Londo Mollari

Rasa: centaur
Pohlavie: muž
Vek: 77 (45 pozemských rokov)
Výška: 6' 0"
Váha: 210 libier
Farba vlasov: čierne/biele
Farba očí: modrošedé

História

Londo Mollari sa narodil do vznešenej rodiny na Centauri Prime okolo pozemského roku 2201.

Londo vyrastal v centaurskej spoločnosti. Naučil sa jemnému umeniu intríg vyžadovanému v centaurskej politike. Tiež si vyvinul obdiv k centaurskej veľkosti, ktorá bola značne oslabená oproti minulým časom a ďalej by klesala počas jeho života. V detstve bol jedným z jeho najbližších priateľov Urza Jaddo. Ako tínedžeri vstúpili spolu do súbojovej spoločnosti Couro Prido. Londo dostal prezývku Paso Leati, pretože bojoval ako bláznivý leati.

Ako mladý sa Londo impulzívne oženil s prekrásnou tanečnicou. Členovia jeho rodiny boli šokovaní, že sa oženil pod svoju úroveň. Vyhrážali sa mu stratou titulu, pozície a peňazí. Londo sa vzdal a s dievčinou sa rozviedol. Pohľad jej očí, keď jej to oznámil, spôsobil, že v ten deň zomrel.

Počas nasledujúcich niekoľko rokov slúžil Londo Mollari v centaurskej armáde a zúčastnil sa dvoch významných ťažení. Bol na vedúcej lodi invazijnej flotily, ktorá dobila systém Beta za deväť dní. Tiež sa zúčastnil útoku na Phalos XII.

V roku 2229 zomrel Londovi otec a on sa stal hlavou Domu Mollari obradom, ktorý je známy ako jeho Deň vzostupu. O niekoľko rokov neskôr bol pozvaný do Cisárskeho paláca, kde sa stal dobrým priateľom Ministerského predsedu Malachiho.

V roku 2239 sa Londo oženil s Timov, dcérou Algula. Išlo o dohodnuté manželstvo. V priebehu rokov sa oženil ešte s dvoma ďalšími ženami, Daggair a Mariel. Londo ich v súkromí prezýval Mor, Hlad a Smrť.

Centaurskí ľudia sú požehnaní (alebo prekliati) čiastočným jasnovidectvom. Veľmi malý počet žien sa stalo veštkyňami, ale pre väčšinu Centaurov je schopnosť limitovaná na predtuchu ich smrti. V roku 2242 sníval Londo prvý krát o svojej smrti. V tomto sne bol veľmi starý a navzájom sa uškrtil s jednookým Narnom.

Londo Mollari sa stal centaurskou spojkou so Zemou. To odštartovalo jeho celoživotné očarenie Ľuďmi.

V roku 2245 ho Pozemská vláda požiadala o informácie o Minbaroch. Informoval ich, že Centaurovia sa Minbariom počas svojich expanzií vyhýbali. Odporučiľ Ľuďom vyhnúť sa kontaktu s Minbarijmi, alebo poslať len jednu loď. Síce neochotne, ale poskytol im informácie o rozmiestnení minbarijskej flotily.

V roku 2247, keď naplno zúrila Pozemsko-Minbarijská vojna, sa Londo dozvedel o tajnom stretnutí medzi Narnmi a Ľuďmi. Predpokladajúc, že ide o dodávku zbrani a zo strachu, že si Narni vybudujú bližší vzťah s Ľuďmi, prikázal Londo jednej centaurskej lodi zasiahnuť. Nevedel, že išlo o stretnutie Ľudí a Anla'Shok Na Lenonna, vodcu minbarijských Rangerov, aby prediskutovali koniec vojny. Londove činy odsúdili Ľudí a Minbariov na ďalší rok vojny.

Veľvyslanec

Londo bol menovaný za centaurského veľvyslanca na Babylone 5. V roku 2256, keď dorazil na stanicu, sa Centaurská republika nachádzala na najnižšom bode svojho úpadku. Londovým poslaním bolo manipuláciou expandujúcej Pozemskej aliancie obnoviť čo najviac slávy Centauskej republiky. Keďže išlo o opovrhovanú pozíciu, nikto ju nechcel a Londo ju získal len preto, lebo niekto spomenul jeho meno pred Cisárom. Zo začiatku trávil preto čas zabávaním sa - hraním, pitím a spôsobovaním nepríjemností.

