Vir Cotto

Rasa: centaur
Pohlavie: muž
Vek: 50 (39 pozemských rokov)
Výška: 5'10"
Váha: 210 libier
Farba vlasov: hnedé
Farba očí: hnedé

Vir bol Londovým často ignorovaným svedomím. Dosiahol najvyššiu pozíciu v centaurskej spoločnosti napriek jeho odporu k jej najzákladnejším princípom.

Atašé

Vir Cotto bol pridelený ako atašé veľvyslancovi Londovi Mollarimu na začiatku roku 2258. Táto pozícia bol považovaná za vtip, dokonca aj Virovymi príbuznými.

Vir bol v čase svojho príchodu na Babylon 5 veľmi naivný a plachý. Neschvaľoval tradičné centaurské normy ohľadom snahy získať moc, slávu a bohatstvo prostredníctvom lstí. V priebehu rokov získal odvahu vyjadriť Londovi svoj odpor k jeho spolupráce s pánom Mordenom a jeho účasti v Narnsko-Centaurskej vojny.

Vir sa pravidelne stretával s Lennierom, minbarijským atašé. Ich priateľstvo bolo ventilom ich citov týkajúcich sa ich rovnakej profesie. Pozícia poradcu poskytovala malú autoritu, ale bol stresovaný rovnako ako veľvyslanec.

V auguste 2259 s vzostupom Londovej sily sa Virova pozícia stala závideniahodnou. Vir bol odvolaný na Centauri Prime, aby tak jeho miesto dostal dôležitejší diplomat. Londo hrozil rezignáciou na svoju pozíciu, ak bude Vir odvolaný a tak Virovi dovolili ponechať si jeho prácu.

Veľvyslanec na Minbare

V januári 2260 Londo zariadil, aby sa Vir stal centaurským veľvyslancom na Minbare. Centauri neudržiavali na Minbare ambasádu odkedy posledný veľvyslanec niekoľko rokov predtým "nesplynul s miestnou kultúrou".

Vir ako centaurský veľvyslanec na Minbare navštívil Babylon 5 trikrát. Počas druhej návštevy v apríli 2260 sa zúčastnil návštevy Lady Morelly na Babylone 5. Lady Morella bola veštkyňou a predpovedala, že Londo a Vir sa obaja stanú Centaurským cisárom, jeden po smrti toho druhého.

V máji 2260 začal podnikať kroky na pomoc Narnom, s ktorými sa zle zaobchádzalo na ich dobitom domovskom svete. Vir vytvoril falošnú totožnosť menom Abrahamo Lincolni, úradníka Centaurského presídlovacieho úradu. Vir použil túto totožnosť na poslanie Narnov na Centauri Prime na pracovné programy. Narni boli počas transportu odvezení na svety, kde im poskytli lekársku pomoc a potom cez Babylon 5 do utečeneckých táborov niekam inam. Vir pozmenil narnské záznamy, aby ukazovali, že zomreli.

Na konci júna 2260 cestoval Vir na Centauri Prime, aby predniesol svoju správu z Minbaru. Cisár Cartagia bol potešený. Na začiatku júla odletel Vir na Babylon 5, kde ho prekvapilo zistenie, že jeho rodina mu dojednala svadbu. Jeho budúca nevesta bola Lyndisty, dcéra centaurského dôstojníka, ktorý sa dopustil mnohých zverstiev na Narne. Dvaja bratia, Narni, spoznali Lyndisty a napadli ju, aby sa pomstili. Vir sa zdesil Lyndistynho krutého postoja k Narnom.

Veliteľka Susan Ivanová objavila Virovo alter ego, Abrahamo Lincolniho. Keď objavila pravdu skrývajúcu sa za Virovymi činmi, vylepšila súbor s falošnou identitou, aby mu uľahčila prácu.

Frustrovanému a sklamanému Londovi sa podarilo vyriešiť situáciu tým, že zariadil, aby Vir prišiel o svoju pozíciu na Minbare bez akýchkoľvek vysvetlení. Vir sa znova stal Londovým pomocníkom na Babylone 5. Keď sa Lyndistyna rodina dozvedela, že Vir už nie je veľvyslancom, zavolali Lyndisty domov, aby znovu zvážila zasnúbenie.

Znova atašé

Virove povinnosti niekedy vyžadovali stretnúť sa s pánom Mordenom. Vir vedel, že Londova spolupráca s Mordenom môže viesť len k tragédii a nemal vôbec strach z toho, že Morden vedel, ako sa Vir cíti. Keď sa pán Morden spýtal Vira, čo by chcel, Vir mu smelo povedal, že by chcel žiť tak dlho, aby videl Mordenovu hlavu napichnutú na kôl ako varovanie pre budúce generácie, že niektoré láskavosti stoja príliš veľa. Sľúbil, že sa na ňu usmeje a máličko jej zamáva.

V decembri 2260 prikázal cisár Cartagia Londovi Mollarimu vrátiť sa na Centauri Prime, aby sa ujal funkcie jeho poradcu vo veciach planetárnej bezpečnosti. Počas mnohých Londovych absencií na Babylone 5 v priebehu nasledujúceho roka a pol pôsobil Vir ako centaurský veľvyslanec na Babylone 5.

V januári 2261 sprevádzal Vir cisára Cartagia a Londa na Narnu na G'Karovu popravu. Vir sa spolu s Londom spikli, aby zabili šialeného cisára. Neúmyselnou nehodou držal Vir vo vlastných rukách zbraň, ktorá zabila Cartagia. Vir nikdy predtým nikoho nezabil a táto udalosť ho prenasledovala celé roky.

