Drakhský celok

Drakhský celok
Rasa: Drakh
Typ: dvojnohý humanoid
Domovský svet: Z'ha'dum
Vládny systém: Drakhský celok

Drakhovia sú tajomná rasa a jedna z mnohých známych, ktoré slúžili Tieňom.

Biológia

Drakhovia sú rasa dvojnohých humanoidov, rozlíšiteľných vďaka ich tvrdej šupinám podobnej kože a dvoma nápadnými hrebienkami, ktoré sa ohýbajú k zadnej časti lebky. Je známe, že majú špeciálny vak v ľavej hornej časti hrude používaný na vyživovanie a spojenie s novonarodenými strážcami predtým, než sú implantovaní na vybraného hostiteľa.

O Drakhoch je známe, že majú určitý stupeň psi schopnosti a v prípade nutnosti takisto predviedli telekinetické schopnosti. Najznámejším prejavom tejto schopnosti je ich schopnosť "rozprávať sa" s Drakhským celkom. Použitím tejto schopnosti sa môžu medzi sebou hromadne rozprávať, i keď to vyžaduje určité úsilie a prípravu na zahájenie a takisto 'súhlas' všetkých zúčastnených, takže to má ďaleko od okamžitej komunikácie.

Túto schopnosť majú tiež strážcovia, ktorí sa stávajú časťou Celku, keď sú pripojený k výživnému vaku a tak na oplátku spájajú Drakha s tým, ktorý má strážcu implantovaného. Cez toto spojenie môžu priamo nazerať do mysle vazala a vidieť jeho myšlienky a spomienky. To však neznamená plnú kontrolu nad každým hostiteľovým pohybom. Spojenie je obmedzené a hostiteľ sa môže naučiť pred strážcom skrývať rôzne veci. Napriek tomu sú schopní použiť spojenie na spôsobenie obrovskej bolesti, ktorá sa využíva ako trest a presvedčovací spôsob ako prinúť neposlušného vazala spolupracovať.

Ďalším prejavom vyspelých mentálnych schopností Drakhov je schopnosť, ktorá im umožní priviesť myseľ subjektu do akéhosi bdelého sna. Jemne skrivia a pretvoria jeho vnímanie reality. Počas neho sa môžu pokúsiť zmiasť, vystrašiť alebo oklamať subjekt, aby prezradil pravdu. Môžu byť tiež schopní zachytiť povrchové myšlienky, hoci dostatočne silná myseľ - dokonca aj netrénovaná v telepatických blokoch - môže svoje pravé úmysly skryť. Táto schopnosť je značne obmedzená a podľa všetkého účinná len na krátku vzdialenosť, možno vyžadujúca priamu viditeľnosť a nie je zďaleka taká invázna alebo silná ako skenovanie trénovaného telepata ľudí, Centaurov či Minbariov.

História

Domovom Drakhov je planéta Z'Ha'Dum. Pôvodne išlo o sotva vnímajúce plazy, ktoré živorili v okolí miest Tieňov. Asi pred trištvrte miliónom rokov zaútočili Vorloni na Z'Ha'Dum biogenetickými zbraňami, ktoré zničili planetárne prostredie. Mnoho druhov úplne vyhynulo, ďalšie zmutovali to zvláštnych tvorov. Jedným z mála druhov, ktorých mutácia zmenila k lepšiemu, boli predchodcovia Drakhov. Pôvodne stredne veľký plaz zmutoval do tvora s veľkým mozgom, ostrými zubami, bleskovými reflexami a silným loveckým inštinktom. Práve v tom čase získali počiatočné mentálne schopnosti a vytvorili si spoločné vedomie. Vďaka neprítomnosti Tieňov sa stali pánmi planéty a stačilo im k tomu len 15 storočí. Objavili aj stavby Tieňov, predpokladali však, že ide o pozostatky starobylej rasy. V priebehu nasledujúcich 5000 rokov ich mocný intelekt a zvedavosť viedli dlhými krokmi vpred kultúrne i technologicky, kde dosiahli úroveň porovnateľnú s Minbarijmi. Ich pokrok však zastavili vracajúce sa Tiene.

Tiene neboli nadšené prítomnosťou novej dominantnej rasy na svojom domovskom svete. Uvedomili si však, že namiesto ich vyhubenia by z nich mohli spraviť skvelých otrokov. Keďže sa Drakhovia o okolitý vesmír nezaujímali, ich neveľká flotila bola Tieňmi bleskovo porazená. Následné bombardovanie vrátilo Drakhov do doby kamennej. Potom začali Tiene meniť Drakhov na poslušných a použiteľných otrokov. Predstavili sa im ako bohovia a na takmer 10 000 rokov pozabudli na svoje plány a venovali sa pretváraniu Drakhov na dokonalé poslušné vraždiace stroje. Zbavili ich tesákov a pazúrov a rozšírili ich mentálne schopnosti.

Keď Tiene videli, že spoločné vedomie Drakhov bráni ďalšiemu rozširovaniu mentálnych schopností, jednoducho ho rozdelili. Takže namiesto vzájomného mentálneho doplňovania a koncentrácie boli geneticky upravení, aby sa spoliehali len na rozkazy Tieňov. Stali sa dokonalými a ochotnými otrokmi Tieňov, nasledujúcimi akýkoľvek rozkaz... aj keby mal končiť ich smrťou. Následkom straty vlastnej iniciatívy sa ich neuveriteľné reflexy zhoršili, stále však prekonali ostatné rasy.