Keď Londo stretol prvý krát narnského veľvyslanca G'Kara, okamžite v ňom spoznal jednookého Narna zo svojej vízie smrti. To spolu s tradičným nepriateľstvom medzi Centaurmi a Narnmi vyvolalo dlhotrvajúci nepriateľský vzťah.

V januári 2257 vydieral G'Kar Londa, aby hlasoval za poslanie komandéra Jeffreyho Sinclaira na vorlonský domovský svet, kde mal byť súdený za pokus o atentát na veľvyslanca Kosha.

V roku 2258 bol Londovi priradený na B5 jeho atašé, Vir Cotto. Po celé roky pôsobil Vir ako Londov hlas svedomia, hoci Londo by si zriedka všímal jeho rady.

Vo februári toho istého roku značne vzrástlo napätie, keď Narni napadli a obsadili kolóniu Ragesh 3, kde žil aj Londov synovec, Carn Mollari.

Nasledujúci mesiac mal Londo aférku s ďalšou tanečnicou menom Adira Tyree. Nevedel však, že je otrokyňou Golianovi menom Trakis. Ten jej prikázal ukradnúť Londove Purpurové súbory - dáta, ktoré má každý Dom na vydieranie ostatných Domov. Komandér Sinclair pomohol s vyriešením situácie a Adira sa vrátila na svoju domovskú planétu Davo ako slobodná žena.

V máji 2258 sa mohol Londo pomstiť osobne G'Karovi za útok na Ragesh 3. G'Kar potreboval rastlinu G'Quan Eth na náboženský obrad a tá jeho bola zničená pri nehode dopravných lodí. Londo mal obyčajne náhradnú rastlinu, ktorú sa G'Karovi neustále vysmieval. Situáciu opäť zachránil komandér Sinclair tým, že zabavil Londovu rastlinu ako nedovolené narkotikum.

Keď v júni toho istého roku umieral Varn, strážca Veľkého stroja na Epsilone 3, Londo odviezol Varna, Draala a minbarijskú veľvyslankyňu Delennovú na planétu, aby mohol Draal zaujať Varnovo miesto.

Londo slúžil ako spojka s pánom Renom, človekom, ktorý získal Oko, vzácny centaurský symbol moci. Londo zariadil, aby Lord Kiro dopravil Oko na Centauri Prime ako symbol, ktorý mal inšpirovať ľudí. V rovnakom čase navštívil stanicu pán Morden a pýtal sa niekoľkých veľvyslancov, "Čo chcete?". Londo chcel vidieť Centaurskú republiku obnovenú do jej bývalej slávy. Pán Morden a jeho spoločníci mohli využiť Londove ambície pre svoje vlastné ciele. Keď Lord Kiro s pirátmi zariadil fingovanú krádež Oka, loď Tieňov ich zničila. Tiene potom z vraku získali Oko a pán Morden ho vrátil Londovi s ponukou na ďalšiu pomoc v budúcnosti. Londove zázračné znovuzískanie Oka začalo jeho cestu k vyšším pozíciám v centaurskej politike. Jeho spolčenie s pánom Mordenom odštartovalo jeho pád do zatratenia.

Spojenec Tieňov

V decembri 2258 ponúkol pán Morden Londovi pomoc so sporným Kvadrantom 37. Ten jeho pomoc prijal, ale bol zhrozený zistením, že jeho tajomní spojenci brutálne napadli narnskú kolóniu a zabili tisíce. Doma začala Londova hviezda prudko stúpať a on sa ocitol uväznený v smrteľnom spojenectve s pánom Mordenom.

Keď v januári 2259 dorazil na stanicu kapitán John Sheridan, dostal Londo pocit, že aj on bol prítomný v jeho vízii smrti.

Keď sa počas svojho exodu zastavili na Babylone 5 techno-mágovia, Londo sa snažil získať požehnanie od Elrica rovnako ako prvý centaurský Cisár. Elric poskytol len proroctvo Londovej ruky naťahujúcej sa k hviezdam ako miliardy obetí volajú jeho meno.

