Plazmový motor

Plasma engine

Ľudia testovali plazmové motory už v polovici 20. storočia. Prvé plazmové motory boli založené na vodíku alebo deutériu a napájané primitívnymi nukleárnymi reaktormi.

V podstate plazmové motory (tiež známe ako plazmové trysky) vypustia prúd veľmi horúcich plynov vo forme nabitých častíc, obsahujúcich rovnaký počet kladných iónov a elektrónov. Plazmové motory môžu vytvoriť veľmi veľký ťah, rýchlo a s veľkou stabilitou. Vzhľadom k ich lacnej údržbe a jednoduchej konštrukcii sú používané menej vyspelými rasami, ktoré sú závislé na nukleárnych štiepnych/fúznych reaktoroch.

Plazma má tiež extrémne dobrú elektrickú vodivosť a niektoré rasy ju skutočne používajú k priamemu napájaniu a pohonu lodí. Plazma môže byť tiež, vzhľadom k jej vysokej vodivosti, použitá ako strašná zbraň. Vzhľadom k tomu, že možno vystreliť prúd plazmy s vysokým elektrickým nábojom, vzniká tak veľmi silná energetická zbraň. Bohužiaľ majú plazmové zbrane veľmi krátky efektívny dostrel.

↑ Hore