Tiene pre Drakhov vytvorili novú mytológiu vysvetľujúcu ich pôvod. V nej boli Vorloni zobrazení ako démoni, ktorí sú ochotní meniť základ samotného života, len aby dosiahli svoje ciele. Išlo len o šťastnú náhodu, že títo démoni umožnili vznik samotných Drakhov, ktorí tak môžu slúžiť spravodlivým a múdrym Tieňom. Tiene tiež vštepili Drakhom odpor i očarovanie k biologickým zbraniam, ktorý je v nich zostal dodnes. Na jednej strane nimi opovrhujú, lebo z nich urobili to čím sú dnes, na druhej strane ich používajú pri útokoch ako odplatu celému vesmíru.

Umelo vytvorená spoločnosť Drakhov slúžila svojim pánom, Tieňom. Po ich odchode za okraj galaxie spáchali mnohí Drakhovia samovraždu, pretože stratili zmysel života. Ostatní sa rozhodli nasledovať vojvodcov a pokračovať v práci Tieňov. Verili, že tak sa Tiene jedného dňa vrátia a pozdvihnú ich do stavu božského. Len nepatrné percento z nich sa stalo odpadlíkmi túlajúcimi sa vesmírom v snahe nájsť si nového pána. Nechceli sa vzdať a skončiť so životom ani pokračovať v práci Tieňov, lebo sa cítili sklamaní a opustení.

Technológia Drakhov je v určitých smeroch technológiou Tieňov. Nepochopili ju síce úplne, ale drakhskí robotníci úspešne skopírovali niektoré jej prvky, napríklad vyspelú kybernetiku, biopancier lodí a vyspelú výzbroj, ktorá je oveľa vyspelejšia než minbarijská. Ich pechotné zbrane majú neuveriteľný dostrel a na zničenie raketoplánu Pozemskej aliancie im stačí niekoľko výstrelov. Väčšina lodných zbraní je fúzneho typu. Pred poslednou Veľkou vojnou navrhli Drakhovia nový typ superdreadnoughtu, ktorý mohol dokonca prekonať BattleCrab Tieňov. Drakhovia mali byť nasadení do prvej línie v ďalších bojov Tieňov. Stavba tohto superdreadnoughtu však nikdy nezačala a plány ukradli odpadlí Drakhovia.

Vláda a ciele Drakhov sa po odchode Tieňov takmer nezmenili. Vojenská teokracia uctievajúca Tiene ako svojich bohov, ktorá sa snaží pokročiť v ich programe a ničí ich nepriateľov. Len odpadlíci žijú samotársky život nepodriadení vláde. Vláda a armáda sú vlastne to isté. Učenie Tieňov viedlo Drakhov k stavbe impozantnej bojovej flotily. Nikto nepozná presné počty lodí v tejto flotile ani umiestnenie ich základne. Niekoľkí odpadlíci dobrovoľne poskytli informácie a odhady flotily. Podľa týchto veľmi znepokojujúcich odhadov je sila drakhskej flotily rovná celej jednej tretine kombinovanej flotily všetkých ostatných známych rás.

Snaha Drakhov pokračovať v plánoch Tieňov bola čiastočne ochromená, keď Lyta Alexanderová spustila autodeštrukčný systém planéty Z'Ha'Dum. Planéta bola zničená, avšak Drakhovia mali dostatok času na evakuáciu, čo im umožnilo utiecť.

Krátko nato začali Drakhovia ovplyvňovať bývalých nepriateľov Tieňov. Nadviazali kontakt s členom minbarijskej náboženskej kasty aby pomohli rozdúchať Minbarijskú občiansku vojnu. Takisto umiestnili strážcu na Kapitána Jacka, aby pomohol zabiť vodcu marťanského hnutia odporu počas Pozemskej občianskej vojny. Začali sa množiť pohraničné nájazdy na obchodných trasách, ktoré pomohli John Sheridanovi položiť základy Medzihviezdnej aliancie.

Takisto začali ovplyvňovať Centaurov umiestnením Strážcu na Regenta Viriniho, čo im umožnilo riadiť jeho činy. Kontrola nad Centaurmi bola odplatou za ich činy, kedy zničili základňu Tieňov na ostrove Selini pri pokuse zabrániť Vorlonom zničiť ich svet.

Počas nasledujúceho roka pomohli Drakhovia vybudovať tajne centaurskú armádu, dokonca aj bez vedomia ministrov z Centaura. Keď sa Medzihviezdna aliancia dozvedela o údajných útokoch Centaurov, Narni a Draziovia podnikli útok na Centauri Prime, spôsobiac vážne škody celej planéte. Po tomto útoku prijal Londo Mollari strážcu a bol korunovaný Cisárom Centaurskej republiky.

V 2267 viedli Drakhovia útok na Zem. Nové lode Medzihviezdnej aliancie, Excalibur a Victory, úspešne zastavili Smrtiaci mrak, ktorý Drakhovia ovládali, ale nepodarilo sa im zabrániť vo vypustení smrteľného vírusu do atmosféry. Vďaka snahe Excaliburu a ostatných sa podarilo nájsť liek skôr, než bol na Zemi zničený všetok život.

Drakhovia si udržovali kontrolu nad Centaurmi až do konca roka 2278, kedy Vir Cotto odhalil ich prítomnosť všetkým Centaurom zničením Veže moci. Krátko nato Drakhovia opustili Centauri Prime, prenasledovaní flotilami Centaurov a Medzihviezdnej aliancie. Aliancie tiež poskytla Centaurom telepatov, aby odhalili strážcov, ktorí mohli zostať na Centauri Prime.

↑ Hore