Centaurský Cisár Turhan bol chorý a nemal žiadneho dediča. Lord Refa viedol skupinu šľachticov, ktorí sa snažili prevziať moc po Turhanovej smrti tým, že by ovládali jeho synovca, Cartagiu. Londov úspech s Kvadrantom 37 na neho urobil dojem a rozhodol sa prizvať aj Londa. Ten súhlasil.

V máji vyhovel Cisár Turhan Londovej požiadavke na výročie jeho Dňa vzostupu. Londo žiadal rozvod so svojimi troma manželkami. Cisár súhlasil s rozvodom, ale požadoval, aby si Londo jednu manželku nechal. Londo teda pozval svoje ženy na Babylon 5. Daggair a Mariel sa snažili získať si Londovu priazeň zvádzaním a inými spôsobmi, zatiaľ čo Timov sa zdala ľahostajnou a trpkou ako vždy. Ale keď sa Mariel pokúsila Londa zabiť, Timov mu poskytla krvnú transfúziu potrebnú na záchranu jeho života. Londo sa nakoniec rozviedol s Daggair a Mariel a poslal Timov späť na Centauri Prime.

Nasledujúci mesiac prišiel Cisár Turhan na Babylon 5. Mal v pláne verejne sa ospravedlniť G'Karovi za centaurskú okupáciu Narny, ale dostal infarkt ešte pred vystúpením. Nevediac o cisárových plánoch, dohodol Londo s Tieňmi útok na Narnov v Kvadrante 14. Cisár zašepkal Londovi svoje posledné slová a on ich tlmočil ako "Pokračujte. Vezmite mojich ľudí... späť ku hviezdam. V skutočnosti cisár v svojich posledných slovách preklial Londa a Refu. Útok na Kvadrant 14 odštartoval Narnsko-Centaurskú vojnu.

V auguste sa Lord Refa pokúsil odstrániť svojho politického súpera Urzu Jaddo tým, že vyhlásil jeho Dom za zradcov Republiky. Urza si pripravil plán a odcestoval na Babylon 5. Vyzval Londa na duel uvedomujúc si, že ak ho Londo zabije, jeho rodina bude pod ochranou Domu Mollari a unikne tak osudu, ktorý im Refa pripravil. Londo neochotne zohral svoju časť a Urzu zabil.

Ako Londova moc rástla, Virova pozícia sa stávala závistihodnejšia. Vir bol preto odvolaný na Centauri Prime, aby ho mohla nahradiť mocnejšia osoba. Londo sa začal vyhrážať, že odstúpi, ak Vir odíde. Keďže bol jediným kontaktom Centaurov s ich záhadnými spojencami, jeho požiadavke rýchlo vyhoveli.

Ako vojna s Narnmi pokračovala, Lord Refa odhalil Londovi záverečný krok ich plánu. Narnskú flotilu vylákajú ku Gorashu 7, kde ju Londovi spojenci zničia. Medzitým centaurská flotila napadne narnský domovský svet. V decembri 2259 sprevádzal Londo útočnú flotilu. Použili ilegálne zbrane hromadného ničenia, aby zničili narnské mestá.

Londo sa vrátil na Babylon 5 a oznámil podmienky narnskej kapitulácie. G'Karovi bol odobratý jeho titul a mal sa vrátiť na Narnu, aby bol súdený. Sheridan ponúkol G'Karovi azyl, čo nútilo Londa strpieť jeho prítomnosť, ale už nie v poradnom sále.

Stratená druhá príležitosť

Po invázii na Narnu sa začal Londo vyhýbať pánovi Mordenovi. Refa využil situáciu a s Mordenom si vytvoril vlastný osobný vzťah.

Napriek zmenšenému rešpektu ostatných veľvyslancov kvôli centaurskému agresívnemu správaniu, nepremýšľal minbarijský atašé dlho, keď zachránil Londa pred teroristickou bombou v januári 2260. Londo strávil pri Lennierovom lôžku počas jeho liečby veľa času.

