narni znova zjednotili a vytvorili vládu Nového sveta. Nová vláda bola zložená z vedúcich kást, ktoré viedli Narnu pred storočím k prosperite. Rodiny určených vodcov a vodcovia sa stali časťou kmeňového Kruhu, z ktorého boli vodcovia určovaní do narnského ústredného vládnuceho orgánu, Khari.

Jedným z prvých problémov vyslovených novou Khari bola potreba Narny ekonomického rastu a stať sa sebestačným. Bolo rozhodnuté, že najrýchlejšou cestou na splnenie tejto úlohy bude vojenská sila, a tak začala Narna masívnu vojenskú výstavbu. Narni sa rýchlo naučili, že vesmír je krutým miestom. Aby prežili v tomto novom, väčšom svete, do ktorého boli dotlačení, Narni sa rozhodli, že budú rovnako krutí.

Vytvoriac Narnský režim, kedysi mierumilovná poľnohospodárska rasa vtrhla na galaktickú scénu s pomstou. Narni rýchlo položili nárok na niekoľko svetov a začali ťažiť ich zdroje na zásobovanie svojej novej armády. Niektoré svety boli pusté a bez života a Narni tu boli schopní úspešne prosperovať. Ostatné planéty boli plné života a, rovnako ako ich bývalí centaurskí páni, podrobili si Narni každú vnímajúcu rasu, ktorú objavili na svete v ich držaní. Stali sa tým, čo sami neznášali, dobyvateľmi, a nezaujímalo ich to.

Za dvadsať rokov od vstupu na galaktickú scénu rozšírili Narni svoj režim tak, že zahrňoval deväť kolónií. Z týchto deviatich kolónií ovládaných Narnami boli štyri pôvodne centaurským vlastníctvom, ktoré bolo buď vojensky obsadené počas pohraničných bojov s Centaurskou republikou, alebo boli odovzdané Narnom centaurským kráľovským dvorom, v snahe upokojiť ich. A pretože Centaurovia nebojovali o vlastníctvo, Narni verili, že sa ich bývalí páni naučili báť sa Narnov, a boja sa ich novej získanej sily.

V dôsledku rozširovania a stabilizácie ekonomiky, začali Narni dychtivo obchodovať s akoukoľvek rasou, ktorú našli. Myšlienka v pozadí pochádzala až zo starobylej Narny a z viery, že čulý obchod bol vždy kľúčom k vytváraniu priateľov a spojencov. Nanešťastie, dlhé boje Narnov za oslobodenie ich sveta a vytvorenie galaktického impéria ich nepripravili na to, ako sa vyrovnať s bojovým poľom známym ako politika.

Niekoľko rás, s ktorými Narni začali obchodovať ich čoskoro obvinilo, že sú zradcami a klamármi obchodujúcimi s mimozemskými mocnosťami, ktoré sú nepriateľské, a s niektorými sú aj vo vojne. Narni nechápali, prečo to ostatné mimozemské mocnosti považujú za problém, ale rýchlo si začali uvedomovať, že rokovania s mimozemšťanmi sú viac než ťažké.

Vzhľadom na ich neznalosť politickej obchodnej politiky, získali čoskoro Narni reputáciu žoldnierskej rasy, ktorá kupuje, predáva alebo obchoduje s čímkoľvek za správnu cenu. Čo nebolo ďaleko od pravdy, pretože narnské obchodné zákony boli veľmi liberálne, dovoľujúce obchod so všetkými rasami okrem Centaurov a tými bytosťami, ktoré boli s Centaurami spojencami. Zákon, ktorý najprv tiež vylučoval Pozemskú alianciu.

Počas prvého kontaktu s pozemskou loďou v roku 2219 sa zdalo, že sú Narni ochotní otvoriť vzťahy s ľudstvom. Nanešťastie, keď Narni po prvý krát uvideli ľudí, pomýlili si ľudskú posádku s Centaurami a spustili paľbu. Než pochopili svoju chybu, Narni pokračovali v svojej nedôvere proti Pozemskej aliancie a spôsobilo to aj niekoľko pohraničných konfliktov s alianciou ešte pred podpisom Zmluvy o QZel 2224. Rozhodnutie, ktorého múdrosť mala byť pochopená už čoskoro.

V roku 2228 uskutočnili Narni kontakt s rasou známou ako Dilgari. Dilgari, rasa tak stará, mocná a technologicky vyspelá ako Centaurská republika, boli vždy o kúsok pozadu za Centaurmi. Teraz, keď Centaurovia strácali planéty po celom kvadrante a ustúpili z galaktickej scény, Dilgari začali masívne rozširovanie ich vlastného impéria. Veriac, že všetci, kto nie sú Dilgari nie sú nič viac, než potenciálni otroci, začali Dilgari rýchlo útočiť a ničiť základy mnohých mimozemských svetov.

