Identifikačná karta

Identi-card

Trieda:
identifikačná karta Pozemských síl
Typ:
osobný identifikačný štítkový snímač
(Personal Identification Card Scanner - P.I.C.S.)
Dĺžka:
10 cm
Hmotnosť:
2,1 gramu
Energetický zdroj:
1 fúzna batéria
Výdrž:
5 rokov
zvláštne zabezpečenie:
identifikačná fotografia
heslo
DNA kódovanie - voliteľné

Osobné identifikačné karty, tiež známe ako "PICS" sú hlavné prostriedky identifikácie používané v Pozemskej aliancii a všetkých ďalších hlavných vesmírom cestujúcich rás navštevujúcich pozemské kolónie, vesmírne stanice a predsunuté hliadky a, pre všetky účely a zámery, identifikačná karta je špičkový vodičský preukaz. Identifikačné karty musia obsahovať meno osoby, fotku, dátum a miesto narodenia a takisto ich Registračné číslo identifikačnej karty.

Mnoho ľudí používa identifikačné karty len na iné účely, od pasu až po kreditné karty. Ako také, tieto malé digitálne karty často obsahujú takmer každý kúsok osobných údajov, ktoré si vieme predstaviť; všetko od lekárskych záznamov, osobných kalendárov až po bankové účty.

Čím viac informácií je uložených na identifikačnej karte, tým viac ju treba zabezpečiť. A tak mnoho kariet obsahuje snímač odtlačku prsta aj sietnice oka a DNA bezpečnostné opatrenia, ktoré je možné overiť na akomkoľvek počítačovom termináli. Hoci existujú cesty ako tieto obrany obísť, tieto bezpečnostné predbežné zákroky ich robia väčšinou nevýhodnými (neužitočnými) pre niekoho, kto chce kartu ukradnúť.

PICS používa kryštalický pamäťový modul s kapacitou 2,7 terabytov. Systém tiež zahŕňa reakčnú holografickú prehrávaciu obrazovku a kyneticko/solárny dobíjací energetický zdroj.

↑ Hore