Hoci sa Londo vyhýbal Mordenovi, chcel aby bol Vir vo väčšom bezpečí. Rozhodol sa preto, že je načase aby mu Delennová splatila láskavosť, ktorú mu dlhovala za odvoz Draala na Epsilon 3 a zariadil, aby na Minbare otvorili centaurské veľvyslanectvo. Vir sa po dlhej dobe stal novým centaurským veľvyslancom na Minbare.

Londov vzťah s G'Karom dosiahol obrat, keď si G'Kar vzal vzorku Prachu, drogu podnecujúcu telepatiu. G'Kar napadol Londa fyzicky i mentálne. Avšak keď do vízie vstúpil veľvyslanec Kosh a zmenil G'Kar pohľad na vesmír, odniesol G'Kar zbitého Londa do Medlabu a udal sa.

V apríli 2260 navštívila Lady Morella, vdova po Cisárovi Turhanovi, na Londove pozvanie Babylon 5. Bola veštkyňou a Londo ju požiadal o proroctvo. Povedala mu, že už premeškal dve príležitosti ako sa vyhnúť ohni na konci jeho cesty, ale že mu zostali ešte tri. Musí zachrániť oko, ktoré nevidí; nesmie zabiť toho, ktorý je už mŕtvy a nakoniec sa musí vzdať svojmu najväčšiemu strachu aj keď vie, že ho zničí. Tiež predpovedala, že Londo aj Vir sa raz stanú Cisárom, jeden po smrti toho druhého.

V Londovi rástlo znepokojenie, že Centauri Prime je takmer bez obrany. Lord Refa presúval flotily kam mu Morden navrhol a Tiene sa nestarali, čo sa stane s Centaurmi, ak sa Liga nezávislých svetov obráti proti nim. Londo pozval Refu na Babylon 5 a tajne mu do tela vpravil časť dvojzložkového jedu. Druhá časť bol nezistiteľná a bola by Refovi podaná, ak by nesplnil Londove inštrukcie. Londo prikázal Refovi, aby naliehal na Cisára, aby rozdelil flotilu na obranu domovských oblastí. Tiež mu prikázal prerušiť vzťahy s pánom Mordenom.

Po tom, čo Londo zistil, že Vir zneužíva svoje postavenie na Minbare na pomoc narnským utečencom, využil nejaké prostislužbičky a Vira odvolal bez zbytočných otázok. Vir zostal potom na Babylone 5 ako Londo pobočník.

V auguste 2260 sa stával pán Morden čoraz viac znepokojení tým, že Lord Refa prestal byť užitočný. Dozvedel sa, že Adira Tyree sa vracia na Babylon 5 navštíviť Londa. Najal preto zabijaka, ktorý vkĺzol na loď a otrávil ju. Keď sa Londo dozvedel o jej smrti, predpokladal, že je za to zodpovedný Refa a znova obnovil vzťahy s pánom Mordenom.

Londo pripravoval svoju pomstu niekoľko mesiacov. Prekvapivo získal aj G'Karovu spoluúčasť, výmenou za prepustenie 4000 narnských väzňov. V decembri nalákal Londo Refu na Narnu za účelom zajatia G'Kara, ktorý sa vrátil na rodnú planétu. Stráže lojálne Domu Mollari opustili Refu v skupine členov Narnského odporu. Potom čo zabili Refu, G'Kar umiestnil na jeho telo datakryštáľ označujúci ho za spojenca narnského odporu. Ako posledný krok v svojom pláne, Morden navrhol Cartagiovi, aby odvolal Londa na Centauri Prime ako poradcu planetárnej bezpečnosti.

Záchrana Centauri Prime

Vediac, že Tiene plánujú útok na Babylon 5, poslal Morden Londovi varovanie, aby odišiel. Keď Londo priletel na Centauri Prime po Sheridanovom útoku na Z'ha'dum, zistil, že Cartagia daroval Tieňom ostrov Selene ako základňu pre ich lode. Londo si uvedomil, že Cartagia sa úplne zbláznil. On naozaj veril, že z neho Tiene spravia Boha a cenou malo byť zničenie Centauri Prime. Londo preto začal pripravovať vraždu Cartagia.

