Elizabeth Lochleyová

Rasa: človek
Pohlavie: žena
Vek: neznámy
Výška: neznáma
Váha: neznáma
Farba vlasov: neznáma
Farba očí: neznáma

Elizabeth Lochleyová sa narodila v roku 2217 ako dcéra námorného dôstojníka Pozemských síl. Vydala sa za kariérou, ktorá sa očakávala od neho než aby nasledovala svoj sen stať sa maliarkou. V sebaľútosti sa utápala v alkohole.

V roku 2235 utiekla Lochleyová z domova ale stále pokračovala v šľapajách otca-alkoholika a držala sa alkoholu a drog. Keď jej priateľka a spolubývajúca, Zoe, zomrela na úmyselné predávkovanie drogami, zavolala matke a požiadala ju o pomoc. Jej otec dorazil s jednotkou mariňákov mimo služby, aby ju zachránil. Lochylová bola tak traumatizovaná smrťou Zoe, že sa zbavila drog, obrátila svoj život naopak a vstúpila do akadémie Pozemských síl.

Po absolvovaní akadémie a Tréningovej školy pre dôstojníkov, sa Lochleyová vydala za Johna Sheridana. Ich osobnosti však boli v rozpore, keďže obaja chceli byť celý čas vo velení. Po troch mesiacoch sa v dobrom rozviedli.

Počas jednej zo jej prvých úloh zajal agent Zboru PSI, Alfred Bester, zbehlého vraždiaceho telepata na jej stanici a zachránil ďalšie životy. Hoci ho nemala rada a neverila mu, cítila potrebu hrať s ním v budúcnosti podľa pravidiel.

Kapitánka

Elizabeth Lochleyová zostala počas Pozemskej občianskej vojny lojálna Pozemským silám. Bola silne zaviazaná princípom lojality, povinnosti a cti. Keďže jej nikdy nebol vydaný ilegálny alebo nemorálny rozkaz, jej lojalita reťazi velenia riadila jej činy.

Po vojne rezignoval John Sheridan z Pozemských síl a stal sa prezidentom Medzihviezdnej aliancie. Lochleyovú vybral, aby ho nahradila ako veliteľ Babylonu 5 z dvoch dôvodov. Za prvé, ako niekto, kto zostal lojálnym Zemi bola symbolom zmierenia medzi dvoma stranami z vojny. Za druhé, cítil, že jej môže veriť. Hoci sa ich manželstvo skončilo rýchlo, zanechalo v nich silné puto na vzájomný rešpekt.

Lochleyová priniesla na Babylon nový štýl velenia. Držala sa pravidiel oveľa viac než ktorýkoľvek jej predchodca. Rýchlo zriadila so Sheridanom základné pravidlá, ona mala úplnú autoritu nad každodennými činnosťami na stanici a politické záležitosti prenechala jemu.

Michael Garibaldi Lochylovú okamžite podozrieval, a opakovane mali medzi sebou nezhody, než mu odhalila svoju minulosť. Neskôr si vytvorili vzájomný zdráhavý rešpekt. Dokonca mu povedala o svojich minulých problémoch so závislosťou, keď mu chcela pomôcť pri jeho znovuprepadnutí alkoholizmu. Takisto sa dohodla s Lise Hampton-Edgars na jej príchode na Babylon 5, aby pomohla Garibaldimu s jeho problémom.

Keď Drakhovia vypustili mor na Zem, bola Lochleyová stále veliteľkou Babylonu 5. Vytvorila si opätujúci romantický vzťah s kapitánom Matthew Gideonom z lode Excalibur počas jeho hľadania lieku.

Symbolom na leteckej helme Elizabeth Lochylovej bol Phoenix, ukazujúci na jej znovuzrodenie po problémovej mladosti. Nikdy nezabudla na ťažkú cestu po ktorej šla, než dosiahla súčasný úspech, dôkazom je heslo do jej počítača: "Zoe je mŕtva".

↑ Hore