Londo snaha vymazať vplyv Tieňov z Centauri Prime ho viedol až k poprave pána Mordena. Ako dar Virovi, Londo dal napichnúť Mordenovu hlavu na kôl na nádvorí. Vir dodržal svoj sľub a zamával odseknutej hlave.

Veľvyslanec na Babylone 5

V júli 2262 povedal Londo Virovi, že sa stane centaurským veľvyslancom na Babylone 5, hneď ako sa Londo oficiálne stane cisárom. Londo dostal neočakávanú demonštráciu Virovej novej sily. Keď Vir obvinil drazijského obchodníka, že mu do nákupu pridal plošticu, Drazi sa mu vysmial do tváre a zosmiešnil Vira za jeho dobre známu poddajnú povahu. Vir sa vrátil s mečom, zničil Draziho stánok a znova sa ho spýtal s mečom priloženým k jeho hrdlu. Londo došiel k záveru, že Vir je teraz pripravený stať sa centaurským veľvyslancom.

V auguste 2262, keď vypukla vojna medzi Centaurskou republikou a Medzihviezdnou alianciou, prišiel Vir s podozrením týkajúcim sa faktu, že Draziovia nevracajú centaurskom telá z lodí, ktoré zničili. Presvedčil Dr. Stephena Franklina a zaplatil Lyte Alexanderovej, aby vec prešetrili. Virove podozrenie viedlo k zisteniu, že centaurské lode sú na diaľku ovládané technológiou Tieňov.

Niekoľko daľších rokov bol Vir vo veľmi ťažkej pozícii. Bol jediným veľvyslancom na Babylone 5 z vlády, ktorá bola nepriateľská voci Medzihviezdnej aliancii. Počas tohto obdobia sa zaplietol s viacerými technomágmi, ktorí začali pomáhať s marením niektorých drakhských misií. S ich pomocou zabránil Vir pokusu o atentát na prezidenta Sheridana.

Vir sa zaplietol s Mariel, jednou z Londových exmanželiek. Jej charizma okúzľovala mužov všetkých rás vo Virových diplomatických kruhoch, a následkom jeho spolupráce s ňou začalo Virove postavenie rásť. Avšak Vir nakoniec zdesený zistil, že Mariel poslala špehovať frakcia centaurskej vlády so súhlasom Londa, navyše ho tiež znevažovala pred ostatnými veľvyslancami. V zápale hnevu presvedčil Vir technomága Galena vyriecť kúzlo, vďaka ktorému by ho Mariel navždy milovala. Takmer hneď ako mu Galen vyhovel, Vir oľutoval svoju žiadosť.

Mariel sa zamilovala do Vira a urobila by pre neho čokoľvek, takže jej dohovoril manželstvo s ministrom Durlaom. Mariel ho potom tajne informovala o Durlaových akciách. Vir bol zhnusený zo svojich činov, ale uvedomil si, že jeho sebaúcta bude cenou za spásu Centauri Prime.

Vodca odporu

Vir tiež podnikal viac priamych akcií proti Drakhom. S technomágmi zničil zariadenie zodpovedné za Smrtiace oblaky Tieňov.

V priebehu niekoľkých daľších rokov Vir využil svoju pozíciu veľvyslanca ako krytie pre jeho postavenie ako vodcu Légií ohňa, skupiny odporu, ktorá sa postavila proti vojenskému zbrojeniu Centaurskej republiky. Vir bol čoraz častejšie nútený zabiť a prikázať svojim podriadeným ísť do situácií, ktorá ich mohla stáť život. Vir prešiel dlhou cestou od neohrabaného neviniatka, ktoré pred niekoľkými rokmi prišlo na Babylon 5.

V januári 2278 priviedol Vir boj odporu k vrcholu. Zničil Vežu sily, obrovskú budovu postavenú v hlavnom meste Centaurov, ktorá slúžila ako tajné centrum moci Drakhov. To odhalilo prítomnosť Drakhov centaurskému ľudu a Medzihviezdnej aliancii. Teraz každý vedel, že Drakhovia zneužívajú Centaurov.

Cisár

Následkom Virovho útoku a následnom odpálení nukleárnych bômb Drakhmi po celej Centauri Prime, stretol Londa jeho osud z rúk G'Kara. S jeho odchodom sa stal Vir Cotto centaurským Cisárom, presne ako predpovedala Lady Morella.

Technomágovia rýchlo odstránili zvyšok drakhských nukleárnych bômb a Drakhovia sa stiahli z Centauri Prime. Ale bitka ešte nebola dobojovaná. Londo prepustil Davida Sheridana a ten sa vrátil na Centauri Prime, ale stále mal Strážcu. Dr. Franklin zistil, že jediný spôsob ako ho odstrániť je zabiť dozorcu. Vir a Michael Garibaldi sa vrátili na Centauri Prime, nalákali Shiv'kala do pasce a ukončili Davidovo zotročenie.

S pomocou Medzihviezdnej aliancie sa Vir pustil do prestavby zničenej Centauri Prime. Londa a G'Kara zvečnil postavením obrovských sôch na opačných stranách hlavného mesta Centaurov, ktoré strážili a navzájom si kryli chrbty.

V januári 2281 odcestoval Vir na Minbar navštíviť Johna Sheridana pred jeho smrťou. Po návrate na Centauri Prime dal Zackovi Allanovi prácu poradcu.

Treba povedať, že cisár Vir Cotto vládol Centaurskej republike spravodlivo a poctivo.

↑ Hore