Veľkosť dreadnoughta triedy Star

Úvodný obrázok

Vorlonský Star Dreadnought, rovnako ako veľa lodí vesmíru Babylon 5, je veľmi známy, ale je o ňom známych málo zásadných informácií; teória, špekulácia, prirodzený výskyt. Nepoznáme plný rozsah zbraní alebo obranných schopností, stíhacej ochrane a dokonca ani veľkosť lode. V tejto eseji sa pokúsime, ak nič iné zistiť veľkosť vorlonského Star Dreadnoughta a vrhnúť svetlo na kritický aspekt mýtusu Babylonu 5.

Oficiálne je vorlonský Star Dreadnought dlhý 1,330 metrov, toto číslo je prevzaté z nedokončenej videohry "Babylon 5: Into the Fire" od Sierry. Žiadna informácia zo zásadných zdrojov ako JMS nevrhla žiadne ďalšie svetlo na túto záležitosť a dôkaz je dosť zriedkavý.

Obrázok #1Jediným skutočným dôkazom, ktorý poskytne nejaký náznak veľkosti je obrázok naľavo. Tento obrázok, z pilotného filmu z roku 1993 s názvom "The Gathering", ukazuje Star Dreadnought obklopený eskortnými stíhačkami a krížnikmi. Nanešťastie neposkytuje dostatočne zásadný dôkaz na určenie veľkosti stíhačiek ani ľahkého krížnika, aký priviezol Kosha na Babylon 5. Niekto by si mohol vybrať na prirovnanie stíhačku, ale oficiálne zdroje si odporujú - hra od Sierry uvádza ako veľkosť stíhačky 25,5 metrov, zatiaľ čo veľkostné schémy Tima Earlsa uvádzajú 21,92 metrov. Z toho dôvodu je na prirovnanie vybraný vorlonský Transportér.

Obrázok #2 Ako hlavný základ na prirovnanie veľkosti sa teda použije vorlonský Transportér, a to vzhľadom na fakt, že túto loď vidno hneď vedľa Babylonu 5, ako to zobrazuje obrázok #2, a pretože je vidno jeho tieň na trupe Star Dreadnoughta na obrázku #1. Je to dôležité, napriek faktu, že Transportér je trochu nad Dreadnoughtom, tieň je rovnako veľký ako samotný Transportér a ako taký naznačuje, že Transportér bol na tomto obrázku veľmi blízko trupu Dreadnoughta.

Zatiaľ čo Sierra uvádza dĺžku vorlonského Transportéru na 131 metrov, bude lepšie presvedčiť sa a zistiť si teda veľkosť Transportéru po svojom, než sa pustiť do určovanie veľkosti Dreadnoughta.

Porovnajúc veľkosť šedého pásu na renderovanom obrázku a obrázku z TV filmu, a spojením vyššie zistenej veľkosti vorlonského Transportéra vzťahujúcej sa k pásu, výsledná dĺžka vorlonského Star Dreadnoughta vychádza 1 408,8 metrov... dosť blízke číslo oficiálnej veľkosti 1 330 metrov uvádzanej vo videohre. Dosť slušný dôkaz, že vorlonský Star Dreadnought je dlhý asi 4/5 míle.

↑ Hore