V januári 2261 bol G'Kar zajatý a transportovaný na Centauri Prime, kde ho Cartagia daroval Londovi ako dar. Londo zahrnul G'Kara do svojho sprisahania na zavraždenie Cartagiu. Nabádal Cartagiu, aby previezol G'Kara na Narnu na verejnú popravu. Londo tam ešte predtým umiestnil vojakov lojálnych Domu Mollari. Vedel, že Cartagiu bude sprevádzať jeho osobná stráž. Londo mal nechať G'Karove putá oslabiť, ten by ich zlomil a odvrátil pozornosť Kráľovskej stráže, zatiaľ čo Londo by zavraždil Cartagiu. Výmenou za túto službu by Londo prikázal úplné stiahnutie centaurských síl z narnského priestoru.

Londo bol počas čakania na prevoz G'Kara na Narnu svedkom mnohých jeho mučení, vrátane odstránenia G'Karovho ľavého oka. Keď dorazili na Narnu, Cartagia informoval Londa, že sa mu zdali G'Karove putá slabé a tak ich nechal vymeniť. G'Karovi sa aj tak podarilo ich zlomiť a v nasledujúcom chaose Londovi spadla ihla s jedom. Vir ju zdvihol a (nechtiac) spôsobil Cartagiovu smrť.

Londo dodržal svoj sľub a oslobodil Narnu. Vrátil sa na Centauri Prime ako ministerský predseda, rozhodnutý očistiť planétu od prítomnosti Tieňov. Zamínoval ostrov Selene atómovými bombami a prikázal evakuovať všetkých okrem dobrovoľníkov, ktorý mali udržať zdanie centaurskej prítomnosti na ostrove.

Londo sa dozvedel o tajnom vyšetrovaní smrti Adiry Tyree. Keď zistil, že za jej smrť môže Morden a nie Refa, uvedomil si, že s ním Morden manipuloval. Uvedomil si, že je za všetko zodpovedný a popadla ho zúrivosť.

Zavolal si preto Mordena a jeho stráže zlikvidovali Mordenov sprievod. Keď Morden odmietol ponuku na opustenie ostrova, Lodno vyhodil celý ostrov do vzduchu. Nechal Mordenovi zoťať hlavu a napichnúť ju na kôl ako dar pre Vira.

Spokojný, že odstránil každú stopu vplyvu Tieňov na Centauri Prime, nemohol Londo pochopiť, prečo vorlonský planetárny zabijak neopustil priestor Centauri Prime. Keď Vir poukázal na to, že na planéte je stále jedna vec ovplyvnená Tieňmi - samotný Londo - ten mu obetavo prikázal okamžite ho zabiť. Obeť nakoniec nebola nutná, pretože planetárny zabijak odletel, aby sa pripojil k vorlonským silám pri Coriane 6.

Londo odporučil vymenovanie Regenta a vrátil sa na Babylon 5 dúfajúc, že sa svojmu osudu vodcu vyhne čo najdlhšie.

Práca pre mier

Napriek ich búrlivej minulosti začal Londo čoraz viac spolupracovať s G'Karom. V máji 2261 umožnili obaja Sheridanovi umiestniť letku lodí WhiteStar na ich spoločnú hranicu. To presvedčilo Ligu nezávislých svetov, aby požiadali o podobnú ochranu, čo bolo presne to, o čo Sheridanovi celú dobu išlo.

V septembri presvedčil Londo Centaurum, aby podporilo Sheridana v Pozemskej občianskej vojne. Pokúšal sa presvedčiť G'Kara, aby podpísal spoločnú zmluvu podpory poukazujúc na to, že ľudia na Babylone 5 boli vždy ich priateľmi. G'Kar najskôr odmietal, ale nakoniec neochotne súhlasil s podpisom zmluvy, ale nie na rovnakú stranu ako Londo.

Nasledujúci mesiac pokračoval Londo s pomáhaním Sheridanovi. Obávajúc sa toho, čo by sa stalo z izolovanej Pozemskej aliancie, zorganizoval Londo Ligu na pomoc Sheridanovým snahám.