Narni, ktorí si nepriali uvrhnúť na seba hnev Dilgarov, vyslali mierumilovnú delegáciu na ich svet. Prví dvaja veľvyslanci vyslaní na Dilgar boli použití na vedecké experimenty a to, čo z nich zostalo, bolo poslané späť na Narnu. Tretí narnský zástupca bol konečne schopný začať jednať s Dilgarským impériom.

Dilgari mali dlhotrvajúcu nenávisť voči Centaurom, ktorých mocná Republika predbehla Dilgarské impérium o stovky rokov. Narni využili túto nenávisť na získanie obchodnej zmluvy s Dilgarmi v nádeji, že sa tieto dve rasy stanú priateľmi a jedného dňa ovládnu spoločne galaxiu.

Hoci Dilgari súhlasili s obchodnými vzťahmi s Narnou, tieto dve mocnosti uskutočnili veľmi málo obchodov. Keď správa o dilgarskej invázii na Ligu nezávislých svetov dorazila na narnský domovský svet, mnoho členov Khari začalo pochybovať o tom, čo by sa stalo, keby sa Dilgari rozhodli napadnúť ich vesmír. Navzdory týmto obavám obchodovanie s Dilgarmi pokračovalo.

Za menej než rok po začatí obchodovania s Dilgarmi, zlomyseľná rasa zistila, že Narni predávali ťažké zbrane a lekárske zásoby Lige svetov. Urazení Dilgari obrátili svoje oči na Narnu. Prvým aktom otvorenej agresie bolo, keď dilgarská bojová loď zaútočila na približujúcu sa narnskú obchodnú flotilu, ktorá bola vymazaná v priebehu niekoľkých sekúnd. Od tej doby, aby uštedrili Narnom lekciu o tom, že cena za zradu Dilgarov je vysoká, zaútočili a zdevastovali jednu z narnských kolónií blízko ich vesmíru. Keď narnská flotila konečne dorazila k obsadenej kolónii, boli vydesení zistením, že Dilgari použili celú narnskú populáciu ako pokusné myši k strašným genetickým pokusom.

Narni a novosformovaná Liga nezávislých svetov si uvedomili veľkú hrozbu, ktorú Dilgari predstavovali. Narni sa neoficiálne pridali do vojny proti Dilgarom, ale len aby ochránili svoje vlastné územie. Navzdory narnským námietkam sa niekoľko svetov chcelo požiadať Centaurov, aby sa pridali k nim a vytvorili obranu proti Dilgarom. Centaurovia odmietli, pretože mali dosť svojich vlastných problémov, s ktorými si museli poradiť. Prosba o pomoc potom putovala k starobylej a tajomnej Minbarijskej federácii, ktorá už ale mala s Dilgarmi uzavretú dohodu o neútočení. Na konci roku 2229 Dilgari oficiálne vyhlásili vojnu Narnom a Lige nezávislých svetov.

Dilgarská invazijná flotila vyčíňala po celom území Ligy, nehľadiac ani na narnské lode, ktoré našla na bojovom poli. Vlna spojeneckých plavidiel za vlnou bola ničená, vojenské sily Narnského režimu sa začínali rýchlo vyčerpávať a Liga svetov zmenila svoj postoj z ofenzívneho na defenzívny. Ako dilgarská flotila postupovala, zdala sa byť vojna proti Dilgarom stále viac beznádejnou. Všetko sa ale zmenilo 3. novembra 2231.

Počas toho, čo vyzeralo ako strašná vojenská chyba, flotila narnských lodí a plavidiel Ligy napadla dilgarskú bojovú flotilu. Straty na spojeneckých stranách boli veľké a veliteľ GRoh, ktorého flotila bola zmrzačená, bol pripravený dať rozkaz na ústup. Potom ale, z ničoho nič, flotila bojových lodí Pozemskej aliancie o sile šesťdesiatich lodí, vyskočila z hyperpriestoru, aby sa pridala do bitky, len sedem hodín po vyhlásení vojny Dilgarskému impériu.

Získajúc chvíľu na zhromaždenie síl, GRoh obkľúčil dilgarské sily. Úspešne uzavrel dilgarským lodiam cestu a kombinovaná sila flotily Narnov, Ligy a Pozemskej aliancie zničila útočiace dilgarské sily, zaistiac tak spojencom ich prvé veľké víťazstvo za takmer celý rok.

