Lou Welch

Lou Welch
Rasa: človek
Pohlavie: muž

Lou Welch vstúpil do bezpečnostných síl Babylonu 5 v roku 2257, keď uviedli stanicu do prevádzky. Čoskoro sa spriatelil so svojim šéfom, Michaelom Garibaldim, a mal k nemu veľký rešpekt.

V roku 2259 bol Welch povýšený a opustil stanicu aby sa stal osobným strážcom prezidenta Clarka. Pri tejto práci však nezostal dlho, rezignoval, keď prezidentova účasť na vražde jeho predchodcu bola jasná. Prešiel do súkromného sektora a niekoľko ďalších rokov pôsobil ako súkromný bezpečnostný konzultant, špecializujúc sa ako detektív.

Welch sa s Garibaldim opäť stretol, keď ho jeho starý šéf v roku 2270 kontaktoval. Garibaldi, ktorý pracoval pre Medzihviezdnu alianciu, požiadal Welcha aby sprevádzal jeho a G'Kara na Centauri Prime, kde mali vyšetriť, či Centaurovia budujú alebo nie svoje sily na útok proti aliancii. Bolo to počas tohto vyšetrovania, Welch narazil na Drakhov pôsobiacich za scénou, a bol zabitý.

↑ Hore