Po skončení Pozemskej občianskej vojny požiadala Delennová Londa a G'Kara, aby schválili jej plán na Medzihviezdnu alianciu. Dvaja bývalí nepriateľa sa opäť spojili a presvedčili Ligu, aby sa pridala k Aliancii.

V januári 2262 dostal Londo infarkt. Ako doktor Franklin bojoval za jeho život s pomocou medicíny, Londo bojoval za vlastné prežitie s vlastným svedomím. Séria halucinácií vyvrcholila zvláštnym zobrazením jedného z G'Karových mučení na Centauri Prime, kde bol G'Kar v úlohe Cartagiu a Londo na G'Karovom mieste. Londove svedomie mu povedalo, že aby žil, musí sa len ospravedlniť G'Karovi. Keď Londo zamumlal svoje ospravedlnenie, ktoré G'Kar počul, doktor Franklin vyhlásil, že Londo je už mimo nebezpečenstvo.

Ako Regentovi slablo zdravie, začal Londo v máji lietať medzi Centauri Prime a Babylonom 5. Na Delennovej návrh ho G'Kar sprevádzal ako bodyguard.

Počas pobytu v Cisárskom paláci zistili, že G'Karova bývalá pobočníčka, Na'Toth je väzňom v palácovom väzení. Cisársky príkaz nebol nikdy odvolaný a tak jej prepustenie nebolo možné, preto Londo pomohol G'Karovi prepašovať ju z väzenia a dopraviť na Narnu.

Keď Sheridan a jeho personál odhalil dôkazy, že za útoky na lode Aliancie sú zodpovední Centaurovia, Londo sa hájil tým, že mnohé lode a zbrane nechali na Narne a že sú falošne obvinení. 31. júla 2262 vyhlásil, že Centaurská republika vystupuje z Medzihviezdnej aliancie. Varoval alianciu, že Centaurovia neuznávajú žiadnu blokádu a ak akákoľvek loď vystrelí na nejakú centaurskú, budú to považovať za vyhlásenie vojny.

V priebehu niekoľkých dní bola Centaurská republika vo vojne s Medzihviezdnou alianciou. G'Kar bol na Centauri Prime zatknutý. Londo požadoval, aby bol on a G'Kar spolu, a tak sa ocitol v rovnakej cele s Narnom. Strávili v nej štyri dni a poslednú noc bol Londo unesený Drakhmi a preskúmaný ich spojencami. Londo sa prebudil s pocitom, že niečo nie je v poriadku. Musel opustiť celu, ale nesmel stratiť tvár, tak G'Kar vyzvracal obsah žalúdku. Centaurské stráže ucítili smrad a vytiahli Londa z cely bez akýchkoľvek otázok.

Londo šiel za Regentom a zistil, že ten poslal obrannú flotilu preč a vypol obranné systémy planéty. Drakhovia ovládali Regenta pomocou Strážcu, symbiotickej bytosti, ktorá sa prisala na hostiteľa a ovládala jeho myšlienky. Po zničujúcom útoku Narnov a Draziov na Centauri Prime sa Drakh Shiv'kala Londovi odhalil. Drakhovia manipulovali s Centauri Prime pre vlastné účely. Zobrazili si príklad s Londovým riešením ostrova Selene a umiestnili po celej planéte nukleárne bomby. Čoskoro mal Regent zomrieť a Londo sa mal stať cisárom. Prijme strážcu a zmení Centaurskú republiku na izolovaný, zatrpknutý vojenský stroj s cieľom pomstiť sa Medzihviezdnej aliancii.

Londo sa rozlúčil s G'Karom a prijal Narnovo odpustenie. Vrátil sa k Shiv'kalovi a prijal jeho strážcu.

Prikázal lodiam nájsť a zachrániť Delennovú, ktorá sa stratila v hyperpriestore a potom prerušil všetky vzťahy s Medzihviezdnou alianciou.

Cisár Mollari

25. augusta 2262 šiel Londo osamotený na svoju korunováciu ako symbol izolácie Centaurskej republiky. Londo Mollari bol teraz bezmocným na najmocnejšej pozícii v centaurskej spoločnosti.