Po zvyšok vojny bojovali sily Ligy a Pozemskej aliancie bok po boku, udatne ničiac hordy Dilgarského impéria. Vstup ľudí do vojny zaistil Narnom čas potrebný na vypustenie svojich najnovších bojových lodí a stíhačiek, efektívne ničiacich ustupujúcich Dilgarov po celom narnskom vesmíre. V roku 2231 spojené sily uspeli v porážke dilgarských síl a rozdrvení ich nenávistného impéria.

Vzťahy medi Narnským režimom a Pozemskou alianciou sa po vojne rýchlo rozhoreli a tieto dve rasy vstúpili do vzájomných obranných zmlúv medzi sebou a mnohými zo svetov Ligy. Napriek ťažkostiam v diplomacii vzťahy a obchod medzi Narnami a Pozemskou alianciou neustále naberali na sile.

Keď Pozemská aliancia začala v roku 2245 vojnu s Minbarijmi, Narni boli jednými z mála rás, ktoré i naďalej ochotne obchodovali s Alianciou, poskytujúc ľuďom zbrane a technológie ukradnuté Centaurom. Po skončení Pozemsko-Minbarijskej vojny sa vzťahy s Narnami začali pomaly vytrácať, predovšetkým kvôli úbohému výkonu Aliancie počas vojny a tiež faktu, že mnohí v Narnskom režime využili príležitosti k obsadeniu územia Aliancie. Hoci sa Narni nikdy neangažovali v žiadnom útoku, škody boli spôsobené a obchod s Alianciou, napriek potrebe materiálov a pomoci pri jej obnove, podstatne upadal.

Keď bol v roku 2256 uvedený do prevádzky Babylon 5, Narnský režim sa rozšíril tak, že zahrňoval pätnásť rôznych solárnych systémov, vrátane svojho domovského systému. Sedem z narnských kolónií boli systémy, ktoré oslobodili od Centaurov, niektoré im boli otvorené darované centaurským cisárom Turhanom. Narni pokračovali v hľadaní nových území na dobytie, vrátane neúspešného pokusu obsadiť centaurskú poľnohospodársku kolóniu na Rageshi III. Narni tiež naďalej žili podľa svojej žoldnierskej povesti, prechádzali dlhé vzdialenosti, aby získali akúkoľvek technológiu, ktorá by im dala výhodu proti Centaurom.

Najväčším problémom Narnov v tej dobe bola neprítomnosť telepatov v narnskej spoločnosti. Väčšina ostatných rás telepatov mala a starobylé záznamy hovorili, že si mimozemská rasa postavila na južnom kontinente základňu a vyvraždila všetkých narnských telepatov, čím efektívne odstránila gén, ktorý tvorí telepatov, čím vlastne prestali telepati existovať. Tak sa Narni príležitostne pokúšali kúpiť DNA od mimozemských telepatov, v snahe vytvoriť narnského telepata z nich. Genetické experimenty ale zlyhali a dokonca uniesli niekoľkých mimozemských telepatov, aby im trochu pomohli.

V roku 2259 dosiahlo napätie medzi Narnami a Centaurami bod varu. Keď centaurský cisár oznámil, že navštívi Babylon 5, narnskí funkcionári vzniesli protest a narnský veľvyslanec G'Kar zašiel až tak ďaleko, že požiadal veliteľa Babylonu 5, kapitána Johna Sheridana, aby požiadavku centaurského cisára ohľadom návštevy zamietol. Keď žiadosť zamietli, Khari rozhodla, že cisárov príchod môže byť vlastne súčasťou osudu. Narnská armáda bola na vrchole a všetky narnské sily plne pripravené na vojnu, a boli presvedčení, že ju môžu vyhrať. Tak bolo rozhodnuté, že sa narnský veľvyslanec G'Kar chopí príležitosti zavraždiť cisára a uvrhne tieto dve supermocnosti do vojny.

Predtým, než mal veľvyslanec G'Kar šancu centaurského cisára Turhana zabiť, sa veľmi starý cisár zrútil a neskôr zomrel prirodzenou smrťou. Na smrteľnej posteli poslal Turhan ospravedlnenie narnskému veľvyslancovi a na krátku chvíľu všetko nasvedčovalo tomu, že zavládne mier. Nanešťastie sily v centaurskej kultúre hľadali vhodnú príležitosť na prevzatie moci a tak sa rozhodli zaútočiť a zabrať narnskú kolóniu v Kvadrante 37. I keď sa neskôr zistilo, že v skutočnosti na kolóniu zaútočili Tiene na rozkaz centaurského veľvyslanca, prítomnosť centaurských bojových lodí v oblasti vrhla tieto dve mocnosti do vojny.

