P.P.G. pištoľ

P.P.G. pistol

Trieda:
Auricon EF-7
Typ:
PPG pištoľ Pozemských síl podľa zmluvy 9091-7782
Dĺžka:
15 cm
Hmotnosť:
380 gramov
Energetický zdroj:
fúzne batérie - Deutérium/Tritérium
Počet výstrelov:
12
zvláštne zabezpečenie:
molekulárne kódovaná pažba
snímač odtlačku prsta

Najdôležitejšou ručnou zbraňou Pozemských síl je Auricon EF-7 PPG pištoľ. Termín PPG znamená "Phased Plaser Gun."(Fázovaná Plaserová zbraň). Tieto zbrane vystreľujú blesky nabitej héliovej plazmy, ktorá je uzatvorená v magnetickom poli. "Kapsle", sú naplnené veľmi zhusteným héliom v skladovacej jednotke a nukleárna batéria v pažbe dodáva zbrani energiu. Hélium je ionizované laserovým lúčom, potom silný elektrický výboj vystrelí zo zbrane plazmu vysokou rýchlosťou. PPG sa pri vyššom energetickom stupni môže ľahko prepáliť cez organické tkanivo, kosť i kov.

EF-7 má tri energetické stupne, pričom každé je schopné spôsobiť rôzny stupeň zranenia/poškodenia. Stupeň JEDEN vytvára silný kineticko/elektrický účinok s malým popálením. Toto nastavenie, ktoré sa často nazýva "omračujúce", môže silným elektrickým nábojom človeka znehybniť alebo omráčiť. Stupeň DVA je nastavenie zbrane na zabitie, schopné spôsobiť vážne vonkajšie/vnútorné poškodenie organického tkaniva. Stupeň TRI je najvyššie nastavenie EF-7. Hoci tento stupeň zredukuje počet výstrelov na kapsli len na štyri, toto nastavenie garantuje zabitie a je dosť silné na to, aby prepálilo i kovovú zliatinu.

↑ Hore