Nasledujúci mesiac sa Drakhovia dozvedeli, že Delennová je tehotná. Uzavreli strážcu do centaurskej obradnej urny a Londo ju vzal na Minbar ako dar. Povedal im, aby ho dali synovi na jeho šestnáste narodeniny.

Roky vlády Londa Mollari boli neustálymi bitkami o zmysly so Shiv'kalom. Drakh mohol Londovi spôsobiť prudkú bolesť, ale nemohol v skutočnosti riadiť jeho činy ako bábky, takže Londo mal nejakú moc vyjednávať. Od Regenta sa naučil, že alkohol strážcu ochromuje. Začal si viesť denník nazvaný Kroniky Londa Mollariho - Diplomata, Cisára, Mučeníka a sebaopisujúceho blázna. Pred písaním vždy veľa vypil, aby toto tajomstvo pred Drakhmi ochránil.

Londo vzal do paláca ako svoju chovanku mladú ženu menom Senna. Išlo o dcéru Lorda Refu, ktorej matka zahynula počas bombardovania Centauri Prime, takže Londo sa cítil byť za ňu zodpovedný.

Londo často bojoval s Durlom, ambicióznym mužom, ktorého Drakhovia pripravovali na vodcovstvo. Nakoniec sa stal Ministerským predsedom a mal oveľa väčšiu moc než Londo. Tiež sa snažil poskytnúť stopy Virovi, kedy a na čo by mal zamerať svoje snahy a akým nebezpečenstvám sa vyhnúť. Takisto znova obnovil vzťah s Timov, jedinou manželkou. Avšak uvedomil si, že ich obnovená romantika môže poskytnúť Drakhom možnosť vyhrážať sa mu jej životom, tak ju z paláca vykázal.

V septembri 2275 zabránil G'Kar pokusu o atentát na ministerského predsedu Durlu, ktorý mohol Londovi ublížiť. G'Kar strávil niekoľko ďalších rokov v Cisárskom paláci. Londo prikázal, aby s ním jednali ako s hosťom, ale ako rástla Durlova moc, G'Kar opäť zakúsil kruté zachádzanie v centaurskom väzení.

V novembri 2277 pricestoval, prinútený svojim drakhským strážcom, na Centauri Prime David Sheridan. Sheridan a Delennová ho čoskoro nasledovali boli uväznení.

Londo dal Virovi stopu k umiestneniu drakhskej moci na Centauri Prime: Veže moci. To viedlo v januári 2258 Virových bojovníkov odporu k jej zničeniu a odhaleniu drakhskej prítomnosti. Shiv'kala sa opäť vyhrážal Londovi skrytými nukleárnymi bombami, ale Londo myslel, že blufuje. Nanešťastie Drakh neblufoval a odpálil tretinu bômb, zničiac tak značnú časť Centauri Prime.

Londo súhlasil s oslobodením Davida Sheridana. Potom čo sa opil, zavolal si do korunnej sály G'Kara. Tomu sa podarilo zazrieť na okamžik jeho strážcu. Londo vyslovil niekoľko urážajúcich poznámok dúfajúc, že sa G'Kar naštve a zabije ho. G'Kar si však bol vedomý toho, o čo mu ide. Londo preto prikázal G'Karovi, aby sa skryl a nechal si predviesť Sheridana a Delennovú. Potom ich prepustil, ale požiadal ich o očistenie jeho sveta od Drakhov.

Keď stráže odviedli Sheridana a Delennovú preč, G'Kar vyšiel zo svojho úkrytu. Londo sa oddal svojmu najväčšiemu strachu vediac, že ho môže zabiť. G'Kar ho začal škrtiť. Strážca sa prebral a prinútil Londa opätovať útok. Dvaja muži - nepriatelia a priatelia - zomreli s rukami okolo krku toho druhého, presne ako v Londovej vízii.

Cisár Vir Cotto zverejnil posmrtne Londove pamäte. Takisto dal postaviť obrovské sochy Londa a G'Kara na opačných stranách hlavného centaurského mesta, stojac na stráži a navzájom si strážiac chrbty. V roku 2281 si Vir pripomenul Londa počas prípitku za padlých priateľov na Sheridanovej poslednej večeri.

↑ Hore