Narni rýchlo zistili, že zatiaľ čo pod Turhanovou vládou neboli Centaurovia ochotní zahnať agresorov späť, jeho nástupcovia nemali žiadne výhrady použiť nástroje vojny. V podstate cez noc Centaurovia opäť zhromaždili svoju masívnu vesmírnu flotilu a Narni rýchlo zistili, že sú prekonávaní v pomere tri ku jednej technologicky lepšou silou. Postupne Narni prehrávali jednu bitku za druhou, s Tieňmi poskytujúcimi Centaurom mnoho taktických dát, ale nechávajúc Centaurov, aby sami napádali Narnov.

Deväť mesiacov po vyhlásení vojny Centaurom po útoku na kolóniu v Kvadrante 37 bola elita narnskej flotily zničená silami Tieňov nad kľúčovou centaurskou zásobovacou základňou na Rageshi VII. Zatiaľčo bola flotila dvoch stoviek narnských lodí zaskočená a ľahko zničená piatimi BattleCrabmi Tieňov, väčšina centaurskej flotily skočila do narnského domovského systému a použila urýchľovače hmoty k zbombardovaniu narnského domovského sveta späť do doby kamennej. Vojna skončila a Narni zistili, že sú späť tam, kde boli na začiatku, a to pod centaurskou nadvládou.

Rok 2260 bol pre Narnov čiernym rokom, keďže sa Centaurovia zmocnili každej technológie, zbrane, kolónie a základne, čím zmenili Narnov na otrockú rasu. Každý, kto sa bránil centaurskej nadvláde bol popravený, keď Centaurovia začali Purifikačný program odstránenie a popravenie každého Narna, ktorý by sa pokúsil povstať proti Republike. Ich porážka priviedla Narnov k opätovnému preskúmaniu dohôd, ktoré mali uzavreté s ostatnými rasami. Mnoho starších Narnov vinilo z ich podrobenia prijatie centaurskej taktiky, zatiaľ čo mladší Narni vyhlasovali, že prehrali, lebo neboli dosť ako Centaurovia.

Nakoniec to nebola sila zbraní, ktorá oslobodila Narnov z centaurskej nadvlády, ale obeť jedného muža - G'Kara, posledného z Khari. G'Kar, ktorý boj zajatý a mučený Centaurami, uzavrel výhodnú dohodu z Londom Mollarim, aby mu pomohol zavraždiť šialeného centaurského cisára Cartagia, výmenou za oslobodenie Narny. Tak v roku 2261, počas zasadania konajúceho sa za účelom vysvetlenia blížiacej sa popravy G'Kara, sa posledný z Khari vyslobodil z reťazí a zaútočil na stráže. Keď mu išlo o život, cisár Cartagia zomrel na ťažkú srdečnú zástavu, ktorá bola v skutočnosti spôsobená jedom vstreknutým do obehového systému centaurského cisára.

Následne po smrti Cartagia, novozvolený ministerský predseda Londo Mollari dodržal svoje slovo a oslobodil Narnu. G'Kar, ktorému bola ponúknutá príležitosť stať sa cisárom Narny, ponuku odmietol a žiadal, aby bola znova obnovená Khari. G'Kar sa potom vrátil na Babylon 5, aby rokoval so spojencami Armády svetla kapitána Sheridana.

Narni opäť začali budovať armádu, pričom tento proces trval oveľa dlhšie vzhľadom na stratu viac než polovice svojich kolonizovaných svetov v prospech Centaurov. Prekvapivo niektoré zo svetov teraz pod nadvládou Centaurov, ktorých rasy boli Narnami predtým zotročené, ochotne požiadali o členstvo v Centaurskej republike, aby sa vyhli opätovnému zotročeniu ich sveta Narnami.

Narnská spoločnosť je stále v období prispôsobovania sa, a dala by sa prirovnať k Nemecku na Zemi po skončení Prvej svetovej vojny. Niektorí Narni dúfajú, že raz vrátia Centaurom úder, zatiaľ čo väčšina ostatných už nechce nikdy viac vojnu. Vnútorné spory v narnskej spoločnosti sú celkom obvyklé a ešte nie je rozhodnuté, ktorá strana nakoniec zvíťazí. Mnohí sú teraz zvedaví, či si Narni znova vyberú cestu Centaurov, alebo sa rozhodnú vytvoriť novú cestu. Na to nám odpovie len čas.

↑ Hore