Byron Gordon

Byron Gordon
Rasa: človek
Pohlavie: muž

Byron bol vodcom telepatov, ktorí utekali pred Zborom PSI a chceli na Babylone 5 založiť kolóniu. Vďaka intervencii prezidenta Sheridana sa im to aj podarilo. Byron sa zamiloval do Lyty a tá jeho city opätovala. Po čase im prezradila pravdu o telepatoch a tom, že Vorloni ich vytvorili ako krmivo pre vojnu proti Tieňom. Byron sa teda rozhodol, že za ich služby vo vojne by mali byť odmenení a požiadal Sheridana o planétu, ktorú by mohli považovať za domov. Keď bol odmietnutý, poslal svojich telepatov, aby špehovali a zbierali informácie od veľvyslancov Koncilu B5. Potom sa na zasadnutí rady začal vyhrážať prezradením ich tajných informácií, ak nedostanú vlastnú planétu. Sheridana tým donútil zavolať Bestera a Zbor PSI, aby telepatov pochytal. Časť telepatov preto opustila byronovu cestu pokoja a zabarikádovali sa v Medlabe s rukojemníkmi. Byron ich však presvedčil, aby sa prestali a spolu sa vzdali. Pri nástupe do transportéru sa však objavil Bester, čím porušil dohodu a Byron a veľká časť jeho telepatov sa radšej obetovali v plameňoch výbuchu, ktorý spôsobili. Byronov odkaz však žije ďalej, pretože Lyta a zvyšok jeho telepatov rozpútali partizánsku vojnu proti Zboru PSI s heslom "Pamätajte na Byrona".

↑ Hore